На головну   всі книги   до розділу   зміст
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48

3.3. Доходи отримані у вигляді матеріальної вигоди

Особливості числення податкової бази при отриманні доходів у вигляді матеріальної вигоди викладені в статті 212 НК РФ. У наступній таблиці представлений порядок визначення податкової бази і числення податку по цих видах доходів:

- -

¦ Вигляд доходу ¦ Податкова база ¦Ставка нало-¦Дата підлозі-¦

¦ ¦ ¦га ¦чения дохо-¦

¦ ¦ ¦ ¦так ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Матеріальна вигода, підлозі-¦1) перевищення суми¦Податкового ¦День сплати¦

¦ченная від економії на про-¦відсоток за поль-¦резидент: ¦налогопла- ¦

¦центах за користування зае-¦зование рублевими¦а) 35% - по¦тельщиком ¦

¦мними (кредитними) средст-¦позиковий кошти-¦позикову ¦відсотків, ¦

¦вами, отриманими від орга-¦мі, обчисленої ис-¦кошти; ¦але не рідше¦

¦за низаций або індивідуальних¦ходячих з s ставки¦б) 13% - по¦1 разу в¦

¦підприємців ¦рефінансування ЦБ¦кредитний ¦податковий ¦

¦ ¦РФ, встановленої¦коштів, ¦період ¦

¦ ¦на дату отримання¦отримуючого в¦ ¦

¦ ¦позикових коштів,¦банка або¦ ¦

¦ ¦над сумою процен-¦кредитний ¦ ¦

¦ ¦тов, обчисленою за¦організація ¦ ¦

¦ ¦умовами договору ¦Податковий ¦ ¦

¦ ¦2) перевищення суми¦нерезидента -¦ ¦

¦ ¦відсотків за поль-¦30% ¦ ¦

¦ ¦зование валютними¦ ¦ ¦

¦ ¦позиковими кошти-¦ ¦ ¦

¦ ¦мі, обчисленої ис-¦ ¦ ¦

¦ ¦ходячи з 9% річних,¦ ¦ ¦

¦ ¦над сумою процен-¦ ¦ ¦

¦ ¦тов, обчисленою за¦ ¦ ¦

¦ ¦умовами договору ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Матеріальна вигода, підлогою-¦Перевищенням ціни¦Податкового ¦День приоб-¦

¦ченная від придбання те-¦ідентичне (дноро-¦резидент -¦ретения те-¦

¦варов (робіт, послуг) в зі-¦дних) товарів (а-¦13% ¦варов (а-¦

¦ответствії з гражданско-¦бот, послуг), по до-¦Податковий ¦бот, послуг)¦

¦правовим договором у физи-¦торим в звичайних вус-¦нерезидент -¦ ¦

¦ческих осіб, організацій і¦ловиях продається¦30% ¦ ¦

¦індивідуальних предприни-¦товар, над ціною,¦ ¦ ¦

¦мателей, що є взаи-¦по якої товар¦ ¦ ¦

¦мозависимими по відношенню¦продаючому налогопла-¦ ¦ ¦

¦до платника податків ¦тельщику ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦

¦Матеріальна вигода, підлозі-¦Перевищенню ринкової¦Податкової ¦День приоб-¦

¦ченная від придбання¦вартості цінних¦резидентів -¦ретения ¦

¦цінних паперів ¦паперів, визначуваній¦13% ¦цінним бу-¦

¦ ¦з урахуванням граничної¦Податкової ¦маг ¦

¦ ¦межі коливань¦нерезидента -¦ ¦

¦ ¦ринкової ціни цін-¦30% ¦ ¦

¦ ¦них паперів, над торб-¦ ¦ ¦

¦ ¦мій фактичних¦ ¦ ¦

¦ ¦витрат на їх при-¦ ¦ ¦

¦ ¦отримання* ¦ ¦ ¦

- -

Розглянемо на прикладах порядок визначення податкової бази і числення податку по видах доходів у вигляді матеріальної вигоди.