На головну   всі книги   до розділу   зміст
3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52

2. Правовий статус парламентарія Госсобранія РБ: депутата Законодавчої Палати і депутата Палати Представників

Правовий статус парламентарія Госсобранія РБ визначається Конституцією РБ, Законом Республіки Башкортостан "Про статус депутата Державних Зборів Республіки Башкортостан". Цей Закон визначає права, обов'язки і відповідальність депутата Госсобранія РБ, передбачає основні правові і соціальні гарантії при здійсненні ним депутатської діяльності. Окремі сторони правового статусу депутата Госсобранія РБ регулюються і іншими актами Республіки Башкортостан.

Загалом правовий статус парламентарія Госсобранія РБ схожий з правовим статусом парламентарія Федеральних Зборів РФ. Однак є і відмінності.

Так, депутатом Госсобранія РБ є депутат Палати Представників Госсобранія РБ і депутат Законодавчої Палати Госсобранія РБ (далі відповідно - депутат Палати Представників і депутат Законодавчої Палати). Поняття "депутат Госсобранія", "депутат Палати Представників" і "депутат Зако159

нодательной Палати" рівнозначні. Депутатом Палати Представників є вибраний народом представник, уповноважений здійснювати законодавчу владу в Палаті Представників і інакші повноваження, передбачені Конституцією РБ і справжнім Законом. Депутатом Законодавчої Палати є вибраний народом представник, уповноважений здійснювати законодавчу владу в Законодавчій Палаті і інакші повноваження, передбачені Конституцією РБ і Законом. Одне і те ж обличчя не може одночасно бути депутатом Палати Представників і депутатом Законодавчої Палати. Депутат Законодавчої Палати не може бути депутатом інакших представницьких органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Депутат Госсобранія РБ має відповідне посвідчення, що є його основним документом, підтверджуючим особистість і повноваження депутата, і нагрудний знак "Депутат Державних зборів Республіки Башкортостан", яким він користується протягом терміну своїх повноважень. На весь термін повноважень депутату Госсобранія РБ видається не тільки дипломатичний паспорт, але і оформляється загальногромадянський закордонний паспорт.

Депутат Палати Представників здійснює свої повноваження без відриву від основної професійної діяльності. Депутат Законодавчої Палати працює на професійній постійній основі. Він не може знаходитися на державній службі, займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і інакшої творчої діяльності. Судді, військовослужбовці, обличчя рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової поліції, працівники органів прокуратури, вибрані депутатами Законодавчої Палати, припиняють свою діяльність в судових органах, військову службу на вояцьких посадах, службу на посадах в органах внутрішніх справ, податковій поліції, органах прокуратури на період здійснення депутатських повноважень. Умови і порядок припинення служби у вказаних органах для депутата Законодавчої Палати здійснюються в порядку, встановленому Законом.

Термін повноважень депутата Госсобранія Республіки Башкортостан починається від дня обрання депутата і припиняється з моменту початку роботи Госсобранія РБ нового скликання, крім випадків, передбачених Законом, згідно з чинним законодавством.

Дострокове припинення повноважень депутата Палати Представників і депутата Законодавчої Палати Госсобранія РБ можливе в наступних випадках:

160

а) письмової заяви депутата про складання своїх повноважень;

б) відгуку депутата;

у) втрати депутатом громадянства Республіки Башкортостан;

г) вступ в законну силу звинувачувального вироку суду відносно особи, що є депутатом;

д) визнання громадянина, що є депутатом, недієздатним рішенням суду, що набрав законної чинності;

е) оголошення громадянина, що є депутатом, вмерлим рішенням суду, що набрало законної чинності;

ж) смерті депутата.

Повноваження депутата Законодавчої Палати припиняються достроково також у випадках:

а) обрання його депутатом інакшого представницького органу державної влади або органу місцевого самоврядування (якщо протягом місяця від дня обрання від нього не поступило письмової заяви про складання повноважень депутата);

б) надходження депутата на державну службу, заняття ним іншою оплачуваною діяльністю, крім викладацької, наукової і інакшої творчої діяльності.

Рішення про припинення повноважень депутата Палати Представників і депутата Законодавчої Палати приймається відповідно Палатою Представників і Законодавчою Палатою і оформляється постановою Палати. Повноваження депутата в цих випадках припиняються від дня, визначуваного постановою Палати.

