На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87

Розділ 25. ГАРАНТІЇ І КОМПЕНСАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ ПРИ ВИКОНАННІ НИМИ ДЕРЖАВНИХ АБО СУСПІЛЬНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Стаття 170. Гарантії і компенсації працівникам, що залучаються до виконання державних або суспільних обов'язків

Роботодавець зобов'язаний звільняти працівника від роботи із збереженням за ним місця роботи (посади) на час виконання ним державних або суспільних обов'язків у випадках, якщо згідно з федеральним законом ці обов'язки повинні виконуватися в робочий час.

Державний орган або суспільне об'єднання, які залучили працівника до виконання державних або суспільних обов'язків, у випадках, передбачених частиною першої справжньої статті, виплачують працівнику за час виконання цих обов'язків компенсацію в розмірі, визначеному законом, інакшим нормативним правовим актом або рішенням відповідного суспільного об'єднання.

Коментар до статті 170

1. На час виконання державних або суспільних обов'язків, якщо ці обов'язки здійснюються в робочий час, працівник звільняється від роботи і за ним зберігається місце роботи (посада). Трудовий кодекс не зобов'язує роботодавця зберігати працівнику середній заробіток.

2. Покладання на роботодавця обов'язку звільняти вказаних осіб від роботи означає, що ніякі причини виробничого характеру не можуть цьому перешкоджати. При знаходженні працівника в щорічному відпуску він може перервати відпуск для виконання державних або суспільних обов'язків. У цьому випадку у відповідності зі ст. 124 ТК щорічний відпуск продовжується.

Роботодавець зобов'язаний зберігати за відсутнім місце роботи (посада). Працівник в період залучення до виконання державних або суспільних обов'язків може розірвати трудовий договір, укладений на невизначений термін, але з своєї ініціативи або по угоді сторін (а не з ініціативи роботодавця).

3. За час виконання працівником цих обов'язків державний орган або суспільне об'єднання, що залучив працівника, виплачують йому компенсацію. Розмір компенсації визначається законом, інакшими нормативними актами або рішенням відповідного суспільного об'єднання.

У ряді випадків законодавство зобов'язує роботодавця зберігати за відсутнім працівником - в період виконання ним державних або суспільних обов'язків - середній заробіток (див. п. п. 4, 6 коммент. до даної статті).

4. Арбітражному засідателю пропорціонально кількості робочих днів, протягом яких він брав участь в здійсненні правосуддя, відповідним арбітражним судом суб'єкта Російської Федерації за рахунок коштів федерального бюджету виплачується компенсаційна винагорода в розмірі однієї четвертої частини посадового окладу судді даного арбітражного суду, але не менш 5-кратного мінімального розміру оплати труда, встановленого законодавством Російської Федерації. Йому відшкодовуються витрати на відрядження в порядку і розмірі, які встановлені для суддів при відрядженні в межах Російської Федерації. Час виконання арбітражним засідателем повноважень по здійсненню правосуддя враховується при численні йому всіх видів трудового стажу. За арбітражним засідателем в період здійснення ним правосуддя зберігається середній заробіток по основному місцю роботи, а також гарантії і пільг, передбачених законодавством Російської Федерації (ст. ст. 6, 7 Федеральних закони від 30 травня 2001 р. N 70-ФЗ "Про арбітражних засідателів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації" з изм. на 30 червня 2003 р. СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2288; 2003. N 27 (ч. I). Ст. 2700).

5. Присяжному засідателю винагорода виплачується в тому ж порядку, але в розмірі половини посадового окладу члена відповідного суду (однак не менш середнього заробітку присяжного засідателя по місцю його основної роботи) пропорціонально часу (кількості робочих днів) присутності в суді. Витрати на відрядження, а також всі гарантії і пільги цих осіб - ті ж, що і у народних засідателів. Крім того, їм відшкодовуються транспортні витрати на проїзд до місця знаходження суду і зворотно по тарифах, діючих в даній місцевості. Час виконання присяжним засідателем обов'язків в суді враховується при численні всіх видів трудового стажу. За присяжним засідателем по місцю його основної роботи зберігаються всі гарантії і пільги, передбачені для працівників даних підприємства, установи або організацій. Звільнення присяжного засідателя або переклад його на нижчеоплачувану роботу з ініціативи адміністрації підприємства, установи, організації і роботодавця під час виконання ним обов'язків в суді не допускаються (ст. 86 Закону РСФСР від 8 липня 1981 р. "Про судоустрій РСФСР". ВПС РСФСР. 1981. N 28. Ст. 976).

6. За працівниками, що викликаються до податкового органу, в суд, арбітражний суд як свідки, за час їх відсутності на роботі в зв'язку з явкою до податкового органу, суд зберігається заробітна плата по основному місцю роботи (ст. 131 НК, ч. 2 ст. 95 ГПК, ч. 4 ст. 107 АПК). Працівнику, що викликається як потерпілий, свідка, їх законних представників, зрозумілого, відшкодовуються процесуальні витрати - недоотримана ним заробітна плата за час, затрачений в зв'язку з викликом до органу дізнання, до слідчого, прокурора або в суд, за рахунок коштів федерального бюджету або за рахунок коштів учасників карного судочинства (ст. 131 УПК).

7. Постановою Уряду РФ від 16 березня 1999 р. N 298 затверджене Положення про порядок виплати і розміри сум, належний виплаті свідкам, перекладачам, фахівцям, експертам і зрозумілим, що залучається для участі у виробництві дій по здійсненню податкового контролю (СЗ РФ. 1999. N 13. Ст. 1601). Особам, що залучаються для участі у виробництві дій по здійсненню податкового контролю, відшкодовуються понесені ними в зв'язку з явкою до податкового органу витрати на проїзд, наймання житлового приміщення і виплачуються добові.

Відшкодування витрат на проїзд до місця явки і зворотно до місця проживання проводиться на основі проїзних документів, але не понад: вартості проїзду транспортом суспільного користування (крім таксі) - по шосейних і грунтових дорогах; вартості проїзду в плацкартному (купейному) вагоні - залізницею; вартості проїзду в каютах, оплачуваних по V - VIII групам тарифних ставок на судах морського транспорту, і в каюті III категорії на річкових судах - по водних шляхах. При користуванні повітряним транспортом відшкодовується вартість квитка економічного класу. Вказаним особам оплачуються витрати на проїзд транспортом суспільного користування (крім таксі) до залізничної станції, пристані, аеропорту, якщо вони знаходяться за межею відповідного населеного пункту.

