На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16

БІБЛІОГРАФІЯ

А. Норматівний матеріал:

1. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 5 травня 1995 р. // СЗ РФ.-1995. - № 19.- Ст. 1709.

2. Водний кодекс Російської Федерації від 16 листопада 1995 р. № 167 - ФЗ // СЗ РФ.-1995. - № 47.- Ст. 4471.

3. Цивільний кодекс Російської Федерації від 30 листопада 1994 р., від 26 січня 1996 р. і від 1 листопада 2001 р. з изм. від 20 лютого 1996 р., 12 серпня 1996 р., 24 жовтня 1997 р., 8 липня 1999 р., 17 грудня 1999 р. // СЗ РФ.- 1994.- № 32. - Ст. 3301; 1996.- № 5. - Ст. 410; № 9.- Ст. 733; № 34.- Ст. 4025; Ст. 4026; 1997.- № 43. - Ст. 4903; 1999.- № 28. - Ст. 3471; № 51.- Ст. 6288; 2001.- № 49. - Ст. 4552.

4. Цивільний кодекс РСФСР, прийнятий на третьої сесії Верховної Ради РСФСР шостого скликання 11 червня 1964 р., з последующ, изм. і доп. // Відомості Верховної Ради РСФСР.-1964. - № 24.- Ст. 406; 1966.- № 32. - Ст. 771; 1973.- № 51. - Ст. 1114; 1974.- № 51. - Ст. 1346; 1986.- № 23. - Ст. 638; 1987.- № 9. - Ст. 250; 1988.- № 1. - Ст. 1; 1991.- № 15. - Ст. 494; 1992.- № 15. - Ст. 768; № 29.- Ст. 1689; № 34.- Ст. 1966; 1993.- № 4. - Ст. 119.

5. Земельний кодекс Російської Федерації від 28 вересня 2001 р. № 44 - ФЗ // СЗ РФ.- 2001.- № 44. - Ст. 4147.

6. Лісовий кодекс Російської Федерації від 29 січня 1997 р. № 22 - ФЗ // СЗ РФ.-1997. - № 5.- Ст. 610.

7. Про суспільні об'єднання: Федеральний закон від 19 травня 1995 р. № 82 - ФЗ (в редакції Федерального закону від 19.07.98 № 112 - ФЗ) // СЗ РФ.-1995. - № 21.- Ст. 1930; 1998.- № 30. - Ст. 3608.

139

8. Про добродійну діяльність і добродійні організації: Федеральний закон від 7 липня 1995 р. № 135 -. ФЗ // СЗ РФ.-1995 -№33.-Ст. 3340.

9. Про професійні союзи, їх права і гарантії діяльності: Федеральний закон від 8 грудня 1995 р. № 10 -. ФЗ // СЗРФ.-1996 -№3.-Ст. 148.

10. Про некомерційні організації: Федеральний закон від 12 січня 1996 р. № 7 - ФЗ (в редакції Федеральних законів від 26.11.98 м. № 174 - ФЗ; від 8.07.99 м. № 140 - ФЗ) // СЗ РФ.- 1996.- № 3. - Ст. 145; 1998.- № 48. - Ст. 5849; 1999.- № 28. - Ст. 3473.

11. Про товариства власників житла: Федеральний закон від 24 травня 1996 р. № 72 - ФЗ // СЗ РФ.-1996. - № 25.- Ст. 2963.

12. Про вищу і послевузовском професійну освіту: Федеральний закон від 22 серпня 1996 р. № 125 - ФЗ // СЗ РФ.- 1996.

- №35.-Ст. 4135.

13. Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно і операцій з ним: Федеральний закон від 21 липня 1977 р. № 122 - ФЗ // СЗ РФ.-1997. - № 30.- Ст. 3594.

14. Про освіту: Закон Російської Федерації від 10 липня 1992 р. № 3266 - 1 (в редакції Федеральних законів від 13.01.96 м. № 12 - ФЗ, від 16.11.97 м. № 144 - ФЗ, від 09.07.99 м. № 160 - ФЗ, від 20.07.2000 м. № 102 - ФЗ) // Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерациї.-1992. - № 30.- Ст. 1797; СЗ РФ.- 1996.- № 3. - Ст. 150; 1997.- № 47.

- Ст. 5341; 1999.- № 28. - Ст. 3493; 2000.- № 30 - Ст. 3120.

15. Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації: Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації, Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 1 липня 1996 р.- № 6 / 8

140

// Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської. Федерациї.-1996 -№ 9.

16. Про деякі питання практики дозволу суперечок, пов'язані із захистом права власності і інших речових прав: Постанова Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 25 лютого 1998 р. № 8 // Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерациї.-1998. - № 10.

