На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87

Розділ 26. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ, що СУМІЩАЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ

Стаття 173. Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, що поступають у вказані освітні установи

Працівникам, направленим на навчання роботодавцем або що поступив самостійно в маючу державну акредитацію освітні установи вищої професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання, успішно учнями в цих установах, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для:

проходження проміжної атестації на першому і другому курсах відповідно - по 40 календарних днів, на кожному з подальших курсів відповідно - по 50 календарних днів (при освоєнні основних освітніх програм вищої професійної освіти в скорочені терміни на другому курсі - 50 календарних днів);

підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здача підсумкових державних екзаменів - чотири місяці;

здача підсумкових державних екзаменів - один місяць.

Роботодавець зобов'язаний надати відпуск без збереження заробітної плати:

працівникам, допущеним до вступних випробувань в освітні установи вищої професійної освіти, - 15 календарних днів;

працівникам - слухачам підготовчих відділень освітніх установ вищого професійного утворення для здачі випускних екзаменів - 15 календарних днів;

працівникам, учням в маючу державну акредитацію освітніх установах вищого професійного утворення за очною формою навчання, що суміщають навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 15 календарних днів в учбовому році, для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи і здачі підсумкових державних екзаменів - чотири місяці, для здачі підсумкових державних екзаменів - один місяць.

Працівникам, учням за заочною формою навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти, один раз в учбовому році роботодавець оплачує проїзд до місця знаходження відповідного учбового закладу і зворотне.

Працівникам, учням за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах вищої професійної освіти на період десять учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі державних екзаменів встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочений на 7 годин. За час звільнення від роботи вказаним працівникам виплачується 50 відсотків середнього заробітку по основному місцю роботи, але не нижче мінімального розміру оплати труда.

По угоді сторін трудового договору скорочення робочого часу проводиться шляхом надання працівнику одного вільного від роботи дня в тиждень або скорочення тривалості робочого дня протягом тижня.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Коментар до статті 173

1. Гарантії і компенсації працівникам, учням заочно і очно-заочно (за вечірньою формою навчання) у вищих учбових закладах незалежно від їх організаційно-правових форм, надаються тільки по основному місцю роботи (ст. 287 ТК) і при дотриманні двох умов: наявності державної акредитації у освітньої установи і успішного освоєння учнем освітньої програми.

2. Порядок проведення державної акредитації освітніх установ вищої професійної освіти незалежно від їх відомчої підлеглості і організаційно-правової форми визначає Положення про державну акредитацію вищого учбового закладу, утв. Постановою Уряду РФ від 2 грудня 1999 р. N 1323 (СЗ РФ. 1999. N 49. Ст. 6006). Його дія розповсюджується на вузи, що мають ліцензію на ведіння освітньої діяльності в сфері вищої професійної освіти, видану федеральним органом управління вищою професійною освітою, і висновок про атестацію вузу, виданий відповідним державним органом, що проводив атестацію.

Державна акредитація - це процедура визнання державою в особі його державних органів управління статусу освітньої установи (типу, вигляду, категорії освітньої установи, визначуваного відповідно до рівня і спрямованості освітніх програм, що реалізовуються ).

Вузи акредитуються на термін не більше за 5 років. По позитивних підсумках державної акредитації освітня установа вищої професійної освіти отримує свідчення встановленого зразка. Свідчення підтверджує державний статус освітньої установи, рівень освітніх програм, що реалізовуються, відповідність змісту і якості підготовки випускників вимогам державних освітніх стандартів, право на видачу випускникам документів державного зразка про відповідний рівень освіти.

3. Працівники вважаються учнями успішно, якщо у них немає заборгованості за попередній курс (семестр) і на початок лабораторно-екзаменаційної сесії вони здали всі заліки, виконали всі роботи по дисциплінах учбового плану (контрольні роботи, курсові проекти і т. д.) по предметах, винесених на сесію.

4. Успішне поєднання трудової діяльності з навчанням у вищих учбових закладах гарантується наданням роботодавцями додаткових відпусків із збереженням середнього заробітку.