Основними формами депутатської діяльності депутата Госсобранія РБ є:

а) участь в засіданнях відповідно Палати Представників і Законодавчої Палати; в спільних засіданнях Палат Госсобранія РБ, що проводяться у випадках, передбачених Конституцією РБ і Законом Республіки Башкортостан "Про Державні Збори Республіки Башкортостан";

б) участь в роботі відповідних комітетів і комісій Палат або Госсобранія РБ, погоджувальних комісій, що створюються Палатою Представників і Законодавчою Палатою;

в) участь у виконанні доручень відповідно Палати Представників, Законодавчої Палати і їх органів;

г) участь в парламентських слуханнях;

д) поводження з депутатським запитом;

е) робота з виборцями;

161

же) участь в роботі депутатських об'єднань і депутатських груп в Державних Зборах Республіки Башкортостан;

з) поводження з питаннями до членів Кабінету Міністрів Республіки Башкортостан, а також їх заслухання на засіданнях Госсобранія РБ, його Палат і комітетів;

и) здійснення контрольних функцій за реалізацією чинного законодавства.

Депутатська діяльність може здійснюватися також в інакших формах, передбачених Конституцією РБ, законами Республіки Башкортостан і Регламентом Госсобранія РБ.

Депутат Госсобранія РБ здійснює постійний зв'язок з виборцями свого округу. Він вживає заходів по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів своїх виборців; розглядає пропозиції, що поступили від них, заяви і жалоби, сприяє в межах своїх повноважень правильному і своєчасному розв'язанню питань, що містяться в них; веде прийом громадян; вивчає громадську думку і при необхідності вносить пропозиції до відповідних органів державної влади, органи місцевого самоврядування і суспільні об'єднання.

Депутат інформує виборців про свою діяльність під час зустрічей з ними, а також через засоби масової інформації.

Вживаючи заходів по забезпеченню прав, свобод і законних інтересів виборців, депутат Палати Представників і депутат Законодавчої Палати взаємодіють з органами державної влади районів і міст Республіки Башкортостан, органами місцевого самоврядування, з політичними партіями і інакшими суспільними об'єднаннями.

Депутату Законодавчої Палати для роботи з виборцями щомісяця надаються певні дні в порядку, визначуваному Регламентом Госсобранія РБ.

Депутату Палати Представників і депутату Законодавчої Палати в його виборчому округу керівником відповідного виконавчого органу влади або органу місцевого самоврядування створюються умови для здійснення повноважень депутата, а також забезпечується сповіщення населення про місце і час зустрічі депутата з виборцями і виділяється для цього приміщення.

Розділи адміністрацій в межах своїх повноважень несуть персональну відповідальність за створення умов для нормальної діяльності депутата Палати Представників і депутата Законодавчої Палати.

162

Депутат Госсобранія РБ володіє певними привілеями: імунітетом і индемнитетом. Однак загалом депутат Госсобранія РБ, на відміну від парламентарія Федеральних Зборів РФ, в правовому і соціальному відносинах захищений слабіше. Встановлено, що виконання вимог Закону РБ "Про статус депутата Державних Зборів Республіки Башкортостан" забезпечене заходами юридичної відповідальності. Однак зміст цих заходів належно не визначений.

Працюючий на постійній основі депутат Госсобранія РБ може мати помічника, який покликаний надавати організаційно-технічну і науково-консультативну допомогу в здійсненні депутатських повноважень. Але він може працювати тільки на суспільних початках.

Які функції парламентарія і який повинен бути об'єм його повноважень? Чи Можна вважати що склався форми діяльності російських парламентаріїв достатніми для ефективного рішення вартих перед ними задач? Що більш відповідає сучасному рівню розвитку культури, свободи і демократій -" імперативний мандат" або "вільний мандат"? Федеральний закон "Про статус члена Поради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" від 23 червня 1999 року можливість відгуку депутата Держдуми не передбачає, але в деяких суб'єктах Російської Федерації регіональний законодавець займає з цього питання протилежну позицію. Який же підхід краще? У період передвиборної кампанії в Держдуму VII скликання лідери "Союзу правих сил" (СПС) виступали з вимогою скасування депутатського імунітету, але Державна Дума Федеральних Зборів РФ на це поки ніяк не реагує. Тим часом Державна Дума Ярославської області ухвалила рішення, згідно з яким депутати регіонального парламенту добровільно відмовляються від депутатського імунітету. Як оцінити цю ситуацію?

Такий далеко не повний перелік питань, на які виключно важливо отримати добре обгрунтовані правильні відповіді. Отже, тема про правовий статус парламентарія - і федерального, і регіонального - потребує більш поглибленого вивчення і досить широкого обговорення. У цих цілях, на наш погляд, можуть бути використані різноманітні форми, в тому числі парламентські слухання.

163