Крім витрат на проїзд до місця явки і зворотно до місця проживання при представленні відповідних документів відшкодовуються вартість попереднього продажу проїзних документів, витрати за користування постільною приналежністю і страхові внески по обов'язковому страхуванню пасажирів на транспорті.

З дозволу начальника (заступника начальника) податкового органу, виробляючого виклик, названим особам при непредставленні проїзних документів оплачуються витрати на проїзд по мінімальному тарифу проїзду відповідними видами транспорту до місця явки і зворотно до місця проживання.

Відшкодування витрат на наймання житлового приміщення і оплата добових свідкам, перекладачам, фахівцям, експертам і зрозумілим виготовляються у відповідності з нормативними правовими актами про службові відрядження на території Російській Федерації. При цьому добові не виплачуються, якщо у свідка, перекладача, фахівця, експерта або зрозумілого є можливість щодня повертатися до місця проживання. Плата за бронювання місця в готелі відшкодовується в розмірі 50% вартості місця, що відшкодовується за добу. Перекладачі, фахівці і експерти отримують грошову винагороду за роботу, виконану ними за дорученням податкового органу, якщо ця робота не входить в коло їх службових обов'язків.

За особами, що викликаються до податкового органу як свідки, за час їх відсутності в зв'язку з цим на роботі зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток по основному місцю роботи.

Виплата сум, належних свідкам, перекладачам, фахівцям, експертам і зрозумілим, проводиться по виконанні ними своїх обов'язків на основі рішення начальника (заступника начальника) податкового органу, що залучало вказаних осіб для участі у виробництві дій по здійсненню податкового контролю, в межах коштів, що виділяються податковому органу з федерального бюджету.

8. Постановою Ради Міністрів РСФСР від 14 липня 1990 р. N 245 затверджена Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат і виплати винагороди особам в зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратуру або в суд. СП РСФСР. 1990. N 18. Ст. 132. Свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, експерти, фахівці, перекладачі і зрозумілі, що викликаються до особи, виробляючої дізнання, слідчому, в прокуратуру або в суд (крім Конституційного Суду РФ і арбітражного суду) для надання свідчень, висновків по карних і цивільних справах, переказів, участі у виробництві слідчої дії і судовому розгляді, мають право на відшкодування понесених ними витрат по явці (вартість проїзду до місця виклику і зворотно, витрати по найму житлового приміщення, добові).

Проїзд до місця явки і зворотно до місця постійного проживання оплачується свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, фахівцям, перекладачам і зрозумілим на основі проїзних документів, але не понад: залізницею - вартості проїзду в плацкартному (купейному) вагоні; по водних шляхах - вартості проїзду в каютах, оплачуваних по V - VIII групам тарифних ставок на судах морського флоту, і в каюті III категорії на судах річкового флоту; по шосейних і грунтових дорогах - вартості проїзду транспортом суспільного користування (крім таксі). При користуванні повітряним транспортом відшкодовується вартість квитка звичайного (туристичного) класу. Свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, фахівцям, перекладачам і зрозумілим оплачуються витрати по проїзду автотранспортом (крім таксі) до залізничної станції, пристані, аеродрому, якщо вони знаходяться за межею населеного пункту.

Крім витрат по проїзду при представленні відповідних документів відшкодовуються страхові платежі по державному обов'язковому страхуванню пасажирів на транспорті, вартість попереднього продажу проїзних документів, а також витрати за користування в поїздах постільною приналежністю.

З дозволу органу, виробляючого виклик, свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, фахівцям, перекладачам і зрозумілим при непредставленні проїзних документів оплачується мінімальна вартість проїзду між місцем постійного проживання і місцем явки.

Відшкодування витрат по найму житлового приміщення, оплата добових свідкам, потерпілим, законним представникам потерпілих, експертам, фахівцям, перекладачам, зрозумілим за дні виклику до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратуру або в суд (крім Конституційного Суду РФ і арбітражного суду), включаючи час в дорозі, вихідна і святкові дні, а також час вимушеної зупинки в дорозі, підтвердженої відповідними документами, проводиться застосовно до порядку, встановленого законодавством про відшкодування витрат на відрядження. Добові не виплачуються, якщо у свідка, потерпілого, законного представника потерпілого, експерта, фахівця, перекладача, зрозумілого є можливість щодня повертатися до місця постійного проживання. Плата за бронювання місць в готелях відшкодовується в розмірі 50% від вартості місця, що відшкодовується за добу.

Виплата винагороди свідкам, потерпілим і зрозумілим за відвернення їх від роботи або звичайних занять, експертам, фахівцям і перекладачам за виконану ними роботу, а також відшкодування вказаним обличчям витрат по явці проводяться по постанові особи, виробляючої дізнання, слідчу, прокурора або по визначенню суду.

Суми, належні виплаті свідкам, законним представникам потерпілих, потерпілим, експертам, фахівцям, перекладачам і зрозумілим, виплачуються їх органом, що викликав негайно по виконанні цими особами своїх обов'язків незалежно від фактичного отримання і стягнення з боків судових витрат по цивільних справах або судових витрат з осуджених по карних справах.