Стаття 173 ТК розрізнює наступні види оплачуваних відпусків:

а) відпуски для проходження проміжної атестації;

б) відпуски на період підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здачу підсумкових державних екзаменів;

у) відпуски на період здачі підсумкових державних екзаменів.

Тривалість відпуску залежить від курсу, на якому навчається працівник (від терміну освоєння освітніх програм), і від конкретної мети відпуску.

Відпуски надаються для:

проходження проміжної атестації на 1 і 2 курсах відповідно - по 40 календарних днів, на подальших курсах відповідно - по 50 календарних днів;

проходження проміжної атестації на 2 курсі при освоєнні основних освітніх програм в скорочені терміни - 50 календарних днів;

підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здача підсумкових державних екзаменів - 4 місяці;

здача підсумкових державних екзаменів - 1 місяць.

Крім того, ст. 173 ТК покладає на роботодавця обов'язок надати відпуск без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів: працівникам, допущеним до вступних екзаменів у вищі учбові заклади; працівникам, що є слухачами підготовчих відділень при установах вищої професійної освіти, для здачі випускних екзаменів.

5. Оскільки студентам очної форми навчання дозволено суміщати навчання з роботою, виникла необхідність у встановленні гарантій і для них, щоб забезпечити реалізацію їх права на отримання вищої освіти з можливістю займатися корисною діяльністю в певній сфері народного господарства (п. 63 Типових положення про освітню установу вищого професійного утворення (вищому учбовому закладі) Російської Федерації, утв. Постановою Уряду РФ від 5 квітня 2001 р. N 264. СЗ РФ. 2001. N 16. Ст. 1595).

Згідно ст. 173 ТК роботодавець зобов'язаний надати відпуск працівникам - студентам установ вищого професійного утворення очної форми навчання, що суміщають навчання з роботою, для:

проходження проміжної атестації - 15 календарних днів в учбовому році;

підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здача підсумкових державних екзаменів - 4 місяці;

здача підсумкових державних екзаменів - 1 місяць.

6. Відпуск в зв'язку з навчанням надається на основі довідки-виклику освітньої установи. Форми цієї довідки затверджені Наказом Міносвіти Росії від 13 травня 2003 р. N 2057 (Бюлетень Міносвіти Росії. 2003. N 9).

Одна довідка призначена для отримання додаткового відпуску із збереженням заробітної плати в зв'язку з проходженням проміжної атестації, інша - в зв'язку з підготовкою і захистом випускної кваліфікаційної роботи і здачею підсумкових державних екзаменів або здачею підсумкових державних екзаменів (БНА. 1997. N 4).

З отриманням довідки-виклику у працівника виникає право вимагати своєчасного надання відпуску, а у роботодавця - обов'язок надати йому відпуск.

7. Відпуски, що надаються в зв'язку з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти без відриву від роботи, мають суворо цільове призначення і повинні бути використані тільки у встановлені терміни.

Тому, якщо студент не брав участь в екзаменаційній сесії і не використав учбовий відпуск, він втрачає на нього право. При шанобливості причин нез'явлення студента на сесію (наприклад, у разі хвороби) право на відпуск за ним зберігається.

Студенти, залишені на повторний курс навчання по шанобливих причинах і що не користувалися за даний курс учбовим відпуском, мають на нього право, якщо вони успішно виконали відповідний учбовий план за другий рік навчання.

8. Відпуски звичайно надаються для участі в екзаменаційній сесії на число встановлених днів підряд. Якщо освітня установа дозволила студенту виконувати лабораторні роботи, здавати заліки і екзамени в міжсесійний період, він може використати відпуск по частинах. Тривалість наданого в розбиття відпуску не повинна перевищувати встановлену в учбовому році загальну тривалість відпуску за відповідний курс навчання.

Студентам останніх курсів заочних освітніх установ вищої професійної освіти, що проходить згідно з учбовим планом теоретичний курс в об'ємі 1 семестру і що бере участь в 1 екзаменаційній сесії, відпуск надається в половинному розмірі.