17. Цивільний кодекс РСФСР 1922 року від 11 листопада 1922 р. // Збори узаконень і розпоряджень Робітника і Селянського Правітельства.-1922. - № 71.- Ст. 904.

Б. Основная література:

18. Агарков М. М. Ценность приватного права. // Труди Іркутського гос. университета.- Вип.1.- Іркутськ. 1920.

19. Агарков М. М. Обязательство по радянському цивільному праву.- М., 1940.

20. Агарков М. М. До питання про договірну відповідальність. // Питання радянського цивільного права.- М.- Л., 1945.

21. Братусь С. Н. Предмет і система радянського цивільного права.- М., 1963.

22. Братусь С. Н. Суб'екти цивільного права.- М., 1950.

23. Брагинский М. И. До питання про співвідношення речових і зобов'язальних правовідносин. // Цивільний Кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практіка.- М., 1998.

24. Брагинский М. И. Вітрянський В. В. Договорноє право. Загальні положения.- М., 1997.

25. Веберс Я. Р. Правосуб'ектность громадян в радянському цивільному і сімейному праве.- Рига. 1976.

141

26. Венедиктов А. В. Правовая природа гос. предприятий.- Л., 1928.

27. Венедиктов А. В. Государственная соціалістична собственность.- М.-Л., 1948.

28. Венедиктов А. В. Цивільно-правова охорона соціалістичної власності в СССР.- М - Л., 1954.

29. Витрянский В. В. Недействітельность операцій в арбітражно-судовій практиці. // Цивільний Кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практіка.- М., 1998.

30. Генкин Д. М. Классифікация цивільних прав в радянському цивільному праві. // Радянська держава і право.-1949. - №11.

31. Генкин Д. М. Право власності в СССР.- М., 1961.

32. Гойхбарг А. Г. Хозяйственноє право РСФСР. Т.1. Цивільний кодекс. Изд-е 3- М., 1924.

33. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина 1. Науково-практичний коментар. / Отв. ред. Т. Е. Абова, А. Ю. Кабалкин, В. П. Мозолин.- М., 1996.

34. Цивільне право Німеччини. Частина 1. Цивільне уложение.- М., 1996.

35. Цивільне право: Підручник. 2-е изд., перераб. і доп. / Під ред. А. П. Сергеєва, Ю. К. Толстого.- Частина 1.- М., 1996.

36. Цивільне право: Підручник. 2-е изд., перераб. і доп. / Отв. ред. Е. А. Суханов.- Тому 1.- М., 1998.

37. Цивільне процесуальне право Росії: Підручник. / Отв. ред. М. С. Шакарян.- М., 1996.

38. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. / Під ред. Д. М. Генкина.- М., 1949.

39. Цивільне і торгове право капіталістичних держав. / Отв. ред. Е. А. Васильев.- М., 1993.

142

40. Грибанов В. П. Осуществленіє і захист цивільних прав: Терміни в цивільному праве.- М., 2000.

41. Грибанов В. П. Осуществленіє і захист цивільних прав: До питання про поняття права собственности.- М., 2000.

42. Грибанов В. П. Осуществленіє і захист цивільних прав: Правові наслідки переходу майна за договором купівлі-продажу в радянському цивільному праве.- М., 2000.

43. Дождев Д. В. Основаніє захисту володіння в римському праве.- М., 1996.

44. Дозорцев В. А. Прінципіальние межі права власності в Цивільному Кодексі. // Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практіка.- М., 1998.

45. Одноманітний торговий кодекс США. Сучасне зарубіжне і міжнародне приватне право.- М., 1996.

46. Ефимова Л. Г. Про співвідношення речових і обязательствених прав. // Держава і право. 1998.- № 10.

47. Зинченко С. Корх С. Вопроси власності: законодавство і практика. // Господарство і право., 2000.- № 6.

48. Иоффе О. С. Ізбранние труди по цивільному праву: Цивилистическая доктрина промислового капитализма.- М., 2000.

49. Иоффе О. С. Ізбранние труди по цивільному праву: Розвиток цивилистической думки в СССР.- Частину!.- Частина 2.- М., 2000.

50. Иоффе О. С. Ізбранние труди по цивільному праву: Правовідношення по радянському цивільному праву.- М., 2000.

51. Иоффе О. С. Ізбранние труди по цивільному праву: Спірні питання вчення об правоотношенії.- М., 2000.

52. Иоффе О. С. Обязательственноє право.- М., 1975.

53. Иоффе О. С. Шаргородський М. Д. Вопроси теорії права.- М., 1961.

143

54. Исрафилов И. Правовая природа речових прав на житлові приміщення. // Господарство і право. 1999.- № 2.

55. Кассо Л. А. Понятіє про заставу в сучасному праве.- М., 1999.

56. Кикоть В. А. Современние тенденції і суперечності вчення про право власності в розвинених капіталістичних країнах (науково-аналітичний огляд). // Актуальні проблеми сучасного буржуазного цивільного права. Збірник науково - аналітичних оглядів. М., 1983.

