Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 7 8 9 10 12 13 14

АНОТАЦІЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНИ ЛЕНІНА ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А. А. ЖДАНОВА

Н. С. ЛЕЙКИНА

ОСОБИСТІСТЬ ЗЛОЧИНЦЯ

І КАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВИДАВНИЦТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1968

Друкується по постанові

Редакційно-видавничої поради

Ленінградського університету

В монографії на основі аналізу радянського законодавства і судової практики розглядаються важливі для практики і не розроблені в теорії питання про значення особливостей особистості злочинця для визначення покарання. У книзі розказано, які межі вивчення особистості злочинця в стадії попереднього розслідування і по-якому значення особливостей особистості для призначення покарання судом.

Автор прагнув визначити структуру проблеми особистості злочинця в її кримінально-правовому аспекті і на цій основі показати, яке велике значення додає радянське кримінальне право особистості злочинця. Це вельми важливе також і для викриття наклепницьких затверджень деяких буржуазних юристів про репресивний характер радянського кримінального права і ігнорування ним особистості

Монографія представляє інтерес для юристів як практиків, так і наукових працівників.

1-10-2 68-67

Лейкина Ніна Семенівна Особистість злочинця і карна відповідальність

Редактор Г. П. Тіхонова

Обкладинка художника Л. А. Яценко

Техн. редактор Е. Г. Учаєва Коректори Ю. П. Андрейков, С. Е. Хазанова

М 26 943. Здано в набір 29X1 1967 м. Підписано до друку 26 II 1968 р.

Формат бум. 60X90'/i6. Бум. тип. № 1. Уч. л. 8,92. Печ. л. 8.

Бум. л. 4. Тираж 5000. Зак. № 789. Ціна 54 коп.

Видавництво ЛОЛГУ ім. А. А. Жданова

Друкарня ЛОЛГУ. Ленинград, Університетська наб., 7/9.