На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16

з 3.1. Сучасні проблеми захисту суб'єктивних речових прав.

На основі прикладів з правоприменительной практики показується, що визначення вигляду суб'єктивного права, особливо в стані його порушення, викликає ускладнення і помилки. Далеко не завжди факт наявності операції-договору між суб'єктами спірного правовідношення може використовуватися як універсальна методологічна основа для кваліфікації даного правовідношення відносним і застосування до нього норм, опосредующих існування договірних зобов'язань. Влаштовується доцільність побудови методики визначення абсолютності / відносності суб'єктивного права не на фіксації наявності / відсутності між сторонами правовідношення юридичного факту, що розглядається - договору, а на аналізі динаміки трансформації абсолютного правовідношення в

29

відносне, з метою встановлення моменту виникнення останнього.