На головну   всі книги   до розділу

Зміст

Анотація
Зміст
Передмова
Бібліографія
Інформація як феномен сучасної культури і як предмет пізнання
Інформація як об'єкт правового регулювання
Право власності - історія і сучасність
Проприетарная концепція інтелектуальної власності
Інтелектуальна власність - сучасні тенденції
Інформація в Інтернету: деякі загальні питання
Нові об'єкти " мережний собственностиquоt;
Інформація - Власність - Інтернет: російська практика регулювання
Інформаційне законодавство Росії: класифікація по сферах регулювання
" Непрофильноеquоt; законодавство про Інтернет
Пропозиції по реформуванню російського інформаційного законодавства
Висновок
Додаток
Примітки