На головну   всі книги   до розділу   зміст
3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52

Додатки

Таблиця 1

Визначення громадянства дитини,

що народилася Додатку

№ №

Громадянство батьків

Місце народження дитини

Додаткові умови

Громадянство дитини

Принцип розв'язання питання

першого

другого

1

2

3

4

5

6

1.

Громадянин РФ

Громадянин РФ

Не має значення

-

Громадянин РФ

Право крові

2.

- " -

Особа без

- " -

-

»»

»

гражд-ва

3.

»

Іноземний гражд.

- "-

Письмове согла-Громадянство

в соя

шение

ответствии

батьків

з угодою

(в т. ч. і

громадянство РФ)

4.

»

- -

"Територія РФ

Угода отсут-Громадянин

РФ

Право грунту

ствует

5.

1)

»

Не має

Дитина

Сокраще-значення

може стати особою без

ния осіб без громадянства

гражд-ва

6.

Невідомий

Невідомий

Знаходиться на тер-

-

Громадянин РФ

Право грунту

риторії РФ

7.

Громадянин республіки бувши. СРСР

Громадянин республіки бувши. СРСР

Територія РФ

Вказані держави непредо-ставляют

- -

- -

свого

громадянства

8.

Іноземний гражд.

Іноземний гражд.

і

»

«

- "-

9.

Особа без

Особа без

»

-

_ »

»»

громадянства

громадянства

165

Таблиця 2

Зміна громадянства дітей при зміні громадянства батьків

№ №

Громадянство батьків

Додаткові умови

Громадянство дитини

першого

другого

1

2

3

4

1.

Придбаває громадянство РФ

Придбаває громадянство РФ

-

Придбаває громадянство РФ

2.

»,

Родитель відсутній

-

»

3.

Припиняє громадянство

Припиняє громадянство

-

Припиняє громадянство РФ

4.

Родитель відсутній

-

)» _

5.

»»

Припиняє громадянство РФ

В вихованні дитини, що проживає на території РФ, не бере участь

Зберігає громадянство РФ по заяві батьків, хранителя або опікуна

6.

- "-

Родитель відсутній

я

- "-

7.

Придбаває громадянство РФ

Має громадянство будь-якої держави (особа без громадянства)

Клопотання 1-го про прийом дитини в громадянство РФ і згоду 2-го

Придбаває громадянство РФ

8.

Припиняє громадянство РФ

Зберігає громадянство РФ

-

Зберігає громадянство РФ

9.

»

»

Клопотання 1-го про припинення громадянства РФ відносно дитини і згода 2-го

Припинення громадянства РФ при умові надання інакшого громадянства

166

Зміна громадянства дітей при усиновленні

Таблиця 3

№ №

Громадянство батьків

Громадянство батьків

першої

другої

ние умови

до усиновлення дитини

після усиновлення

1

2

3

4

5

1.

Не складається в громадянстві РФ

Не складається в громадянстві РФ

Громадянин РФ

Зберігає громадянство РФ

2.

Інакше громадянство

Інакше громадянство

Клопотання

Громадянин РФ

Припинення громадянства РФ при умові надання інакшого громадянства

3.

Громадянин РФ

Родитель

відсутній

-

Не складається в громадянстві РФ

Громадянин РФ

4.

- "-

Особа без громадянства

-

- "-

- "-

5.

- -

"Інакше громадянство

Угода усиновлювачів

- "-

- "-

6.

- -

- " -

Проживає на території РФ

- " -

- "-

7.

Якщо інакше дитина стає особою без громадянства

Таблиця 4

Розвиток парламентаризму в Росії

№ п/п

Державна Дума

К-ть депутатів

Період роботи

1

2

3

1.

I Державна Дума

478

З 27 квітня по 8 липня 1906 р.

2.

II Державна Дума

518

З 20 лютого по 2 червня 1907 р.

3.

III Державна Дума

442

З 1 листопада 1907 р. по 9 червня 1912 р.

4.

IV Державна Дума

438

З 15 листопада 1912 р. по 27 люті 1917 р.

5.

V Державна Дума

449

З 12 грудня 1993 р. по 17 грудня 1996 р.

6.

VI Державна Дума

450

З 17 грудня 1996 р. по 19 грудня 1999 р.

7.

VII Державна Дума

450

З 19 грудня 1999 р. по наст, час.

Таблиця 5

Склад депутатів Палати представників і Законодавчої палати Госсобранія Республіки Башкортостан по виборах 14 березня 1999 року

Показники

Палата

Законодавча

представників

палата

1

2

3

По підлозі

жінки

2

6

За віком

30-39 років

7

4

40-49 років

60

10

50-59 років

70

14

60-69 років

7

2

Разом

144

30

По національній ознаці

башкири

63

17

російські

33

5

татари

41

6

чуваши

2

1

українці

2

корейці

1

марийци

2

мордва

-

1

Разом

144

30

За освітою

Вище, в т. ч.

142

30

- юридичне

5

7

- технічне

70

6

- економічне

9

2

- педагогічне

7

10

- медичне

4

2

- сільськогосподарське

47

3

доктори наук

5

2

кандидати наук

15

3

академіки

2

_

незавершене вище

1

"

середньо-спеціальне

1

_

Разом

144

30

По сфері діяльності

розділу адміністрацій

71

_

керівники підприємств, організацій

45

2

керівники наукових установ, вузів

5

1

працівники органів державної влади

19

"

169

1

2

3

лікарі працівники сільського господарства державні службовці вчителя журналісти керівники громадських організацій судді юристи співробітники МВС голови колгоспів інші

1

1

1

2 1 1

1 1 1 1 1

Разом

143

12

Спадкоємність

82

16

- депутати минулого скликання - депутати Державної Думи

1 83

16

По партійній приналежності

- члени Центрального Комітету Республіканської Комуністичної робочої партії - члени Комуністичної партії Російській Федерації

1 1

1 2

Зміст

Стор.

Лекція 1. Конституційне право в системі російського права...3-10

Лекція 2. Джерела російського конституційного права...11-26

Лекція 3. Конституція: загальна характеристика. ..27- 46

Лекція 4. Конституційний розвиток Російської держави...47-52

Лекція 5. Громадянство Російської Федерації...53-84

Лекція 6. Державний пристрій Росії...85-115

Лекція 7. Парламент в Російській Федерації. ..116- 144

Лекція 8. Правовий статус парламентарія...145-163

Додатки: 5 таблиць... 164-170

Для нотаток