На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Зміст

Передмова

Summary

Бібліографія

Інформація

Інформація як феномен сучасної культури і як предмет пізнання

Інформація як об'єкт правового регулювання

Власність

Право власності - історія і сучасність

Пропрієтарная концепція інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність - сучасні тенденції

Інтернет

Інформація в Інтернеті: деякі загальні питання

Нові об'єкти "мережевої власності"

Інформація - Власність - Інтернет: російська практика

регулювання

Інформаційне законодавство Росії: класифікація по сфері

регулювання

"непрофільне" законодавство про Інтернет

Пропозиції по реформуванню російського інформаційного

законодавства

Висновок

Додаток

Закон США "Про свободу інформації"