На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.8.8. Числення податку, складання податкової звітності

Порядок нарахування і сплати ЕСН залежить від того, є платник податків роботодавцем чи ні. Розглянемо обидва випадки.

Якщо ви виступаєте в ролі роботодавця, суму податку ви повинні обчислювати окремо до федерального бюджету і кожного фонду як відповідної процентної частки податкової бази. Помітимо, що під роботодавцем тут розуміються і особи, що нараховують винагороди фізичним особам за виконані ними роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами.

Якщо протягом звітного періоду у вас були витрати на меті державного соціального страхування (наприклад, оплата співробітникам посібників по тимчасовій непрацездатності), то ви маєте право зменшити на їх суму податок, належний сплаті в ФСС РФ.

Приклад 3.8.1

За січень ЗАТ "Урожай" нарахувало ЕСН в частині, належній в ФСС РФ, в сумі 20 000 крб. За той же місяць працівникам ЗАТ "Урожай" були нараховані допомоги по тимчасовій непрацездатності на загальну суму 5000 крб. Отже, за січень ЗАТ "Урожай" повинно перерахувати в ФСС РФ не 20 000 крб. податку, а 15 000 крб. (20 000 - 5000).

Сума податку, належна сплаті до федерального бюджету, повинна бути зменшена на суму нарахованих за той же період страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування. Причому сума цього податкового вирахування не може перевищувати суму ЕСН, належну сплаті до федерального бюджету за той же період.

Приклад 3.8.2

За січень ЗАТ "Урожай" нарахувало ЕСН в частині, належній до федерального бюджету, в розмірі 142 000 крб. За той же місяць ЗАТ "Урожай" нарахувало страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування в сумі 70 000 крб. Отже, за січень ЗАТ "Урожай" повинно перерахувати до федерального бюджету не 142 000 крб. податку, а 72 000 крб. (142 000 - 70 000).

Оскільки податковий період по ЕСН - рік, платежі, які платники податків перелічують до бюджету і позабюджетних фондів по підсумках кожного календарного місяця, називаються авансовими. Їх розраховують наростаючим підсумком з початку року з урахуванням раніше сплачених сум щомісячних авансових платежів.

Сплачувати щомісячні авансові платежі ви повинні не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним. А не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, ви повинні здати в податкову інспекцію спеціальний розрахунок за формою, затвердженою МНС Росії.

По закінченні податкового періоду ви зобов'язані заповнити податкову декларацію по ЕСН. Подати її в ИМНС ви повинні не пізніше 30 березня року, наступного за звітним. Копію цієї декларації з відміткою податковою необхідно надати в ПФР не пізнє 1 липня року, наступного за звітним.

Платники податків зобов'язані вести облік винагород, нарахованого ЕСН, а також сум податкового вирахування по кожному фізичному обличчю. Для цього необхідно завести на кожне фізичне обличчя індивідуальну картку. Її форма затверджена наказом МНС Росії від 21 лютого 2002 р. N БГ-3-05/91.

Відособлені підрозділи, що мають окремий баланс, розрахунковий рахунок і нараховуючі виплати і інакші винагороди на користь фізичних осіб, нараховують і платять ЕСН по місцю свого знаходження.

Крім того, не забудьте, що крім розрахунків і декларації по ЕСН, що подаються в ИМНС, ви повинні щоквартально заповнювати і надавати в ФСС РФ спеціальні звіти. Термін їх подачі - не пізніше 15-го числа місяця, наступного за минулим кварталом. Ця форма (4-ФСС) затверджена постановою ФСС РФ від 29 жовтня 2002 N 113. Вона застосовується, починаючи із звіту за I квартал 2003 року.

Якщо ви індивідуальний підприємець і сплачуєте ЕСН від власних доходів (зменшених на витрати), то суму авансових платежів, належних сплаті протягом року, вам повідомить податковий орган, виславши вам спеціальне повідомлення. При цьому він буде виходити з величини вашої податкової бази за минулий рік.

Але як бути, якщо ви в минулому році не вели професійної діяльності як індивідуальний підприємець, а почали її звістки тільки в поточному році? У цьому випадку ви повинні подати в ИМНС декларацію з вказівкою суми передбачуваних доходів і витрат за поточний рік. Зробити це треба не пізніше 5-ти днів після закінчення місяця, в якому ви стали займатися підприємницькою діяльністю. І тоді податковий орган розрахує і повідомить вам суму належних сплаті авансових платежів.

Однак якщо протягом року ваш фактичний дохід перевищить передбачуваний більш ніж на 50 відсотків, ви зобов'язані подати в ИМНС нову декларацію. У ній треба указати збільшену суму передбачуваних доходів і витрат. Якщо ж реальний дохід виявиться, навпаки, нижче передбачуваного більш ніж на 50 відсотків, ви маєте право (але не зобов'язані) здати до податкового органу нову декларацію.

На основі нових даних ИМНС в п'ятиденний термін зробить перерахунок авансових платежів по ЕСН на поточний податковий період.

Графік сплати авансових платежів такий:

- за січень-червень - не пізніше 15 липня поточного року в розмірі половини річної суми авансових платежів;

- за липень-вересень - не пізніше 15 жовтня поточного року в розмірі однієї четвертої річної суми авансових платежів;

- за жовтень-грудень - не пізніше 15 січня наступного року в розмірі однієї четвертої річної суми авансових платежів.

По підсумках року платник податків повинен сам розрахувати ЕСН виходячи з своїх фактичних доходів і витрат і відповідних податкових ставок і подати в ИМНС податкову декларацію. Термін її подачі - не пізнє 30 квітня року, наступного за звітним.

Позитивна різниця між нарахованим за рік ЕСН і сплаченими авансовими платежами, підлягає сплаті не пізніше 15 липня року, наступного за звітним.