9. Потерпілий, свідок, фахівець, експерт, перекладач і зрозумілої, що залучаються для участі в здійсненні процесуальних дій у справах про адміністративні правопорушення, мають право на відшкодування понесених ними витрат в зв'язку з їх явкою по виклику в суд, орган, до посадової особи, у виробництві яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення (Положення про відшкодування витрат осіб в зв'язку з їх явкою по виклику в суд, орган, до посадової особи, у виробництві яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення, а також про оплату їх труда, утв. Постановою Уряду РФ від 4 березня 2003 р. N 140. СЗ РФ. 2003. N 10. Ст. 905). Вказані витрати включають в себе витрати на проїзд, витрати по найму житлового приміщення і добові. Витрати на проїзд включають в себе: а) вартість проїзду до місця виклику і зворотно до місця постійного проживання; б) страхові платежі по державному обов'язковому страхуванню пасажирів на транспорті; в) оплату послуг по попередньому продажу проїзних документів; г) витрати на користування постільною приналежністю на залізничному транспорті; д) вартість проїзду транспортом суспільного користування (крім таксі) до залізничної станції, пристані, аеропорту і автовокзала. Розміри відшкодування потерпілим, свідкам, фахівцям, експертам, перекладачам і зрозумілим витрат на проїзд встановлені аналогічно тим, які проводяться на основі Постанови Уряду РФ від 2 жовтня 2002 р. N 729 "Про розміри відшкодування витрат, пов'язані зі службовими відрядженнями на території Російській Федерації, працівникам організацій, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету" (див. коммент. до ст. 168 ТК).

Відшкодування витрат по найму житлового приміщення і виплата добових потерпілим, свідкам, фахівцям, експертам, перекладачам і зрозумілим за дні явки по виклику в суд, орган, до посадової особи, у виробництві яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення, включаючи час в дорозі, вихідна і святкові дні, а також за час вимушеної зупинки в дорозі, підтвердженої відповідними документами, виготовляються в порядку, встановленому нормативними правовими актами Російської Федерації про відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями на території Російській Федерації працівників організацій, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету (див. коммент. до ст. 168 ТК). Добові не виплачуються, якщо у потерпілого, свідка, фахівця, експерта, перекладача і зрозумілого є можливість щодня повертатися до місця постійного проживання.

Фахівці, експерти і перекладачі отримують грошову винагороду за роботу, виконану ними за дорученням суду, органу, посадової особи (за винятком випадків, коли ця робота входить в коло їх службових обов'язків або коли вона виконується ними як службове завдання), по нормах оплати, встановлених Мінтрудом Росії.

Виплати потерпілим, свідкам, фахівцям, експертам, перекладачам і зрозумілим проводяться по виконанні ними своїх обов'язків на основі постанови судді або посадової особи, у виробництві яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення і які залучали цих осіб для участі в здійсненні процесуальних дій, за рахунок коштів, передбачених на вказані цілі судам і органам, що здійснюють виробництво у справах про адміністративні правопорушення, відповідно до нормативних правових актів Російської Федерації. Виплати виготовляються також в тих випадках, коли процесуальні дії, для здійснення яких обличчя викликалося, не зроблені по незалежних від цієї особи обставинах.

Порядок відшкодування витрат, зроблених фахівцями правоохоронних або контролюючих державних органів, що залучаються по виклику для надання сприяння в проведенні митного контролю, в зв'язку із здійсненням такого сприяння, якщо воно не входить в коло їх службових обов'язків, регулюється Положенням про відшкодування витрат фахівцям правоохоронних або контролюючих державних органів, що залучаються для надання сприяння в проведенні митного контролю, утв. Постановою Уряду РФ від 3 листопада 2003 р. N 666 (СЗ РФ. 2003. N 45. Ст. 4386). Фахівцю, що Залучається відшкодовуються витрати на проїзд, по найму житлового приміщення і добові. Витрати на проїзд включають в себе: а) вартість проїзду до місця виклику і зворотно; б) страхові внески по державному обов'язковому страхуванню пасажирів на транспорті; в) оплату послуг по попередньому продажу проїзних документів; г) витрати на користування постільною приналежністю на залізничному транспорті; д) вартість проїзду транспортом суспільного користування (крім таксі) до залізничної станції, пристані, аеропорту і автовокзала. Даною Постановою відшкодування фахівцям витрат на проїзд встановлено аналогічно тому, як це визначене в Постанові Уряду РФ від 2 жовтня 2002 р. N 729 про відшкодування витрат, пов'язаних зі службовими відрядженнями (див. коммент. до ст. 168 ТК).

Добові не виплачуються, якщо у фахівця є можливість щодня повертатися до місця постійного проживання. Виплати фахівцям проводяться по виконанні ними своїх обов'язків на основі рішення начальника (особи, його що заміняє) митного органу, який залучив цих осіб для надання сприяння в проведенні митного контролю, за рахунок коштів, передбачених на вказані цілі митним органам. Виплати виготовляються також в тих випадках, коли відповідні форми митного контролю, для надання сприяння в здійсненні яких фахівець притягувався, не зроблені по незалежних від фахівця обставинах. Фахівцям зберігається середня заробітна плата (грошове постачання) по основному місцю роботи (служби) на період їх залучення для надання сприяння в проведенні митного контролю. При цьому по основному місцю роботи (служби) витрати по виклику фахівця до митного органу не оплачуються.

10. Громадяни на час медичного огляду, обстеження або лікування, щоб вирішити питання про постановку їх на вояцький облік, обов'язкову підготовку до військової служби, заклик або добровільне надходження на військову службу, заклик на військові збори, а також на час виконання ними інших обов'язків, пов'язаних з вояцьким обліком, обов'язковою підготовкою до військової служби, закликом або добровільним надходженням на військову службу і закликом на військові збори, звільняються від роботи або навчання із збереженням за ними місця постійної роботи або навчання і виплатою середнього заробітку або стипендії по місцю постійної роботи або навчання в розмірі не більше за 1000 крб.; їм відшкодовуються витрати, пов'язані з наймом (поднаймом) житла і оплатою проїзду від місця проживання (роботи, навчання) і зворотно, а також витрати на відрядження.

На час проходження військових зборів громадяни звільняються від роботи або навчання із збереженням за ними місця постійної роботи або навчання і виплатою середнього заробітку або стипендії в розмірі не більше за 1000 крб. Їм також виплачуються оклад по вояцькій посаді, передбаченій штатом вояцької частини, корабля, установи, організації Збройних Сил РФ, інших військ, вояцьких формувань і органів (далі - вояцька частина), оклад по вояцькому званню і відшкодовуються витрати на відрядження за час знаходження в дорозі (ст. 6 Закону про вояцький обов'язок).

Громадянам, що беруть участь в заходах щодо забезпечення виконання вояцького обов'язку або надходження на військову службу за контрактом, за час участі у вказаних заходах щодо місця їх постійної роботи виплачується середній заробіток, їм відшкодовуються витрати, пов'язані з наймом (поднаймом) житла і оплатою проїзду в іншу місцевість і зворотно, а також витрати на відрядження(ст. 5 Закону про вояцький обов'язок).

