На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.5.10. Облік розрахунків з бюджетом по земельному податку

Розрахунки з бюджетом по земельному податку бухгалтер повинен вести на окремому субрахунку балансового рахунку 68.

При нарахуванні податку рахунок 68 кредитується в кореспонденції з наступними рахунками витрат:

- 20.1 "Рослинництво" з віднесенням на окремі культури і види робіт - по землях, що використовуються в рослинництві;

- 20.2 "Тваринництво" - по землях, що використовуються в тваринництві (наприклад, по дільницях під будівлями ферм);

- 23 "Допоміжні виробництва" - по дільницях, зайнятих гаражем, ремонтними майстернями, котельним і інакшими допоміжними виробництвами;

- 25 "Общепроїзводственние витрати" - по дільницях під будівлями і спорудами общепроизводственного призначення;

- 26 "Загальногосподарський витрати" - по землях під будівлею контори і т. д.;

- 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства" - по дільницях, зайнятих об'єктами ЖКХ, столовими, пошивочними майстернями і т. д.

У окремих випадках суми земельного податку можуть бути віднесені на рахунок 08 "Вкладення у внеоборотние активи" (коли організація будує на земельній дільниці об'єкти основних коштів).

Іншими словами, бухгалтер повинен дотримувати єдиний принцип: суми нарахованого земельного податку відносяться на ті рахунки, де відбивається собівартість продукції, в процесі виробництва якої бере участь конкретна дільниця землі.

Якщо в момент нарахування податку ще не відомо, на який об'єкт обліку витрат треба віднести його суму, бухгалтеру потрібно зробити в обліку запис:

Дебет 26 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки по земельному податку"

По підсумках року (при закритті рахунків витрат) бухгалтер сільськогосподарської організації зможе розподілити відображені по дебету рахунки 26 суми земельного податку між конкретними об'єктами обліку витрат.

Сплата податку відбивається наступною проводкою:

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки по земельному податку" Кредит 51 "Розрахунковий рахунок"

Приклад 3.5.7

ЗАТ "Урожай" нарахувало земельний податок в наступних розмірах:

- 300 крб.- за поля, на яких була вирощена кукурудза;

- 200 крб.- за дільниці під будівлями корівників;

- 100 крб.- за дільницю, зайняту ветеринарним пунктом;

- 350 крб.- за землі, зайняті допоміжними виробництвами,

в тому числі: гаражем - 70 крб., ремонтної майстерні - 130 крб., власною електростанцією - 150 крб.;

- 80 крб.- за дільницю під будівлею контори.

Бухгалтер повинен зробити в обліку наступні записи по нарахуванню земельного податку:

Дебет 20 субрахунок "Рослинництво" аналітична стаття "Кукурудза"

Кредит 68

- 300 крб.- нарахований податок за поля, на яких була вирощена кукурудза;

Дебет 20 субрахунок "Тваринництво" Кредит 68

- 200 крб.- нарахований податок за землі під будівлями корівників;

Дебет 25 субрахунок "Общепроїзводственние витрати тваринництва"

Кредит 68

- 100 крб.- нарахований податок за дільницю, зайняту ветеринарним пунктом;

Дебет 23 субрахунок "Допоміжні виробництва. Автомобільний транспорт" Кредит 68

- 70 крб.- нарахований податок за землю під гаражем;

Дебет 23 субрахунок "Допоміжні виробництва. Ремонтні майстерні" Кредит 68

- 130 крб.- нарахований податок за землю під ремонтною майстернею;

Дебет 23 субрахунок "Допоміжні виробництва. Енергетичне господарство" Кредит 68

- 150 крб.- нарахований податок за землю під електростанцією;

Дебет 26 "Загальногосподарський витрати" Кредит 68

- 80 крб.- нарахований податок за дільницю під будівлею контори.

Сплату податку потрібно відобразити такою проводкою:

Дебет 68 Кредит 51

- 1030 крб. (300 + 200 + 100 + 350 + 80) - перерахований до бюджету земельний податок.