На головну   всі книги   до розділу   зміст
3 4 5 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 50 51 52

ПРИМІТКИ

1 См.: Виппер Р. Ю. Історія древнього світу; Васильев А. А. Історія середніх веков.- М.: Республіка, 1993.- С. 401-411.

2 Пейн Т. Ізбранние сочинения.- М., 1959.- С. 208.

3 См.: Конституція США: історія і сучасність/Під ред. А. А. Мішина, Е. Ф. Язькова.- М.: Юрід. лит., 1988.

4 См., наприклад: Даль В. Толковий словник живої великорусского мови в чотирьох томах.- М., 1994.- Т. 2.- С. 152; Словник російської мови в чотирьох томах.- М., 1858.- Т. П.- С. 119; Сучасний словник іноземних слов.- М.: Русс, яз., 1993.- С. 302; Короткий філософський словарь.- М.: Ізд. гр. Прогрес - Енциклопедія, 1994.- С. 219-220; Короткий політичний словарь.- 5-е изд., доп.- М.: Политиздат, 1988. ^ С. 185-186; Юридичний енциклопедичний словарь.- М.: Сов. енциклопедія, 1984.- С. 148-150.

5 См.: Олексія С. С. Государство і право: Початковий курс.- М.: Юрід. лит., 1993.- С. 45; Мицкевич А. В. Становленіє основ нового конституційного ладу в Російській Федерації//Державі і право.- 1992.-№ 8. - С. 12; Тихомиров Ю. А. Констітуция в "сім'ї" правових актів// Конституційний вестник.- 1992.- № 11. - С. 125-134; Топорнин Б. А. Констітуция в соціалістичній правовій державі//Соціалістичному правова держава: проблеми і суждения.- М., 1989.- С. 24-45; Конституційна реформа в СРСР: передумови і основні напрями //Конституційна реформа в СРСР: актуальні проблеми.- М., 1990.- С. 3-19; Тиунова Л. Б. Констітуция і правове государство.- СПб., 1992.

6 Пастухів В. Б. Становленіє російської державності і конституційний процес: політологічний аспект//Держава і право.- 1993.-№ 2. - С. 94.

7 Детальніше див.: Куприц Н. Я. Із історії науки радянського государствен-! ного права.- М.: Юрід. лит., 1971; Богданова Н. А. Наука радянського госу-^ дарчого права: Историко-теоретичне исследование.- М.: Изд-в МГУ, 1989.

8 См.: Ж.-Же. Руссо. Про суспільний договір, або Принципи политиче ского права//Ж.-Же. Руссо. Трактати.- М.: Наука, 1969.- С. 151-2561 Щапов А. П. Про конституцію//Щапов А. П. Неїзданние сочинения.- Ка+ зань: Изд-у Суспільства археології, історії і етнографії при Казанської університеті, 1926.- Т. 33.- Вип. 2/3.