Міноборони Росії в місячний термін після уявлення підприємствами і організаціями необхідних документів компенсує їм (через військові комісаріати) передбачені вище витрати (п. п. 3, 5 Положення про фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією Федерального закону "Про вояцький обов'язок і військову службу", утв. Постановою Уряду РФ від 3 березня 2001 р. N 157. СЗ РФ. 2001. N 11. Ст. 1031).

11. Зареєстрованого кандидата (особа, висунена в порядку, встановленому Законом про гарантії виборчих прав, інакшим законом, як претендент на посаду, що заміняється за допомогою прямих виборів або на членство в органі (палаті органу) державної влади або органі місцевого самоврядування або зареєстроване відповідною виборчою комісією як кандидат) адміністрація організації, де працює кандидат, від дня його реєстрації до дня офіційного опублікування результатів виборів зобов'язана по заяві зареєстрованого кандидата звільнити від роботи в будь-який день і на будь-який час протягом цього терміну.

Під час проведення виборів зареєстрований кандидат не може бути з ініціативи адміністрації (роботодавця) звільнений з роботи, зі служби, відрахований з освітньої установи або без його згоди перекладений на іншу роботу, а також направлений у відрядження, призваний на військову службу, на військові збори або направлений на альтернативну цивільну службу.

Час участі зареєстрованого кандидата у виборах зараховується в загальний трудовий стаж по тій спеціальності, по якій він працював до реєстрації як кандидат.

Кандидат втрачає права і звільняється від обов'язків, які пов'язані зі статусом кандидата, з моменту офіційного опублікування (обнародування) загальних даних про результати виборів, а при достроковому вибутті - з дати вибуття. Якщо відповідна виборча комісія призначить на основі закону повторне голосування, кандидати, по кандидатурах яких не проводиться повторне голосування, втрачають свій статус від дня призначення виборчою комісією повторного голосування.

У випадку якщо один з кандидатів, по якому повинно провестися повторне голосування, зняв свою кандидатуру або вибув по інакших обставинах до дня голосування, то кандидат, що помістився вибулого кандидата, знову придбаває права і обов'язки, пов'язані зі статусом кандидата (ст. 41 Закону про гарантії виборчих прав).

Зареєстровані кандидати, що заміняють державні посади категорії "А" в органах виконавчої або судової влади або виборні муніципальні посади (за винятком депутатів представницьких органів місцевого самоврядування), а також зареєстрованих кандидатів, що знаходяться на державній або муніципальній службі або працюючі в організаціях, що здійснюють випуск засобів масової інформації (за винятком редакцій періодичних друкарських видань, встановлених кандидатами, виборчими об'єднаннями), на час їх участі у виборах звільняються від виконання посадових або службових обов'язків і представляють у виборчу комісію завірені копії відповідних наказів (розпоряджень) не пізніше ніж через 3 дні від дня реєстрації. Законом суб'єкта Російської Федерації може бути встановлено, що на виборах до представницьких органів місцевого самоврядування при певному числі виборців у виборчому округу (але не більше за 5 тисяч виборців) зареєстровані кандидати, що знаходяться на державній службі, на час їх участі у виборах можуть не звільнятися від виконання посадових або службових обов'язків.

Президент РФ (Голова Уряду РФ, відповідно до Конституції РФ тимчасово виконуючий обов'язку Президента РФ і що є зареєстрованим кандидатом на посаду Президента РФ) продовжує здійснювати свої повноваження (ст. 40 Закону про гарантії виборчих прав).

Довіреним особам кандидата (виборчого об'єднання, виборчого блоку) на період їх повноважень адміністрація (роботодавець) зобов'язана (зобов'язаний) надавати на їх прохання неоплачуваний відпуск (ст. 43 Закону про гарантії виборчих прав).

Журналіст, інакший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в діяльності по інформаційному забезпеченню виборів, референдуму відповідно до законодавства Російської Федерації про вибори і референдуми, не можуть бути з ініціативи адміністрації (роботодавця) звільнені з роботи або без їх згоди перекладені на іншу роботу в період відповідної виборчої кампанії, кампанії референдуму і протягом 1 року після закінчення відповідної виборчої кампанії, кампанії референдуму, за винятком випадку, коли на них було накладено відповідно до трудового законодавства стягнення, не оспорене в судовому порядку або визнане в судовому порядку законним і обгрунтованим (ст. 45 Закону про гарантії виборчих прав).

За членом комісії з правом вирішального голосу, звільненим на основі представлення комісії від основної роботи на період підготовки і проведення виборів, референдуму, зберігається основне місце роботи (посада), і йому виплачується компенсація за період, протягом якого він був звільнений від основної роботи. Розміри і порядок виплати компенсації і додаткової оплати труда (винагороди) встановлюються комісією, организующей відповідні вибори, референдум, за рахунок і в межах бюджетних коштів, виділених на проведення цих виборів, референдуму. Член комісії з правом вирішального голосу до закінчення терміну своїх повноважень, член комісії з правом дорадчого голосу в період виборчої кампанії, кампанії референдуму не можуть бути звільнені з роботи з ініціативи роботодавця або без їх згоди перекладені на іншу роботу (ст. 29 Закону про гарантії виборчих прав).

На термін роботи в контрольно-ревізійних службах, що створюються при Центральній виборчій комісії РФ, виборчих комісіях суб'єктів Російської Федерації, фахівці, що залучаються з державних і інакших органів і установ, включаючи Центральний банк РФ, Ощадний банк РФ, головні управління (національні банки) Центрального банку РФ в суб'єктах Російської Федерації, звільняються від основної роботи, за ними зберігаються місце роботи, встановлені посадові оклади і інакші виплати по основному місцю роботи, їм також може виплачуватися винагорода за рахунок коштів, виділених на підготовку і проведення виборів і референдумів (ст. 60 Закону про гарантії виборчих прав).

