На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.3.8. Рахунок-фактура, порядок ведіння книги купівель і книги продажу

При реалізації товарів (робіт, послуг), ви зобов'язані видати покупцю рахунок-фактуру. Зробити це треба протягом п'яти днів від дня відвантаження товару (виконання роботи, надання послуги).

Якщо ви звільнені від сплати ПДВ або реалізовуєте не оподатковувані товари (роботи, послуги), рахунок-фактуру все одно виписувати треба. При цьому в ньому необхідно зробити помітку (поставити штамп) "Без податку (ПДВ)".

Правда, якщо ви реалізовуєте товари (роботи, послуги) в роздріб і видаєте покупцям чеки ККМ (контрольно-касової машини), рахунок-фактуру видавати не треба.

При отриманні авансу в рахунок майбутнього постачання платник податків сам повинен на суму авансу виписати для себе рахунок-фактуру і відобразити в ньому нарахований ПДВ.

Видані рахунки-фактури (стрічки ККМ) реєструються в журналі обліку виставлених покупцям рахунків-фактур в хронологічному порядку.

На основі виставлених рахунків-фактур з урахуванням вибраного методу визначення моменту реалізації (по відвантаженню або по оплаті) бухгалтер повинен за кожний податковий період заповнювати книгу продажу. Якщо ви нараховуєте ПДВ "по оплаті", у разі надходження часткової оплати за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги), в книзі продажу треба відображати не повну суму рахунку-фактури, а тільки суму фактичної оплати з поміткою "часткова оплата".

Коли ви придбаваєте товари (роботи, послуги) по ціні з ПДВ, ви повинні отримати від постачальників рахунок-фактуру і зареєструвати його в журналі обліку отриманих від продавця рахунків-фактур. Після того як ви дістанете право на податкове вирахування цих сум ПДВ (після оплати товару, введення в експлуатацію основного засобу і т. п.), ви повинні відобразити рахунок-фактуру в книзі купівель. Якщо ви оплачуєте придбані цінності частинами, то і в книзі купівель ви повинні указати тільки частину оплати і відповідну їй частку ПДВ. Поряд треба указати: "Часткова оплата".

По імпортованих товарах замість рахунку-фактури в книзі купівель вказується номер ГТД.

Книги купівель і продажу повинні бути прошнуровани, їх сторінки - пронумеровані і скріплені друком. Зберігати їх треба 5 років з дати останнього запису.