На головну   всі книги   до розділу

Зміст

АНОТАЦІЯ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
§ 1.1. Методологічні питання визначення поняття суб'єктивного речового права.
§ 1.2. Проблеми абсолютного правовідносини. На основі робіт М. М. Агаркова,
§ 1.3. Уточнення класифікації юридичних фактів як методологічна підстава дозволу проблем абсолютного правовідносини.
§ 1.4. Об'єкти речових і інших майнових правовідносин.
§ 2.1. Співвідношення суб'єктивних речових прав і суб'єктивного права правоздатності.
§ 2.2. Розмежування суб'єктивних речових прав і власницьких зобов'язань.
§ 3.1. Сучасні проблеми захисту суб'єктивних речових прав.
§ 3.2. Методологія визначення виду суб'єктивного права в стані порушення.
§ 3.3. Передумови виникнення матеріальних цивільно-правових домагань з порушення абсолютних і відносних суб'єктивних прав.
БІБЛІОГРАФІЯ