12. Зареєстрованого кандидата в депутати Державної Думи роботодавець, керівник державного органу, в якому працює кандидат, від дня його реєстрації відповідною виборчою комісією до дня офіційного опублікування загальних результатів виборів зобов'язаний по заяві зареєстрованого кандидата звільнити від роботи в будь-який день і на будь-який час протягом цього терміну.

Кандидату, зареєстрованому по одномандатному виборчому округу, що отримав за результатами голосування не менше за 3% голосів виборців від загального числа виборців, що брали участь в голосуванні по одномандатному виборчому округу, або визнаному вибраним, зареєстрованому кандидату, що зняв свою кандидатуру до дня голосування по змушуючих до того обставинах, відшкодовуються транспортні витрати в розмірі вартості проїзних квитки на міському, а також приміському (не більше за 30 поїздок) і міжміському (не більше за 4 поїздок) транспорті загального користування в межах території відповідного округу. Якщо такий кандидат проживає поза межами одномандатного виборчого округу, в якому він зареєстрований, йому додатково відшкодовуються транспортні витрати в розмірі вартості проїзних квитки за 4 поїздки на залізничному, водному або автомобільному транспорті загального користування або за 2 поїздки на авіаційному транспорті у виборчий округ і зворотно. У містах, де є декілька виборчих округів, такому кандидату, зареєстрованому по одному з цих округів, відшкодовуються транспортні витрати в розмірі вартості проїзних квитки на міському транспорті. Відшкодування транспортних витрат здійснюється відповідною окружною виборчою комісією за рахунок коштів, виділених з федерального бюджету на підготовку і проведення виборів. Кандидату, включеному в общефедеральную частину зареєстрованого федерального списку кандидатів, що отримав за результатами голосування не менше за 2% голосів виборців від загального числа виборців, що брали участь в голосуванні по федеральному виборчому округу, або відкликаному політичною партією, виборчим блоком по змушуючих до того обставинах, а також кандидатові, що зняв свою кандидатуру до дня голосування по змушуючих до того обставинах, відшкодовуються транспортні витрати в розмірі вартості проїзних квитки за 2 поїздки в межах території Російській Федерації на будь-якому вигляді міжміського транспорту загального користування. Зареєстрованому кандидату, включеному в регіональну групу кандидатів такого федерального списку кандидатів, відшкодовуються транспортні витрати в розмірі вартості проїзних квитки на міському, а також приміському (не більше за 30 поїздок) і міжміському (не більше за 4 поїздок) транспорті загального користування в межах регіону, в якому кандидат включений в регіональну групу кандидатів. Якщо такий зареєстрований кандидат проживає поза межами регіону, в якому він включений в регіональну групу кандидатів, йому додатково відшкодовуються транспортні витрати в розмірі вартості проїзних квитки за 4 поїздки на залізничному, водному або автомобільному транспорті загального користування або за 2 поїздки на авіаційному транспорті в регіон і зворотно. Відшкодування транспортних витрат проводиться Центральною виборчою комісією РФ за рахунок коштів, виділених з федерального бюджету на підготовку і проведення виборів. Названим кандидатам відшкодовуються транспортні витрати, зроблені від дня їх реєстрації до дня офіційного опублікування результатів виборів. Транспортні витрати за користування таксі і рекомендованими рейсами не відшкодовуються. Транспортні витрати за користування приміським і міжміським транспортом відшкодовуються по пред'явленні проїзного квиток на поїздку (від пункту відправлення до пункту прибуття), а за користування міським транспортом - по пред'явленні проїзних квитки за відповідний термін.

Зареєстрований кандидат від дня реєстрації відповідною виборчою комісією до дня офіційного опублікування загальних результатів виборів з ініціативи адміністрації (роботодавця) не може бути звільнений з роботи або без його згоди перекладений на іншу роботу, в т. ч. на роботу в іншу місцевість, а також направлений у відрядження. Час участі зареєстрованого кандидата у виборах зараховується в трудовий стаж по тій спеціальності, по якій він працював до реєстрації (ст. 50 Федерального закону від 20 грудня 2002 р. N 175-ФЗ "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" з изм. на 23 червня 2003 р. СЗ РФ. 2002. N 51. Ст. 4982; 2003. N 26. Ст. 2574).

Довіреним особам кандидатів, політичних партій, виборчих блоків на період здійснення повноважень адміністрація (роботодавець) зобов'язана (зобов'язаний) надавати на їх прохання неоплачуваний відпуск (ст. 51 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації").

За членом виборчої комісії з правом вирішального голосу, звільненим на основі представлення комісії від основної роботи на вказаний період, зберігається основне місце роботи (посада), йому виплачується компенсація за період, протягом якого він був звільнений від основної роботи. Розміри і порядок виплати компенсації і додаткової оплати труда (винагороди) встановлюються Центральною виборчою комісією РФ за рахунок і в межах коштів федерального бюджету, виділених на проведення виборів (ст. 72 Федерального закону "Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації").

13. Кандидата, зареєстрованого на посаду Президента РФ Центральною виборчою комісією, роботодавець, керівник державного органу зобов'язані по заяві зареєстрованого кандидата звільнити від роботи від дня реєстрації кандидата Центральною виборчою комісією РФ до дня офіційного опублікування результатів виборів Президента РФ в будь-який день і на будь-який час протягом цього терміну.

Зареєстрований кандидат, що отримав за результатами голосування не менше за 3% голосів виборців від загального числа виборців, що брали участь в голосуванні, або що брав участь в повторному голосуванні, а також зареєстрований кандидат, що зняв свою кандидатуру до дня голосування по змушуючих до того обставинах, має право на відшкодування транспортних витрат за проїзд на будь-яких видах транспорту загального користування в межах території Російській Федерації, за винятком таксі і рекомендованих рейсів. При цьому зареєстрованому кандидату відшкодовується вартість проїзних квитки на приміському (не більше за 30 поїздок), міжміському (не більше за 89 поїздок від місця проживання, вказаного ним в заяві про згоду балотуватися, до населеного пункту - центра суб'єкта Російської Федерації і зворотно) і міському транспорті. Витрати за користування приміським і міжміським транспортом відшкодовуються по пред'явленні проїзного (від пункту відправлення до пункту прибуття)квиток, а за користування міським транспортом - по пред'явленні проїзних квитки за відповідний термін.

