На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.4.5. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по податку з продажу

Сума нарахованого податку включається в ціну товару (роботи, послуги), що пред'являється до оплати покупцю. Отже, нараховувати податок з продажу треба по кредиту рахунку 68 "Розрахунки по податках і зборах" в кореспонденції з дебетом рахунку 90 "Продажу".

Для обліку сум нарахованого податку з продажу до синтетичного рахунку 90 відкривають окремий субрахунок "Податок з продажу".

Приклад 3.4.2

ЗАТ "Урожай" продало фізичній особі 100 л дизельного палива. Ціна реалізації (без ПДВ і податку з продажу) становить 5 крб./л. Ставка податку з продажу - 5 відсотків. Бухгалтер ЗАТ "Урожай" зробив в обліку наступні записи:

Дебет 62 Кредит 90 субрахунок "Виручка"

- 630 крб. (100 л х 5 крб./л + 100 л х 5 крб./л х 20% + (100 л х 5 крб./л + 100 л х 5 крб./л х 20%) х 5%) - відображена виручка від реалізації (в тому числі ПДВ - 100 крб., податок з продажу - 30 крб.);

Дебет 90 субрахунок "ПДВ" Кредит 68 субрахунок "Розрахунки по ПДВ"

- 100 крб.- нарахований ПДВ;

Дебет 90 субрахунок "Податок з продажу" Кредит 68 субрахунок "Розрахунки по податку з продажу"

- 30 крб.- нарахований податок з продажу.