На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20

АНОТАЦІЯ

І. І. КАРПЕЦ

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПОКАРАННЯ

В РАДЯНСЬКОМУ

КАРНОМУ

ПРАВІ

Державне видавництво ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Москва - 1961

Індивідуалізація покарання вимагає найсуворішого обліку всіх особливостей особистості злочинця, тягаря і обставин довершеного ним злочину при призначенні покарання. Автор вважає індивідуалізацію покарання одним з могутніх коштів, що забезпечують законність, гуманність, справедливість покарання, що призначається радянським судом, і перевиховання правопорушників

Книга розрахована на практичних працівників суду прокуратури, адвокатури, органів міліції і дізнання, а також на професорсько-викладацький склад і студентів вищих юридичних учбових закладів Книга може також представити інтерес для широких кіл громадськості, що беруть участь в боротьбі із злочинністю.

До а р п е ц Ігор Іванович

«Індивідуалізація покарання в радянському карному праві»

Редактор Е М Аметистів Обкладинка художника Н Я В про в до Художній редактор А І Заболотнов Технічний редактор Л З Володимирська Коректор В А Зоріна

Здано в набір 1/УП 1961 г Підписано до друку 15/Х1 1961 г Формат паперу 84хЮ8'/32 Об'єм физ печ л 4,75, условн печ л 7,79. Обліково изд л 8 16 Тираж 10 000 А-09572 Ціна 41 коп Замовлення № 5810

Госюріздат - Москва, Би-64 ул Чкалова, 38/40 Злодій« "же, типогр изд ва «Комуна», пр Революції, 51