Зареєстрований кандидат з ініціативи адміністрації (роботодавця) не може бути звільнений з роботи, зі служби, відрахований з освітньої установи або без його згоди перекладений на іншу роботу, в т. ч. на роботу в іншу місцевість, а також направлений у відрядження, призваний на військову або альтернативну цивільну службу і військові збори. Час участі зареєстрованого кандидата у виборах Президента РФ зараховується в трудовий стаж по тій спеціальності, по якій він працював до реєстрації кандидатом (ст. 42 Федерального закону від 10 січня 2003 р. N 19-ФЗ "Про вибори Президента Російської Федерації". СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 171).

Довіреній особі кандидата на посаду Президента РФ роботодавець зобов'язаний надати на його прохання відпуск без збереження заробітної плати (ст. 43 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації").

Журналіст, інакший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в діяльності по інформаційному забезпеченню виборів Президента РФ відповідно до законодавства про вибори Президента РФ, з ініціативи адміністрації (роботодавця) не можуть бути звільнені з роботи або без їх згоди перекладені на іншу роботу в період виборчої кампанії у справі даних виборів Президента РФ і протягом одного року після закінчення цієї виборчої кампанії, за винятком випадку, коли на них відповідно до трудового законодавства Російської Федерації було накладене стягнення, не оспорене в судовому порядку або визнане в судовому порядку законним і обгрунтованим (ст. 46 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації").

За членом виборчої комісії з правом вирішального голосу в період підготовки і проведення виборів Президента РФ, звільненим на основі представлення комісії від основної роботи на вказаний період, зберігається основне місце роботи (посада), йому виплачується компенсація за період, протягом якого він був звільнений від основної роботи. Йому може проводитися додаткова оплата труда (винагорода) за роботу у виборчій комісії. Розміри і порядок виплати компенсації і додаткової оплати труда (винагороди) встановлюються Центральною виборчою комісією РФ за рахунок і в межах коштів федерального бюджету, виділених на підготовку і проведення виборів Президента РФ.

Членам виборчої комісії з правом дорадчого голосу від дня реєстрації кандидата Центральною виборчою комісією РФ до дня офіційного опублікування результатів виборів Президента РФ роботодавець зобов'язаний на їх прохання надавати відпуск без збереження заробітної плати (ст. 16 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації").

На час роботи в контрольно-ревізійній службі (вони створюються при Центральній виборчій комісії РФ і при виборчих комісіях суб'єктів Російської Федерації) фахівці з числа керівників і фахівців державних (правоохоронних, фінансових і інш.) і інакших органів, організацій і установ, включаючи Міністерство юстиції РФ, Центральний банк РФ і Ощадний банк РФ, головне управління (національний банк) Центрального банку РФ в суб'єктові Російській Федерації, звільняються від основної роботи, за ними зберігаються місце роботи (посада), встановлені посадові оклади і інакші виплати по основному місцю роботи. Вказаним фахівцям також може виплачуватися винагорода за рахунок коштів, виділених на підготовку і проведення виборів Президента РФ (ст. 65 Федерального закону "Про вибори Президента Російської Федерації").

14. Припинення повноважень судді у разі його участі в передвиборній кампанії як кандидат до складу органу законодавчої (представницької) влади - федеральної і суб'єкта Російської Федерації - не спричиняє припинення виплати заробітної плати або зменшення її розміру (ст. 13 Закону про статус суддів). Це положення поширене і на світові судді (ст. 8 Закону про світові судді).

15. Кандидату в депутати представницького органу місцевого самоврядування, на виборну посаду цього органу адміністрація (роботодавець) зобов'язана надати неоплачуваний відпуск від дня його реєстрації до моменту офіційного опублікування загальних підсумків виборів. Протягом цього терміну середній місячний заробіток, що обчислюється за попередні даті реєстрації кандидата 3 місяці, але в розмірі не більш ніж в 10 раз що перевищує мінімальний розмір оплати труда, щомісяця виплачується кандидату його виборчою комісією, що зареєструвала за рахунок коштів, виділених для підготовки і проведення виборів. Кандидати, що знаходяться на державній або муніципальній службі, а також працюючі в засобах масової інформації, від дня реєстрації і до дня офіційного опублікування загальних підсумків виборів в обов'язковому порядку тимчасово звільняються від виконання службових обов'язків. Від дня реєстрації кандидата до дня офіційної публікації загальних підсумків виборів включно адміністрація (роботодавець) зобов'язана надавати його довіреним обличчям по їх заяві неоплачуваний відпуск (ст. 24 Тимчасового положення про проведення виборів).

Адміністрація підприємств і установ незалежно від форм власності зобов'язана надати членам виборчих комісій, освічених для підготовки і проведення виборів депутатів представницьких органів і виборних посадових осіб місцевого самоврядування, неоплачуваний відпуск на час виконання ними обов'язків, покладених на них рішеннями виборчої комісії. Робота членів виборчих комісій оплачується в межах коштів, виділених на проведення виборів (ст. 11 Тимчасового положення про проведення виборів).

16. Членам виборчої комісії з правом вирішального голосу, звільненим в період підготовки і проведення виборів від основної роботи, оплата труда проводиться за рахунок коштів, виділених на проведення виборів. Протягом терміну своїх повноважень вони не можуть бути з ініціативи адміністрації (роботодавця) звільнені з роботи або без їх згоди перекладені на іншу роботу (ст. 12 Тимчасового положення про проведення виборів).

17. Федеральний закон від 21 грудня 1994 р. N 69-ФЗ "Про пожежну безпеку" з изм. на 10 січня 2003 р. вводить поняття добровільної пожежної охорони як форми участі громадян в організації попередження пожеж і їх гасінні в населених пунктах і в організаціях (СЗ РФ. 1994. N 35. Ст. 3649; 2003. N 2. Ст. 167). Добровільний пожежник - громадянин, що безпосередньо бере участь (без укладення трудового договору) в діяльності підрозділів пожежної охорони по попередженню і (або) гасінню пожеж. Добровільні пожежники несуть службу в підрозділах пожежної охорони відповідно до графіка чергувань, затвердженого органами місцевого самоврядування по узгодженню з Державною протипожежною службою. На час несіння служби за ними зберігається середньомісячна заробітна плата (стипендія) по місцю основної роботи (навчання). Витрати підприємств по виплаті заробітної плати вказаним особам відшкодовуються за рахунок коштів місцевих бюджетів в порядку, встановленому органами місцевого самоврядування (ст. 13 вказаного Закону).