9. Відпуск на період здачі підсумкових державних екзаменів надається, як правило, одноразово. І лише коли підсумкові екзамени проводяться в 2 терміни - по частинах. Але і в цьому випадку учбовий відпуск не повинен перевищувати тривалість, визначену для нього законом.

10. Час додаткового відпуску оплачується виходячи з середнього заробітку, що обчислюється в порядку, встановленому для щорічних відпусків (див. коммент. до ст. 139 ТК).

11. Заробітна плата за час відпуску виплачується перед його початком, а не після повернення студента, учня у вищому учбовому закладі без відриву від роботи, з екзаменаційної сесії, як це нерідко буває на практиці. Якщо студент не здав всі заліки або екзамени, ніяких утримань з його заробітної плати не проводиться.

12. Як передбачене п. 3 ст. 17 Закони про професійну освіту, студентам, учням за заочною формою, 1 разів в учбовому році організація-роботодавець оплачує проїзд до місця знаходження вищого учбового закладу і зворотно для виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів, а також для здачі державних екзаменів, підготовки і захистів випускної кваліфікаційної роботи.

13. При наявності у учнів в даному календарному році права на 2 різних відпуски, наприклад відпусків для здачі курсових екзаменів за останній курс і підсумкових державних екзаменів, проїзд оплачується двічі.

Час, необхідний на проїзд, в загальну тривалість учбового відпуску не включається і не оплачується.

14. При численні 10-місячного терміну, що надається перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі підсумкових державних екзаменів, враховуються тільки учбові місяці; канікулярні місяці (липень - серпень) з підрахунку виключаються.

15. Порядок надання гарантії у вигляді скорочення робочого часу протягом тижня (на один вільний від роботи день або на відповідну кількість вільних від роботи годин) визначається угодою сторін.

16. Підсумовування вільних від роботи днів, що надаються працівникам в зв'язку з навчанням, за загальним правилом не допускається.

Студентам освітніх установ вищої професійної освіти, здійснюючих підготовку фахівців для рибної промисловості, дозволено на період 10 учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі підсумкових державних екзаменів підсумовувати вільні від роботи дні і використати в зручний для них час за домовленістю з роботодавцями (Наказ Мінвуза СРСР від 10 вересня 1985 р. N 636. Бюлетень Мінвуза СРСР. 1985. N 11).

За бажанням вчителів, учнів в освітніх установах вищої професійної (педагогічного) освіти, вільні від роботи дні їм надаються сумарно в канікулярний період (Постанова Ради Міністрів РСФСР від 15 березня 1962 р. СП РСФСР. 1962. N 7. Ст. 39).

17. Гарантії і компенсації, передбачені ст. 173 ТК, не розповсюджуються на працівників, які поєднують труд з навчанням у вищих учбових закладах, що не мають державної акредитації. Для таких працівників гарантії і компенсації можуть бути включені як додаткова умова в трудові договори. Для працівників - студентів організацій незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності можуть встановлюватися гарантії і компенсаціям в колективних договорах і навіть більш високій мірі соціальної захищеності (наприклад, додаткові відпуски більшої тривалості, замість відпуску без збереження заробітної плати передбачати відпуск із збереженням заробітної плати).

Стаття 174. Гарантії і компенсації працівникам, учням в освітніх установах середньої професійної освіти, і працівникам, що поступають у вказані освітні установи

Працівникам, направленим на навчання роботодавцем або що поступив самостійно в маючу державну акредитацію освітні установи середньої професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм за заочною і очно-заочною (вечірньої) формами навчання, успішно учнями у вказаних установах, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для:

проходження проміжної атестації на першому і другому курсах відповідно - по 30 календарних днів, на кожному з подальших курсів відповідно - по 40 календарних днів;

підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здача підсумкових державних екзаменів - два місяці;

здача підсумкових державних екзаменів - один місяць.