57. Киріллов В. И. Старченко А. А. Логика. Підручник для юридичних вузов.- М., 1998.

58. Кичихин А. Н. Марткович И. Б. Щербакова Н. А. Жіліщние права. Користування і власність. Коментарі і разъяснения.- М., 1997.

59. Комарів А. С. Понятіє і вміст договірної відповідальності в праві Англії і США: Автореф.... до. ю. н.- М., 1981.

60. Коментар до Цивільного кодексу РФ частини першої (постатейний). / Отв. ред. О. Н. Садиков.- М., 1997.

61. Коментар частини першої Цивільного кодексу РФ для підприємців. / Отв. ред. В. Д. Карпович. М., 1996.

62. Копилов А. В. Ограніченние речові права на землю в римському, російському дореволюційному і сучасному російському цивільному праві: Автореф.... до. ю. н.- М., 1998.

63. Корнеев С. М. Право державної соціалістичної власності в СССР.- М., 1964.

64. Коритов С. О. Юрідічеська природа права господарського володіння: Автореф.... до. ю. н., Санкт-Петербургский державний університет, 2000.

144

65. Красавчиков О. А. Юрідічеськиє факти в радянському цивільному праве.- М., 1958.

66. Красавчиков О. А.. Основи житлового законодавства. Предмет регулювання і юридична природа Основ радянського житлового законодавства. // Межвузовский збірник наукових трудов.- Свердловськ., 1981.

67. Кулагин М. И. Ізбранние труди: Підприємництво і право: досвід запада.- М., 1997.

68. Леонова Г. Б. Категорія речових прав в радянському цивільному праві. // Вісник Московського Університета.- Серія 11.- Право. 1991.-№5.

69. Малинкович М. В. Право володіння несобственника. Автореф.... до. ю. н.-М., 1969.

70. Манукян А. А. Ограніченія права власності по законодавству РФ. Автореф.... до. ю. н.- М., 1997.

71. Масляев А. И. Право власності профспілок СССР.- М., 1975.

72. Мейер Д. И. Русськоє цивільне право.- Частина!, - Частина 2.- М., 1997.

73. Мисник Н. Н. Правовая природа загальної власності. // Правознавство. 1993.- № 1.

74. Наришкина Р. Л. Доверітельная власність в цивільному праві Англії і США.- М., 1965.

75. Нерсесов Н. О. Ізбранние труди по представництву і цінним паперам в цивільному праві: Поняття добровільного представництва в цивільному праве.- М., 1998.

76. Нерсесов Н. О. Ізбранние труди по представництву і цінним паперам в цивільному праві: Про папери на пред'явника з точки зору цивільного права.- М., 1998.

145

77. Новицкий И. Б. Лунц Л. А. Общеє вчення об обязательстве.- М., 1950.

78. Павле В. П. Способ аналізу майнових правовідносин в цивільному праві. // Труди МГЮА.- № 2.-1997.

79. Певзнер А. Г. Понятіє цивільного правовідношення і деякі питання теорії суб'єктивних цивільних прав. // Вчені записки ВЮЗІ.- Вип. У.- Питання цивільного права.- М., 1958.

80. Певзнер А. Г. Понятіє і види суб'єктивних цивільних прав. // Вчені записки ВЮЗІ.- Вип. Х.- Питання цивільного права.- М., 1960.

81. Петражицкий Л. И. Теорія права і держави в зв'язку з теорією нравственности.- Ізд. 2.- М., 1909.

82. Покровский И. А. Основние проблеми цивільного права.- М., 1998.

83. Підприємець і арбітражний суд. Практична допомога по застосуванню Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерациї.- М., 1992.

84. Райхер В. К. Абсолютние і відносні права (до проблеми ділення господарських прав). // Вісті економічного факультетата Ленінградського політехнічного інституту ім. М. І. Калинина.- Вип.1 (XXV). 1928.

85. Рубанов А. А. Понятіє володіння в радянському цивільному праві. Автореф.... до. ю. н.- М., 1956.

86. Рубанов А. А. Проблеми вдосконалення теоретичної моделі права власності. // Розвиток радянського цивільного права на сучасному етапе.- М., 1986.

87. Рубанов А. А. Еволюция законодавчої конструкції власності: основні тенденції. // Радянська держава і. право.-1989 -№ 8.

146

88. Рябов А. А. Проблеми загального поняття права власності. Автореф.... до. ю. н.- М., 1998.

89. Рясенцев В. А. Обязательства з так званого необгрунтованого збагачення в радянському цивільному праві. // Вчені записки МГУ.- Вип. 144.-1949.

90. Сафонова Т. Н. Проблеми володіння в цивільному праві. Автореф.... до. ю. н.- Саратовська державна академія права. 2002.

