На головну   всі книги   до розділу

Зміст

АНОТАЦІЯ
ЗМІСТ
Розділ 1. Загальна характеристика особистих немайнових і майнових прав автора
§ 1. Загальні положення
§ 2. Право на авторство, право на авторське ім'я
§ 3. Право на опублікування, відтворення і поширення добутку
§ 4. Право на недоторканність добутку
§ 5. Захист особистих немайнових прав автора
§ 1. Про сутність авторської винагороди
§ 2. Порядок визначення розміру авторського гонорару
Глава IV. Співавторство
§ 1. Поняття і визначення видавничого договору.
§ 2. Висновок договору. Прийняття й оцінка рукопису. Видання рукопису
§ 3. Відповідальність сторін за порушення умов договору
Глава VI. Видання добутку без договору з автором
§ 1. Видання добутку, створеного автором у порядку виконання службового завдання
§ 2. Приміщення в наукових і критичних роботах, навчальних і політосвітніх виданнях
§ 3. Видання опублікованого добутку в перекладі на іншу мову