Роботодавець зобов'язаний надати відпуск без збереження заробітної плати:

працівникам, допущеним до вступних випробувань в маючу державну акредитацію освітні установи середньої професійної освіти, - 10 календарних днів;

працівникам, учням в маючу державну акредитацію освітніх установах середнього професійного утворення за очною формою навчання, що суміщають навчання з роботою, для проходження проміжної атестації - 10 календарних днів в учбовому році, для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи і здачі підсумкових державних екзаменів - два місяці, для здачі підсумкових екзаменів - один місяць;

працівникам, учням за заочною формою навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах середньої професійної освіти, один раз в учбовому році роботодавець оплачує проїзд до місця знаходження вказаної освітньої установи і зворотно в розмірі 50 відсотків вартості проїзду;

працівникам, учням по очно-заочно (вечірньої) і заочної формам навчання в маючу державну акредитацію освітніх установах середньої професійної освіти, протягом десяти учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі державних екзаменів встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочений на 7 годин. За час звільнення від роботи вказаним працівникам виплачується 50 відсотків середнього заробітку по основному місцю роботи, але не нижче мінімального розміру оплати труда.

По угоді сторін трудового договору скорочення робочого часу проводиться шляхом надання працівнику одного вільного від роботи дня в тиждень або скорочення тривалості робочого дня протягом тижня.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах середньої професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Коментар до статті 174

1. Надання гарантій і компенсацій, закріплених в ст. 174 ТК, можливо при дотриманні 2 умов - успішного навчання в установах середнього спеціального утворення і наявності у цих установ державної акредитації.

2. Успішно учнями вважаються працівники, у яких немає заборгованості за попередній курс (семестр) і на початок екзаменаційної сесії здані всі заліки і виконані всі роботи по дисциплінах учбового плану (контрольні роботи, курсові проекти і т. д.) по предметах, винесених на сесію.

3. Згідно ст. 174 ТК наявність державної акредитації є неодмінною умовою для надання гарантій і компенсацій працівникам, учням в установах середньої професійної освіти.

Організацію і порядок проведення державної акредитації цих освітніх установ визначає Положення про державну акредитацію освітньої установи середньої професійної освіти (середнього спеціального учбового закладу), утв. Наказом Міносвіти Росії від 2 липня 2001 р. N 2574 (БНА. 2001. N 37).

4. Працівникам, учням в установах середньої професійної освіти, гарантується надання додаткових відпусків із збереженням середнього заробітку:

для проходження проміжної атестації на 1 і 2 курсах відповідно - по 30 календарних днів, на подальших курсах відповідно - по 40 календарних днів;

для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи і здачі підсумкових державних екзаменів - 2 місяці;

для здачі підсумкових державних екзаменів - 1 місяць.

5. Стаття 174 ТК гарантує також надання відпуску без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до вступних випробувань в установи середньої професійної освіти, тривалістю 10 календарних днів.

6. Стаття 174 ТК гарантує студентам очної форми навчання, що суміщають навчання з роботою, право на отримання відпуску для:

проходження проміжної атестації - 10 календарних днів в учбовому році;

підготовки і захисти випускної кваліфікаційної роботи і здача підсумкових державних екзаменів - 2 місяці;

здача підсумкових державних екзаменів - 1 місяць.

7. Форми довідки-виклику, що дає право на надання по місцю роботи додаткового оплачуваного відпуску, утв. Наказом Міносвіти Росії від 17 грудня 2002 р. N 4426 (Бюлетень Міносвіти Росії. 2003. N 3).

Одна форма довідки-виклику дає право на надання по основному місцю роботи додаткового відпуску із збереженням заробітної плати для виконання лабораторних робіт, здачу заліків і екзаменів. Інша призначена для отримання оплачуваного додаткового відпуску для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи або здачі підсумкового міждисциплінарного екзамена по спеціальності або здачі підсумкових екзаменів по окремих дисциплінах.

8. Відносно працівників, учнів в освітніх установах середньої професійної освіти, діють ті ж правила надання учбового відпуску, що і для працівників - студентів освітніх установ вищої професійної освіти (див. п. п. 7 - 11 коммент. до ст. 173 ТК).

9. Працівникам, учням за заочною формою в установах середньої професійної освіти, 1 разів в учбовому році роботодавець компенсує витрати на проїзд до місця знаходження установи середньої професійної освіти і зворотно в розмірі 50% вартості проїзду для виконання лабораторних робіт, здачі заліків і екзаменів, а також для здачі підсумкових державних екзаменів, підготовки і захистів випускної кваліфікаційної роботи.