91. Саватье Р. Теорія обязательств.- М., 1974.

92. Збірник постанов Пленуму Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації (1992-1998). Під ред. А. К. Болиновой.- М., 1998.

93. Сенчищев В. И. Об'ект цивільного правовідношення. Загальне поняття. // Актуальні проблеми цивільного права.- М., 1998.

94. Савкин С. Ф. Судебно - арбітражна практика з питань, пов'язаних із захистом права власності і інших речових прав. // Вісник Вищого Арбітражного Суду Російської Федерациї.- № 10.-1998.

95. Серебровский В. И. Ізбранние труди: Нариси радянського спадкового права.- М., 1997.

96. Серебровский В. И. Ізбранние труди: Нариси радянського страхового права.- М., 1997.

97. Шпаків О. Ю. Защита права власності і судово-арбітражну практика.- М., 1997.

98. Шпаків О. Ю. Вещние позови в судово-арбітражної практике.- М., 1998.

99. Скловский К. И. Кваліфікация відносин по забудові і право на об'єкт будівництва в судовій практиці. // Господарство і право. 1997.-№10.

147

100. Судово-арбітражна практика. Збірник документов.- Частина 1.- Частина 2.- М., 1998.

101. Суханов Е. А. Лекциї про право собственности.- М., 1991.

102. Суханов Е. А. Юрідічеськиє особи, державні і муніципальні освіти (коментар ГК РФ). // Господарство і право.-№4.-1995.

103. Суханов Е. А. Проблеми правового регулювання відносин публічної власності і новий Цивільний кодекс. // Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практіка.- М., 1998.

104. Теорія держави і права. Курс лекцій. Під ред. Н. І. Матузова, А. В. Малько.- М., 1997.

105. Товстої Ю. К. До теорії правоотношения.- Л., 1959.

106. Товстої Ю. К. Понятіє права власності. // Проблеми цивільного і адміністративного права.- Л., 1962.

107. Товстої Ю. К. Обязательства з необгрунтованого придбання або зберігання майна (юридична природа і сфера дії). // Вісник ЛГУ.- Вип.1.- № 5.-1973.

108. Товстої Ю. К. Собственность і оперативне управління. // Проблеми цивільного права. Л., 1987.

109. Товстої Ю. К. До вчення про право власності. // Правоведеніє.-1992. - № 1.

110. Флейшиц Е. А. Обязательства з спричинення шкоди і з необгрунтованого обогащения.- М., 1951.

111. Флейшиц Е. А. «Абсолютна» природа права власності. // Проблеми цивільного і адміністративного права.- Л., 1968.

112. Флейшиц Е. А. Соотношеніє правоздатності і суб'єктивного права. // Питання загальної теорії права.- М., 1960.

148

113. Фурсов Д. А. Подготовка поділа до судового розгляду. Власність. Допомога для суддів арбітражних судов.- М., 1997.

114. Халфина P.O. Общеє вчення об правоотношенії.- М., 1974.

115. Халфина P.O. Договор в англійському цивільному праве.- М., 1959.

116. Хвостів В. М. Система римського права. Учебник.- М., 1996.

117. Хейфец Ф. С. Недействітельность операцій по російському цивільному праву.- Ізд. 2.- М., 1999.

118. Хохолів С. А. Право власності і інші речові права. // Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ.-1995. - № 8.

119. Шапп Я. Основи цивільного права Германії.- М., 1996.

120. Щенникова Л. В. Вещние права в цивільному праві Россиї.- М., 1996.

121. Шершеневич Г. Ф. Учебник російського цивільного права.- М., 1995.

122. Bekker Е. System des heutingen Pandektenrecht. Weimar. 1866.

123. Dernburg. Die allgemeinen Lehren des burgerlichen Rechts. 1902.

124. Jhering R . Der Besitzwille: Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Metode. Jena. 1889.

125. Jhering R. Der Zweck im Recht. Leipzig. 1883.

126. Jhering R. Scherz und Ernst in der Jurisprudenz. Leipzig. 1904.

127. Michas Н. Le droit ree considere comme une obligation passivement universelle. Paris. 1900.

128. Oertmann. Zur Struktur der subjektiven Privatrechte. / Archiv fur die civ. Praxis, № 2, 1924.

149

129. Savigny ДО. Das Recht des Besitzes. Wien., 1865.

130. Seckel Е. Gestaltungsrechte des burgerlichen Rechts. Berlin. 1903.

131. Schwab K.H., Prutting H. Sachenrecht. Ein Studienbuch. 26 Aufl. Munchen. 1996.

132. Tuhr А. Der allgemeine Teil des deutschen burgerlichen Rechts. 1924.

133. Windscheid. Lehrbuch des Pandektenrechts. 1887.