На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20

ВИСНОВОК

Індивідуалізація (покарання - найважливіший ' принцип призначення покарання, відображаючий соціалістичний гуманізм радянського кримінального права взагалі і вчення про покарання, зокрема.

Істота принципу індивідуалізації покарання в радянському карному праві свідчить про те, що цей принцип, що послідовно проводиться в практиці радянських судів, є не формальною вимогою відповідності покарання скоєному і особистості злочинця, а принципом глибоко матеріальним, переслідуючим не тільки призначення пропорційного, доцільного і гуманного для даного злочинця покарання, але і досягнення зрештою виправлення і перевиховання особи, що здійснило злочин.

Будь-яке покарання, що призначається радянським судом, це не тільки кара, але і засіб виправлення, перевиховання злочинця, засіб попередження преступ- лений.

Радянська держава, залучаючи до боротьби із злочинністю громадськість і розгортаючи широку виховальну роботу серед трудящих, не відмовляється і зараз ще не може відмовитися від застосування заходів уголов-ноправового впливу на правопорушників. Але ч застосовуючи карне покарання, Радянська держава ставить задачу впливати на нестійких членів радянського суспільства, караючи виправляти і перевиховувати їх в комуністичному дусі.

Індивідуалізація покарання, як один з основних принципів призначення покарання, служить одним з коштів рішення великої задачі, поставленої Комуністичною партією і Радянською державою - повністю ліквідувати злочинність в нашій країні в історично найкоротші терміни.