Час, необхідний на проїзд, в загальну тривалість учбового відпуску не включається і не оплачується.

10. При численні 10-місячного терміну, що надається перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі підсумкових державних екзаменів, враховуються тільки учбові місяці; канікулярні місяці (липень - серпень) з підрахунку виключаються.

11. Порядок надання гарантії у вигляді скорочення робочого часу протягом тижня на 1 вільний від роботи день або на відповідну кількість вільних від роботи годин визначається угодою сторін трудового договору.

12. Підсумовування вільних від роботи днів, що надаються в зв'язку з навчанням, за загальним правилом не допускається.

Працівникам, учням в освітніх установах середнього професійного утворення, здійснюючих підготовку фахівців для рибної промисловості, дозволено на період 10 учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або здачі підсумкових державних екзаменів підсумовувати вільні від роботи дні і використати в зручний для них час за домовленістю з роботодавцями (Наказ Мінвуза СРСР від 10 вересня 1985 р. N 636).

За бажанням вчителів, учнів в освітніх установах середньої професійної (педагогічного) освіти, вільні від роботи дні надаються сумарно в канікулярний період (Постанова Ради Міністрів РСФСР від 15 березня 1962 р.).

13. Працівники, учні в установах середньої спеціальної освіти, що не мають державної акредитації, не користуються правом на отримання гарантій і компенсацій, передбачених ст. 174 ТК. Для таких працівників гарантії і компенсації можуть передбачатися колективним договором або трудовим договором.

Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, учням в освітніх установах початкової професійної освіти

Працівникам, успішно учням в маючу державну акредитацію освітніх установах початкової професійної освіти незалежно від їх організаційно-правових форм, надаються додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для здачі екзаменів на 30 календарних днів протягом одного року.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням в освітніх установах початкової професійної освіти, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Коментар до статті 175

1. Стаття 175 ТК як гарантія для працівників, учнів в освітніх установах початкової професійної освіти, передбачає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку по місцю роботи.

Учбові відпуски мають певне цільове призначення - здача екзаменів.

Установа початкової професійної освіти самостійна у виборі форми, порядку, періодичності поточного контролю успішності і проміжної атестації учнів (п. 23 Типових положення про установу початкової професійної освіти, утв. Постановою Уряду РФ від 5 червня 1994 р. N 650. СЗ РФ. 1994. N 8. Ст. 864). Але в будь-якому випадку тривалість додаткового відпуску, що надається учнем, не повинна перевищувати 30 календарних днів протягом 1 року.

2. Працівникам, учням в освітніх установах початкової професійної освіти, надання оплачуваних додаткових відпусків гарантується при умові успішного оволодіння учбовою програмою, а також при наявності у освітньої установи державної акредитації, яка підтверджується свідченням встановленого зразка.

3. Порядок проходження освітніми установами початкового професійного утворення державної акредитації регулюється Положенням про порядок атестації і державну акредитацію освітніх установ, утв. Наказом Міносвіти Росії від 22 травня 1998 р. N 1327 (БНА. 1998. N 21).

4. Гарантії, закріплені ст. 175 ТК, не розповсюджуються на працівників, учнів в установах початкової професійної освіти, що не мають державної акредитації. Для таких працівників гарантії і компенсації, що забезпечують успішне поєднання трудової діяльності з навчанням, встановлюються в трудовому договорі або в колективному договорі організації.

Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, учням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах

Працівникам, успішно учням в маючу державну акредитацію вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах незалежно від їх організаційно-правових форм, роботодавець надає додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку для здачі випускних екзаменів в IX класі - 9 календарних днів, в XI (XII) класі - 22 календарних дня.

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, що не мають державної акредитації, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Працівникам, учням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, в період учбового року встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочений на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). За час звільнення від роботи вказаним працівникам виплачується 50 відсотків середнього заробітку по основному місцю роботи, але не нижче мінімального розміру оплати труда.

