Головна

всі книги   до розділу

Зміст

Зміст
Уведення
1. Платники податку на доходи фізичних осіб
2. Поняття податку на доходи фізичних осіб
2.1. Доходи обкладаються по різних ставках: схема визначення величини податку
2.2. Як платить податок на доходи фізичних осіб податковий агент
2.3. Дата одержання доходу з метою оподатковування
2.4. Зарплата нарахована в 2000 році, а видана в 2001 році: Проблеми перехідного періоду
3. Об'єкт оподатковування - отриманий доход
3.1. Доходи від використання авторських і інших суміжних прав
3.2. Доходи, отримані від членів родини
3.3. Доходи отримані у виді матеріальної вигоди
3.3.1. Матеріальна вигода від економії на відсотках
3.3.2. Матеріальна вигода від придбання товарів
3.3.3. Матеріальна вигода від придбання цінних паперів
3.4. Доходи отримані в натуральній формі
3.5. Доходи отримані по договорах страхування і недержавного пенсійного забезпечення
3.6. Дивіденди і відсотки
3.7. Доходи іноземних громадян
3.8. Доходи від виграшів і призів
3.9. Доход у виді посібника по лікарняному листі
3.10. Доходи по зовнішньоторговельних операціях
3.12. Доходи по операціях з цінними паперами і з фінансовими інструментами термінових угод
3.12.1. Доходи по операціях купівлі-продажу цінних паперів
3.12.2. Доходи по операціях з фінансовими інструментами термінових угод
3.12.3. Доходи по операціях, здійснюваним довірчим керуючим
3.12.4. Порядок числення і сплати податку податковим агентом
4.1. Стандартні податкові відрахування
4.2. Соціальні податкові відрахування
4.3. Майнові податкові відрахування
4.4. Професійні податкові відрахування
4.4.1. Відрахування для індивідуальних підприємців
4.4.2. Відрахування для доходи, що одержує, по договорах цивільно-правового характеру
4.4.3. Відрахування для авторів
5. Що не обкладається податком на доходи фізичних осіб
5.1. Доходи соціального, гуманітарного і благодійного характеру
5.2. Доходи, зв'язані з професійною і суспільною діяльністю
5.3. Доходи, зв'язані з підприємницькою діяльністю
5.4. Процентні доходи і доходи від участі в інших організаціях
5.5. Доходи, звільняються частково від оподатковування
6. Податкова звітність
7. Правила перерахування (сплати) податку в бюджет
8. Усунення подвійного оподатковування
Додаток