18. Для надання допомоги органам гостехнадзора в здійсненні нагляду за технічним станом самохідних машин і інших видів техніки в Російській Федерації можуть притягуватися на добровільних засадах позаштатні інспектори (громадяни Російської Федерації, що володіють спеціальними навиками і знаннями, необхідними для виконання поставлених задач). Позаштатний інспектор гостехнадзора здійснює свої обов'язки, як правило, у вільний від основної роботи час під безпосереднім керівництвом начальника, державних інженерів - інспекторів відповідної інспекції. Залучення позаштатного інспектора до участі в роботі відповідної інспекції гостехнадзора в робочий час здійснюється по узгодженню з його роботодавцем. Відповідно до укладеного у встановленому порядку договору з інспекцією гостехнадзора суб'єкта Російської Федерації він може при наявності рішення органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації за рахунок коштів відповідного бюджету отримувати грошову винагороду за роботу, виконану з відривом від основного місця роботи (п. п. 2, 3, 11, 12, 17 Положення про позаштатного інспектора гостехнадзора, утв. Наказом Мінсельхоза Росії від 23 січня 2002 р. N 31. БНА. 2002. N 18).

19. Звільняти від роботи слідує також на основі нормативних правових актів, що закріплюють право відповідних органів запрошувати працівника як свідок.

Комісії з встановлення стажу, що створюються органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, мають право на основі свідчень свідків встановлювати трудовий стаж працівників організацій, документи яких втрачені внаслідок надзвичайних ситуацій (Порядок встановлення стажу роботи при втраті документів внаслідок надзвичайних ситуацій, утв. Постановою Мінтруда Росії від 24 червня 1994 р. N 50. БНА. 1994. N 10).

Органи соціального захисту можуть викликати свідків, щоб підтвердити періоди роботи, що приймаються в залік трудового стажу для призначення пенсій. Указом Президента від 27 вересня 2000 р. N 1709 "Про заходи по вдосконаленню управління державним пенсійним забезпеченням в Російській Федерації" за Пенсійним фондом РФ і його територіальними органами закріплені повноваження по виплаті державних пенсій (СЗ РФ. 2000. N 40. Ст. 3936).

Про гарантії і компенсації особам, що беруть участь в колективних переговорах, див. коммент. до ст. 39 ТК.

Про гарантії в зв'язку з дозволом колективної трудової суперечки див. коммент. до ст. 405 ТК.

Стаття 171. Гарантії працівникам, вибраним до профспілкових органів і комісій з трудових спор

Гарантії працівникам, вибраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, і порядок звільнення вказаних працівників визначаються відповідними розділами справжнього Кодексу.

Членам комісій з трудових спор надається вільний від роботи час для участі в роботі вказаної комісії із збереженням середнього заробітку.

Порядок звільнення працівників, вибраних до складу комісій з трудових спор, визначається статтею 373 справжнього Кодексу.

Коментар до статті 171

1. Про гарантії працівникам, вхідним до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коммент. до ст. 374 ТК.

2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, вибраним до профспілкових органів, див. коммент. до ст. 375 ТК.

3. Про гарантії права на труд працівникам, що були членами виборного профспілкового органу, див. коммент. до ст. 376 ТК.

4. Ряд гарантій працівникам, вибраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, закріпляється в угодах.

У Галузевій тарифній угоді по транспортному будівництву на 2004 - 2006 роки передбачено, що залучення до дисциплінарної відповідальності працівників - членів виборного профспілкового органу, не звільнених від виробничої роботи, уповноважених профспілки з охорони труда і представників профспілки в спільних комітетах (комісіях), що створюються в організації з охорони труда, їх переклад на іншу роботу або звільнення з ініціативи роботодавця допускаються з урахуванням думки виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

Галузева тарифна угода по організаціях хімічної, нафтохімічної, мікробіологічної і химико-фармацевтичної промисловості РФ на 2002 - 2004 роки встановлює, що працівники, вхідні в склад профорганов і комісій з трудових спор, ведіння переговорів по висновку колективних договорів і угод, уповноважені профспілки з охорони труда не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню, переведені без їх згоди на іншу роботу або звільнені з ініціативи роботодавця без попередньої згоди відповідного профоргана або комісії з трудових спор.

Галузева тарифна угода по організаціях бюджетної сфери внутрішнього водного транспорту Мінтранса Росії на 2002 - 2004 роки закріплює, що залучення до дисциплінарної відповідальності уповноважених профспілки з охорони труда і представників профспілки в спільних комітетах (комісіях), що створюються в організації з охорони труда, переклад їх на іншу роботу або звільнення з ініціативи роботодавця допускаються тільки з попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації.

У Галузевій тарифній угоді по міжгалузевому промисловому залізничному транспорту на 2004 - 2006 роки передбачено надавати членам виборних профспілкових органів Російської профспілки залізничників і транспортних будівників, не звільненим від виробничої роботи, час на виконання ними суспільних обов'язків із збереженням середньої заробітної плати в порядку, визначеному колективними договорами.

Галузева тарифна угода по гірничо-металургійному комплексу Російській Федерації на 2003 - 2005 роки встановлює, що для участі як делегати з'їздів, конференцій, що скликається профспілковими органами, а також для участі в роботі виборних органів або короткострокового профспілкового навчання роботодавці звільняють учасників цих заходів від роботи на час повної тривалості заходу, зберігають середній заробіток і оплачують витрати по відрядженню.

5. Надання вільного від роботи часу членам комісій з трудових спор оформляється наказом роботодавця.

Стаття 172. Гарантії працівникам, вибраним на виборні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування

Гарантії працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, органах місцевого самоврядування, встановлюються законами, регулюючими статус і порядок діяльності вказаних осіб.

