Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87

Розділ 62. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ІНАКШИХ АКТІВ, ВМІСНОГО НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА

Стаття 419. Види відповідальності за порушення трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного норми трудового права

Особи, винні в порушенні трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного норми трудового права, притягуються до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому справжнім Кодексом, інакшими федеральними законами, а також притягуються до цивільно-правової, адміністративної і карної відповідальності в порядку, встановленому федеральними законами.

Коментар до статті 419

1. Дотримання трудового законодавства і інакших нормативних правових актів, вмісного норми трудового права, є обов'язком і роботодавця, і працівника. Невиконання, неналежне виконання цього обов'язку спричиняє дисциплінарну відповідальність за правилами, передбаченими в ст. ст. 192 - 195 ТК (див. коммент. до цих статей).

2. Якщо внаслідок порушення трудового законодавства і нормативних правових актів, вмісного норми трудового права, роботодавець заподіяв матеріальний збиток працівнику, і навпаки, причинитель збитку притягується до матеріальної відповідальності в порядку, встановленому відповідним розділом ТК - "Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником" і "Матеріальна відповідальність працівника", а також інакшими федеральними законами (див. коммент. до статей названих розділів).

Крім того, керівник організації несе повну матеріальну відповідальність за прямий дійсний збиток, заподіяний організації (див. ч. 1 ст. 277 ТК і коммент. до неї).

3. Стаття 277 ТК передбачає також відповідальність керівника у вигляді відшкодування організації збитків (у випадках, передбачених федеральним законом), при якій розрахунок збитків здійснюється по нормах, що містяться в цивільному законодавстві (див. коммент. до ч. 2 вказаних статті).

4. Шкода, заподіяна працівникам внаслідок нещасних випадків або професійних захворювань і не відшкодована в повному об'ємі по соціальному страхуванню, спричиняє відповідальність роботодавця по нормах цивільного права (див. ст. 184 ТК і коммент. до неї).

5. Керівники і інакші посадові особи організацій, винні в порушенні трудового законодавства, правил і норм з охорони труда, притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності з КоАП (див. детальніше за п. п. 5, 6, 9 коммент. до ст. 362 ТК).

У п. 10 коментарі до ст. 362 ТК розглядається кримінально-правова відповідальність керівників і інакших посадових осіб за правопорушення в сфері труда, вмісні ознаки злочинів, караних в карному порядку.