Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20

ЗМІСТ

Стор.- Введення . . . . . . . , , , 3

Розділ I

Індивідуалізація покарання і її співвідношення з іншими принципами призначення покарання

з 1. Поняття індивідуалізації покарання . .. 5

з 2. Індивідуалізація покарання і соціалістична за

конность : ...13

з 3. Індивідуалізація покарання і соціалістичний гума

низм . .. 20

з 4. Індивідуалізація покарання я соціалістичне право

свідомість . .. 23

Г лава II

Карна відповідальність і покарання 26

Розділ III

Значення положень загальної частини карного законодавства для індивідуалізації покарання

з 1. Цілі покарання і індивідуалізація покарання,. 36 з 2. Провина і індивідуалізація покарання. .. 47 з 3. Співучасть і індивідуалізація покарання. .. 65 з 4. Стадії злочинної діяльності і індивідуалізація

покарання . .. 79

з 5. Значення шкідливих наслідків для індивідуалізації

покарання . ..: 87

з 6. Значення пом'якшувальних і обтяжуючих обставин

для індивідуалізації покарання. .. 99

Розділ IV Облік особливостей особистості при індивідуалізації покарання

з 1. Значення особливостей особистості при індивідуалізації

покарання 112

з 2. Деякі питання індивідуалізації покарання незі

вершеннолетним. 131

Розділ V

Загальні проблеми індивідуалізації від'їзду покарання

в радянському праві 134

Висновок . .. 151