Коментар до статті 172

1. До виборних посад в державних органах відносяться посади: Президента РФ, депутатів Державної Думи і законодавчих (представницьких) органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, розділів виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Термін повноважень депутата Державної Думи зараховується в стаж федеральної державної служби, в загальний і безперервний трудовий стаж або термін служби, стаж роботи по спеціальності. При цьому безперервний трудовий стаж зберігається при умові його надходження на роботу або на службу протягом 6 місяців після припинення повноважень депутата. Депутату, що працював - до обрання в Державну Думу - за трудовим договором, після припинення його повноважень надається колишня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) по попередньому місцю роботи або (з його згоди) в іншій організації. Військовослужбовці, обличчя рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів прокуратури, органів податкової поліції, митних органів, установ і органів карно-виконавчої системи, вибрані депутатами Державної Думи, по закінченні терміну їх повноважень має право продовжити військову службу (службу у вказаних органах) або достроково звільнитися з неї (ст. 25 Федерального закону від 8 травня 1994 р. N 3-ФЗ "Про статус члена Поради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації" з изм. на 23 грудня 2003 р. СЗ РФ. 1994. N 2. Ст. 74; 2003. N 52 (ч. I). Ст. 5038).

Чоловіку члена Поради Федерації, дружині депутата Державної Думи, звільненому в зв'язку з переїздом члена Поради Федерації, депутата Державної Думи для здійснення ними своїх повноважень у відповідній палаті Федеральних Зборів Російської Федерації, перерва в роботі зараховується в загальний і безперервний стаж роботи (служби). На вказаний період за ними зберігаються: стаж роботи (служби) по спеціальності; стаж роботи (служби), що дає право на встановлення процентних надбавок (в т. ч. районних коефіцієнтів) до заробітної плати, на встановлення процентних надбавок і отримання одноразової винагороди за вислугу років, на виплату винагороди по підсумках роботи організації за рік, на який доводиться переїзд, а також на пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, якщо ці обличчя на момент переїзду займали посаду, працювали по спеціальності або працювали (служили) в місцевості, які передбачають надання відповідної пільги (ст. 25 Федерального закону "Про статус члена Поради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації").

У разі розпуску Державної Думи у відповідності зі ст. ст. 111 і 117 Конституції РФ її депутати мають право на отримання одноразового грошового посібника, рівного 3-кратному розміру щомісячної грошової винагороди на день припинення депутатських повноважень. Депутату Державної Думи (і що проживає спільно з ним членам його сім'ї), що знаходиться на день розпуску Державної Думи поза його постійним місцем проживання, забезпечуються безкоштовний проїзд і безкоштовне провезення їх майна (в контейнерах загальною вагою до 10 тонн) до постійного місця проживання депутата. Депутату Державної Думи, який має трудовий стаж, рівний необхідному для призначення повної пенсії по старості (включаючи пенсії на пільгових умовах), повноваження якого припинені в зв'язку з розпуском Державної Думи, державна пенсія з його згоди призначається достроково, але не раніше чим за 2 роки до встановленого пенсійного віку. При цьому він має право на щомісячну доплату до державної пенсії (ст. 26 Федерального закону "Про статус члена Поради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації").

Депутат Державної Думи, не менш 1 року що виконував повноваження, має право на щомісячну доплату до державної пенсії, призначеної згідно з Законом про трудові пенсії або достроково оформленої згідно з Законом про зайнятість. Щомісячна доплата встановлюється в такому розмірі, щоб в сумі з державною пенсією вона складала: при виконанні повноважень депутата Державної Думи від 1 року до 3 років - 55%, понад 3 років - 75% щомісячних грошових винагороди депутата. Щомісячна доплата до державної пенсії не встановлюється, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації призначена пенсія за вислугу років або щомісячний довічний зміст або встановлено додаткове довічне щомісячне матеріальне забезпечення або відповідно до законодавства суб'єктів Російської Федерації - щомісячна доплата до державної пенсії. Виплата щомісячної доплати до державної пенсії громадянинові, що був депутатом Державної Думи, припиняється при заміщенні ним державної посади (Російської Федерації або її суб'єкта), державної посади державної служби або муніципальної посади муніципальної служби (ст. 29 Федерального закону "Про статус члена Поради Федерації і статус депутата Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації").

2. У відповідності зі ст. 1 Закону про світові судді порядок призначення (обрання) і діяльність світових суддів встановлюється законами суб'єктів Російської Федерації. У більшості з них світові судді призначаються, тільки в Республіці Саха, Республіці Татарстан їх обирають.

3. Повноваження судді припиняються рішенням кваліфікаційної колегії суддів при обранні судді до складу органу законодавчої (представницької) влади - федерального або суб'єкта Російської Федерації. Припинення повноважень судді не припиняє виплату судді заробітної плати і не зменшує її розміру. Після витікання терміну виборних повноважень рішення про поновлення повноважень судді приймає кваліфікаційна колегія суддів, їх що припинила (ст. 13 Закону про статус суддів). Це положення поширене і на світові судді на основі ст. 8 Закону про світові судді.

4. У ряді випадків працівникам, вибраним на виборну посаду, після закінчення терміну повноважень надаються гарантії працевлаштування, які виражаються в наданні: колишньої роботи (посади); рівноцінної роботи (посади) в тій же організації; рівноцінної роботи (посади) в іншій організації.

По закінченні терміну знаходження у виборній посаді працівник має право повернутися на колишнє місце роботи і роботодавець зобов'язаний надати йому колишню роботу (посада). Потрібно відмітити, що на раніше посаду може бути запрошений працівник, з яким роботодавець укладає трудовий договір на невизначений термін. У цьому випадку він може запропонувати тільки рівноцінну роботу (посада). У період знаходження особи на виборній посаді в організації, де він працював, можуть статися структурні зміни, реорганізація юридичної особи, що привела до скорочення займаною ним раніше посади або робочого місця. У такій ситуації роботодавець при поверненні працівника також може надати йому тільки рівноцінну роботу (посада).

Рівноцінної признається робота (посада), відповідна колишньої по кваліфікації, умовам труда і його оплаті, об'єму пільг, що надаються в зв'язку з її виконанням і переваг.

Очевидно, в цей час говорити про надання роботи (із згоди працівника) в іншій організації важко, оскільки відомості про вакантні посади (робочих місцях) сконцентровані у відділах зайнятості населення.