На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.5.8. Порядок сплати земельного податку

Пунктом 29 Інструкції N 56 визначені терміни сплати земельного податку організаціями і фізичними особами: рівними частками не пізніше 15 вересня і 15 листопада поточного року. Органи законодавчої (представницької) влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування мають право встановлювати інакші терміни сплати земельного податку з урахуванням місцевих умов.

Статтею 12 Федерального закону від 24 грудня 2002 р. N 176-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2003 рік" встановлене, що платники податків повинні повністю перелічувати земельний податок на рахунки органів федерального казначейства для подальшого його розподілу між різними рівнями бюджетної системи РФ. Це відноситься як до земель сільськогосподарського призначення, так і до земель міст і селищ.

Якщо платник податків не погасив вчасно свою заборгованість перед бюджетом по земельному податку, податковий орган протягом трьох місяців після закінчення встановленого терміну висилає йому вимогу про сплату податку. У цьому документі повинні бути вказані: сума податку, пені, нараховані на дату напрями вимоги платнику податків, встановлений законом термін сплати податку, а також термін виконання вимоги і можливі наслідки у разі невиконання платником податків обов'язків по сплаті земельного податку.

Якщо ж, навпаки, платник допустив переплату земельного податку до бюджету, то ця сума підлягає заліку в рахунок майбутніх платежів по земельному або інакшим податкам, погашення недоплати (при її наявності) або поверненню з бюджету.

Для проведення заліку платник податків повинен подати письмову заяву до податкового органу, який протягом п'яти днів після отримання цієї заяви виносить рішення про залік тих податків, суми яких поступають до того бюджету, в який була направлена зайво сплачена сума земельного податку. Якщо нарівні з переплатою земельного податку до бюджету у платника податків є недоплата по якому-небудь податку, ИМНС передусім самостійно проводить залік в погашення цієї недоплати і нарахованих пенею.

Якщо податковий орган на основі письмової заяви платника податків, що зайво перелічила земельний податок до бюджету, ухвалив рішення про повернення йому грошових коштів, таке повернення повинне бути проведене протягом одного місяця від дня подачі в ИМНС відповідної заяви.

Приклад 3.5.6

ЗАТ "Урожай" в кінці листопада продало дільницю сільськогосподарських угідь площею 1200 га. До моменту реалізації цієї землі дана організація вже перерахувала до бюджету земельний податок за весь рік, в тому числі 6840 крб.- за дільницю, продану в листопаді. Оскільки з грудня ЗАТ "Урожай" вже не є платником податку за реалізовану дільницю, переплата земельного податку до бюджету становила 570 крб. (6840 крб.: 12 міс.), в тому числі 171 крб.- переплата в частині, що поступила до федерального бюджету.

5 грудня ЗАТ "Урожай" подало до податкового органу письмову заяву про повернення суми допущеної переплати земельного податку.

Однак, оскільки за організацією на момент подачі заяви була недоплата до федерального бюджету по податку на додану вартість в розмірі 100 крб., ИМНС ухвалила рішення про проведення заліку цієї недоплати і пенею, нарахованих в сумі 15 крб., в рахунок погашення частини переплати по земельному податку.

Інша частина переплати в сумі 455 крб. (570 - 100 - 15) була повернена на розрахунковий рахунок ЗАТ "Урожай" 26 грудня.