На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.7.7. Числення НДФЛ податковим агентом, складання податкової звітності

Податковий агент зобов'язаний нараховувати, втримувати і перелічувати до бюджету НДФЛ з тих доходів фізичних осіб, джерелом виплати яких він є. Якщо втримати НДФЛ не вдається, податковий агент повинен протягом місяця від дня виплати доходу подати відомості в ИМНС про платника податків, отриманого ним доході і нарахованому податку.

Як було сказано вище, якщо податковий агент робив фізичним особам виплати, для яких встановлені різні ставки НДФЛ, то податкову базу треба визначати окремо для кожної ставки. Загальна сума нарахованого НДФЛ складається з сум податку, нарахованого по кожній ставці.

Податковий агент повинен нараховувати НДФЛ наростаючим підсумком застосовно до всіх доходів платника податків, отриманих ним в звітному році. Сума податку виражається в повних рублях: сума менше за 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більш округляється до повного рубля.

Якщо ви знімаєте з розрахункового рахунку готівку для виплат фізичним особам, то перерахувати НДФЛ до бюджету ви зобов'язані не пізніше за день фактичного отримання в банку грошей на ці цілі.

У інших випадках крайньою датою перерахування до бюджету суми обчисленого і втриманого податку є день, наступний за вдень виплати платнику податків доходу.

Сплачувати НДФЛ до бюджету податковий агент повинен по місцю своєї реєстрації.

Увага: сплата НДФЛ за рахунок коштів податкових агентів не допускається! Будь-які договори, що передбачають обов'язок податкового агента платити НДФЛ за рахунок власних коштів, суперечать Податковому кодексу.

Податкові агенти повинні вести облік доходів, отриманих від них фізичними особами, за формою 1-НДФЛ, яка затверджена наказом МНС Росії від 2 грудня 2002 р. N БГ-3-04/686.

Не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, податковий агент зобов'язаний представити в свою податкову інспекцію зведення про доходи фізичних осіб за формою 2-НДФЛ, затвердженою цим же наказом МНС Росії.

Таку ж довідку (за формою 2-НДФЛ) податковий агент зобов'язаний в будь-який час видавати фізичним особам на їх прохання.