Коментар до статті 176

1. Для працівників, що поєднують труд з навчанням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, ст. 176 ТК встановлює додаткові відпуски із збереженням середнього заробітку.

Правом на отримання додаткових відпусків користуються працівники, учні у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах незалежно від їх організаційно-правових форм.

Вечірня (змінне) загальноосвітня установа надає громадянам Російської Федерації будь-якого віку (працюючим і неработающим) реальну можливість дістати основну загальну і середню (повне) загальну освіту, створює основу для подальшого утворення і самообразования, усвідомленого вибору і освоєння професії.

Основні організаційно-правові форми вечірніх (змінних) загальноосвітніх установ закріплені в п. 2 Типових положення про вечірню (змінному) загальноосвітню установу, утв. Постановою Уряду РФ від 3 листопада 1994 р. N 1237 (СЗ РФ. 1994. N 29. Ст. 3050).

До них віднесені вечірні (змінні) загальноосвітні школи, відкриті (змінні) загальноосвітні школи і інш.

2. Згідно з ст. 176 ТК працівниками гарантується надання відпусків тільки для здачі випускних екзаменів.

3. Тривалість додаткових відпусків залежить від учбового класу, в якому здаються випускні екзамени. У IX класі для здачі випускних екзаменів надається 9 календарних днів, в XI (XII) класі - 22 календарних дня.

4. Правом на отримання додаткового оплачуваного відпуску користуються тільки працівники, учні успішно, т. е. до часу здачі випускних екзаменів не маюча заборгованість по дисциплінах учбового плану.

5. Необхідною умовою для отримання додаткових відпусків працівниками, успішно учнями у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах, є наявність у останніх державної акредитації.

Порядок проходження державної акредитації вечірніми (змінними) загальноосвітніми установами регулюється Положенням про порядок атестації і державну акредитацію освітніх установ, утв. Наказом Міносвіти Росії від 22 травня 1998 р. N 1327 (див. коммент. до п. п. 3 - 5 ст. 175 ТК).

6. Крім додаткових відпусків, інакші гарантії і компенсації для працівників в зв'язку з навчанням у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах можуть бути встановлені при укладенні з ними трудового договору або в колективному договорі організації.

У трудовому договорі і в колективному договорі можуть бути також передбачені гарантії і компенсації для працівників, успішно учнів у вечірніх (змінних) освітніх установах, що не мають державної акредитації.

7. Скороченим робочим днем мають можливість користуватися учні, працюючі в організаціях, де немає змінного режиму роботи. Для осіб, працюючих в організаціях зі змінним режимом роботи, введення скороченого робочого дня утруднене. Тому їм встановлюється скорочений робочий тиждень.

Графіки надання скороченого робочого дня, скороченого робочого тижня і вільних від роботи днів для осіб, успішно учнів без відриву від роботи в загальноосвітніх установах (початкової, основної загальної, середнього (повного) загальної освіти), затверджуються роботодавцями по узгодженню з керівниками відповідних освітніх установ.

8. У окремих випадках, коли за умовами виробництва (сезонний, пересувний характер роботи і т. п.) обличчя, учні в загальноосвітніх установах (вечірніх, змінних, заочних), не мають можливості регулярно користуватися вільними днями, роботодавці мають право надавати їм вільні від роботи дні в підсумовуваному вигляді (замість щотижневого надання цих днів) в міжсезонний період або в інакший період найменшої зайнятості на виробництві в межах загальної кількості вільних від роботи днів.

9. Скорочення робочого часу для учнів не залежить від інших основ, по яких проводиться скорочення робочого часу. Тому вказана гарантія застосовна, наприклад, до працівників, що не досягли 18 років, яким вже наданий скорочений робочий день.

10. За час звільнення від роботи при скороченому робочому тижні або скороченому робочому дні учнем виплачується 50% середніх заробітних плати по основному місцю роботи, але не нижче встановленого мінімального розміру заробітної плати, передбаченого ст. 133 ТК (див. коммент. до неї).

Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що суміщають роботу з навчанням

Гарантії і компенсації працівникам, що суміщають роботу з навчанням, надаються при отриманні утворення відповідного рівня уперше.

