На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16

АНОТАЦІЯ

на правах рукопису

Маліновський Дмитро Андрійович

Актуальні проблеми категорії суб'єктивного речового права

Спеціальність 12.00.03.- цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право.

Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата

юридичних наук.

Москва - 2002.

2

Дисертація виконана на кафедрі цивільного і сімейного права Московської Державної Юридичної Академії.

Науковий керівник:

Масляев А. И. доктор юридичних наук, професор.

Офіційні опоненти:

Масевич М. Г. доктор юридичних наук, професор,

Малінкович М. В. кандидат юридичних наук, професор.

Ведуча організація:

Російська митна академія Державного митного комітету РФ.

Захист дисертації відбудеться 25 квітня 2002 р. в 12.00.

на засіданні диссертационного ради Д 212.123.03

при Московській Державній Юридичній Академії

за адресою: 123286 Москва, Садова - Кудрінська вул., д.9

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Московській Державній Юридичній Академії

Автореферат розісланий 25 березня 2002 р.

Вчений секретар

Діссертационного Ради

Доктор юридичних наук, професор І. В. Ершова