На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16 17

ЗМІСТ

Введення 3

Розділ перший

Характерні риси систем

адміністративно-територіального

ділення в капіталістичних країнах

Про поняття адміністративно-територіальної організації

капіталістичної держави ... 8

Особливості адміністративно-територіального ділення і

основних систем муніципального управління 14

Чинники еволюції адміністративно-територіального де

ления 30

Розділ другий

Соціально-економічні аспекти

адміністративно-територіальних

перетворень

До питання про поняття економічного районування . .. 38

Економічне районування і адміністративно-террито

риальное ділення 44

Вплив урбанізації і екологічних проблем на еволю

цию адміністративно-територіального ділення . .. 54

Розділ третій

Концептуальні підходи

до проблем еволюції сучасних систем

адміністративно-територіального ділення в капіталістичних країнах

Функціональна або територіальна децентралізація? 78

Буржуазні концепції адміністративно-територіальних

реформ і державно-правова практика 90

Розділ четвертий

Організаційно-правові форми територіальних перетворень

Основні напрями реформ 109

Регионалізм і проблеми адміністративно-територіально

го ділення 119

Висновок 142