До додаткових відпусків, передбачених статтями 173 - 176 справжніх Кодекси, по угоді роботодавця і працівника можуть приєднуватися щорічні оплачувані відпуски.

Працівнику, що суміщає роботу з навчанням одночасно в двох освітніх установах, гарантії і компенсації надаються тільки в зв'язку з навчанням в одній з цих освітніх установ (по вибору працівника).

Коментар до статті 177

1. Згідно ст. 5 Закону про освіту держава гарантує громадянам Російської Федерації общедоступность і бесплатность початкового, загального, основного загального, середнього (повного) загального утворення і початкової професійної освіти, а також (на конкурсній основі) бесплатность середньої професійної, вищої професійної і послевузовского професійної освіти в державних і муніципальних освітніх установах в межах державних освітніх стандартів, якщо утворення даного рівня громадянин отримує уперше.

Розвиваючи і конкретизуючи це принципове положення застосовно до працівників, що суміщають роботу з навчанням, ст. 177 ТК покладає на роботодавців обов'язок надавати таким працівникам встановлені ст. ст. 173 - 176 ТК гарантії і компенсації, якщо вони дістають освіту певного рівня (загальне або професійне - початкове, середнє, вище) уперше.

2. Основні освітні програми вищої професійної освіти можуть бути реалізовані безперервно і по рівнях.

У Російській Федерації встановлені наступні рівні вищої професійної освіти:

вища професійна освіта, що підтверджується привласненням особі, успішно минулій підсумкову атестацію, кваліфікації (міри) "бакалавр";

вища професійна освіта, що підтверджується привласненням особі, успішно минулій підсумкову атестацію, кваліфікації "дипломований фахівець";

вища професійна освіта, що підтверджується привласненням особі, успішно минулій підсумкову атестацію, кваліфікації (міри) "магістр".

Обличчя, що отримали документи державного зразка про вище професійне утворення певного рівня, мають право - відповідно до отриманого напряму підготовки (спеціальністю) - продовжити навчання по освітній програмі вищого професійного утворення наступного рівня.

Отримання уперше утворення по освітніх програмах вищого професійного утворення різних рівнів не розглядається як отримання другої вищої професійної освіти (п. 6 ст. 6 Закони про професійну освіту).

3. Правом на отримання гарантій і компенсацій для працівників, що суміщають роботу з навчанням, користуються і працівники, одержуючі першу освіту на платній основі в недержавних освітніх установах. Неодмінною умовою для надання учням працівникам встановлених гарантій і компенсацій є наявність у освітньої установи державної акредитації (див. коммент. до ст. ст. 173 - 176 ТК).

4. У зв'язку з прийняттям ТК на практиці виникло питання: чи потрібно надавати оплачуваний учбовий відпуск особі, одержуючій друге утворення одного і того ж рівня, якщо це обличчя було зараховане в учбовий заклад до прийняття Кодексу і йому неодноразово надавався оплачуваний учбовий відпуск?

При відповіді на дане питання необхідно керуватися ч. 2 ст. 424 ТК, з якої слідує, що якщо правовідносини виникли до введення в дію Кодексу, то він застосовується до тих прав і обов'язків, які виникнуть після введення його в дію.

Оскільки ТК гарантує надання оплачуваного учбового відпуску тільки особам, одержуючим освіту уперше, то, отже, обличчя, одержуючі друге утворення того ж рівня, не мають права на отримання оплачуваного учбового відпуску. Учбовий відпуск їм може бути наданий по угоді з роботодавцем із збереженням або без збереження заробітної плати по його розсуду.

5. По угоді роботодавця і працівника щорічний оплачуваний відпуск, що надається даному працівнику, може бути приурочений до додаткового учбового відпуску.

6. Якщо працівник навчається в двох освітніх установах одночасно, гарантії і компенсації надаються тільки в зв'язку з навчанням в одному з них (по розсуду працівника).

Особам, що суміщають роботу з навчанням, гарантії і компенсації надаються тільки по основному місцю роботи (див. коммент. до ст. 287 ТК).