На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87

Розділ 56. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 352. Способи захисту трудових прав працівників

Основними способами захисту трудових прав і законних інтересів працівників є:

державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства;

захист трудових прав працівників професійними союзами;

самозахист працівниками трудових прав.

Коментар до статті 352

1. У відповідності зі ст. 45 Конституції РФ громадянам Російської Федерації гарантується державний захист прав і свобод людини. Кожний має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом.

2. Розвиваючи і конкретизуючи ст. 45 Конституції РФ, ТК встановлює способи захисту трудових прав і законних інтересів працівників, до яких віднесені:

державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства, здійснюваний системою спеціально уповноважених на це державних органів (див. гл. 57 ТК і коммент. до її статей);

суспільний контроль професійних союзів (див. ст. ст. 370 - 373 ТК і коммент. до них);

самозахист працівниками своїх трудових прав (див. ст. ст. 379, 380 ТК і коммент. до них).