На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 50 51 52 53 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 78 79 80 81 82 83 84 86 87

АНОТАЦІЯ

Коментар до Трудового кодексу Російській Федерації (постатейний) / Під ред. Ю. П. Орловского.- М.: Контракт, ИНФРА-М, 2004.

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА І ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

КОМЕНТАР

ДО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Матеріал підготовлений з використанням правових актів

за станом на 12 квітня 2004 року

Видання друге, виправлене і доповнене з урахуванням

Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації

від 17 березня 2004 року N 2

Під редакцією

професора Ю. П. Орловського

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ

Абрамова О. В., ведучий науковий співробітник відділу законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту законодавства і порівняльного правознавства (далі - Інститут), кандидат юридичних наук - гл. гл. 26, 28 (ст. 187), 29, 30, 31, 32, 51, 56, 57, 62;

Бочарникова М. А., науковий співробітник відділу законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту - гл. гл. 52, 55, алфавітно-предметний покажчик;

Виноградова З. Д., ведучий науковий співробітник відділу законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту, кандидат юридичних наук - гл. 28 (ст. ст. 183, 184, 185);

Гаврилина А. К., доцент юридичного факультету Державного університету по землевпорядженню, кандидат юридичних наук - гл. гл. 14, 16, 23, 24, 25, 27, 28 (ст. ст. 182, 186, 188), 38, 42, 49; 60 (в співавторстві з Ставцевой А. И.);

Глазирин В. В., кандидат юридичних наук - гл. гл. 20, 21, 22, 37, 39, 47, 50, 53;

Коршунова Т. Ю., старший науковий співробітник відділу законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту, кандидат юридичних наук - гл. гл. 8, 43, 45, 46, 48, 54, 58, разд. XIV;

Нуртдинова А. Ф., зав. відділом законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту, доктор юридичних наук - гл. гл. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 59, 61;

Орловский Ю. П., заст. директора Інституту, доктор юридичних наук, професор - гл. гл. 1, 2;

Ставцева А. И., головний науковий співробітник відділу законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту, доктор юридичних наук, професор - гл. 60 (в співавторстві з Гавріліной А. К.);

Чиканова Л. А., заст. завідуючого відділом законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту, кандидат юридичних наук - гл. гл. 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 44;

Шептулина Н. Н., ведучий науковий співробітник відділу законодавства про труд і соціальне забезпечення Інституту, кандидат юридичних наук - гл. гл. 15, 33, 34, 35, 36, 40, 41.