На головну   всі книги   до розділу   зміст
3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52

5. Припинення громадянства

У статті 22 Закону про громадянство РФ названі чотири основи припинення російського громадянства. Громадянство припиняється:

а) внаслідок виходу з громадянства;

б) внаслідок скасування рішення про прийом в громадянство;,

в) шляхом вибору громадянства (оптації) при зміні державної приналежності території і по інших основах! передбаченій міжнародними договорами РФ;

г) по інакших основах, передбачених Законом про гражданг стве РФ.

Вихід з громадянства - найбільш поширений спосо$ припинення російського громадянства. 1

Згідно ст. 23 Закону про громадянство РФ, вихід з гражданст» ва Російської Федерації може мати місце:

а) по клопотанню громадянина в порядку, встановленому насто* ящим Законом;

б) в порядку реєстрації, якщо у особи, що заявила про намір вийти з громадянства Російської Федерації, хоч би один з батьків, чоловік або дитина має інакше громадянство, або якщо обличчя виїхало на постійне проживання в іншу державу у встановленому законом порядку, але при умові, що відсутні перешкоди, передбачені частинами другої і третьої вказаної статті. Звідси можна укласти, що реєстраційний (спрощений) порядок виходу з російського громадянства направлений на те, щоб сприяти возз'єднанню.

70

Однак клопотання про вихід з громадянства Російської Федерації може бути відхилене, якщо громадянин проживає або має намір поселитися в країні, не пов'язаній з Російською Федерацією договірними зобов'язаннями про правову допомогу, але має або зобов'язання перед фізичними або юридичними особами РФ, або невиконані обов'язки перед державою, витікаючі з основ, визначуваних законом РФ.

Вихід з громадянства РФ не допускається:

а) після отримання повістки про заклик на термінову військову або альтернативну службу і до її закінчення;

б) якщо громадянин, що клопочеться про вихід з громадянства Російської Федерації, залучений як обвинувачений по карній справі (до закінчення його розгляду) або відносно нього є той, що набрав законної чинності і належного виконанню звинувачувального вироку суду.

Для запобігання свавіллю відносно прав людини Закон про громадянство РФ встановлює, що відхилення клопотання про вихід з громадянства РФ або відмова в реєстрації виходу з громадянства РФ повинні бути вмотивовані повноважними органами.

Скасування рішення про прийом в громадянство РФ. Рішення про прийом в громадянство Російської Федерації відміняється відносно особи, яке придбало громадянство РФ на основі явно помилкових відомостей і фальшивих документів. Факт представлення явно помилкових відомостей і фальшивих документів встановлюється в судовому порядку. Скасування рішень про прийом в громадянство не звільняє дану особу від встановленої законом відповідальності.

Скасування рішення про прийом в громадянство РФ не розповсюджується на чоловіка і дітей особи, вказаного в частині першої справжньої статті, що придбав громадянство РФ разом з ним, якщо не буде доведена їх обізнаність про те, що громадянство Російської Федерації було придбане незаконним шляхом.

Скасування рішення про прийом в громадянство РФ - це єдина основа, яка допускає припинення російського громадянства без добровільного волевиявлення особи. Вона можлива протягом п'яти років після прийому.

Оптація. Ст. 21 Закону про громадянство РФ свідчить: в тій же мірі, в якій при зміні громадянства РФ громадянин РФ має право придбати російське громадянство, він має право і припинити його.

Інакші основи. Закон про громадянство РФ передбачає деякі додаткові основи припинення громадянства недієздатних і дітей (ст. 25-91).

71

Потрібно особливо підкреслити (про це прямо написано в ч. 2 ст. 22 Закони про громадянство РФ) те, що припинення громадянства РФ спричиняє за собою припинення громадянства республік в складі РФ.