На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.3.7. Податкове вирахування

Якщо ви є платником ПДВ, при придбанні товарів (робіт, послуг) ви дістаєте право на податкове вирахування ПДВ. Для цього повинні виконуватися наступні умови:

1) вхідний ПДВ, включений в ціну придбаних товарів (робіт, послуг) повинен бути оплачений;

2) придбані товари (роботи, послуги) повинні бути призначені для використання їх в діяльності, оподатковуваній ПДВ (наприклад, по товарах, призначених для перепродажу, цінностям (роботам, послугам), використаним при виробництві продукції, реалізація якої обкладається ПДВ, і т. п.);

3. Право на вирахування повинне бути документально підтверджене рахунком-фактурою, а в ряді випадків - інакшим встановленим законом документом.

Якщо ви розплачуєтеся за товари (роботи, послуги), що придбаваються своїм майном, то сумою оплати буде визнана балансова вартість переданого майна.

Приклад 3.3.3

ЗАТ "Урожай" придбало у ТОВ "Колос" сім'я пшениці. Як оплата за сім'я постачальнику була передана соняшникова олія, балансова вартість якого (без ПДВ) становить 100 000 крб. Отже, виручка від реалізації масла становитиме 110 000 крб. (100 000 крб. + 100 000 крб. х 10%). Ця ж сума буде визнана сумою оплати постачальнику за пшеницю. Бухгалтер повинен зробити в обліку такі записи:

Дебет 62 Кредит 90

- 110 000 крб.- відображена виручка від продажу масла;

Дебет 90 Кредит 68

- 10 000 крб.- нарахований ПДВ до бюджету від реалізації масла;

Дебет 10 Кредит 60

- 100 000 крб.- оприбутковані сім'я пшениці;

Дебет 19 Кредит 60

- 10 000 крб.- врахований ПДВ по придбаному сім'ї;

Дебет 68 Кредит 19

- 10 000 крб.- зроблений податкове вирахування ПДВ.

Багато питань викликає ситуація, коли платник податків видає постачальнику власний вексель. Хоч ця операція і є новацією боргу, з метою нарахування ПДВ оплатою вона буде визнана тільки після погашення цього векселя.

Приклад 3.3.4

У січні ЗАТ "Урожай" отримало у постачальника і оприбутковувало на склад запчастини вартістю 120 000 крб., в тому числі ПДВ - 20 000 крб.:

Дебет 10 Кредит 60 субрахунок "Розрахунки з постачальником"

- 100 000 крб.- оприбутковані матеріали;

Дебет 19 Кредит 60 субрахунок "Розрахунки з постачальником"

- 20 000 крб.- врахований ПДВ.

У тому ж місяці ЗАТ "Урожай" перерахувало постачальнику на розрахунковий рахунок 90 000 крб., а на залишок боргу (30 000 крб.) видало власний вексель:

Дебет 60 субрахунок "Розрахунки з постачальником" Кредит 51

- 90 000 крб.;

Дебет 60 субрахунок "Розрахунки з постачальником" Кредит 60 субрахунок "Векселі видані"

- 30 000 крб.

У січні ЗАТ "Урожай" може зробити податкове вирахування тільки в сумі 15 000 крб. (90 000 крб.: 120% х 20%):

Дебет 68 Кредит 19

- 15 000 крб.

Власний вексель, раніше виданий постачальнику запчастин, ЗАТ "Урожай" погасило тільки в травні:

Дебет 60 субрахунок "Векселі видані" Кредит 51

- 30 000 крб.

Значить, тільки в травні ЗАТ "Урожай зможе прийняти до вирахування частину "вхідного" ПДВ, що залишилася:

Дебет 68 Кредит 19

- 5000 крб. (30 000 крб.: 120% х 20%).

Якщо ви отримали аванс і нарахували з нього ПДВ до бюджету, то після реалізації товарів (робіт, послуг), за які був отриманий аванс, ви також дістаєте право на податкове вирахування цієї суми. Таке ж право виникне у вас, якщо договір, по якому була отримана передоплата, буде розірваний, а аванс - повернений.

Приклад 3.3.5

У січні ЗАТ "Урожай" отримало від покупця аванс за пшеницю в розмірі 220 000 крб.:

Дебет 51 Кредит 62 субрахунок "Розрахунки з покупцем"

- 220 000 крб.

У той же день бухгалтер нарахував ПДВ до бюджету:

Дебет 62 субрахунок "Аванси отримані" Кредит 68

- 20 000 крб. (220 000 крб.: 110% х 10%) - нарахований ПДВ з отриманого авансу.

У лютому пшениця була відвантажена. На дату цієї реалізації бухгалтер ЗАТ "Урожай" повинен зробити в обліку наступні записи:

Дебет 62 субрахунок "Розрахунки з покупцем" Кредит 90

- 220 000 крб.- відображена виручка від реалізації;

Дебет 90 Кредит 68

- 20 000 крб.- нарахований ПДВ до бюджету;

Дебет 68 Кредит 62 субрахунок "Аванси отримані"

- 20 000 крб.- зроблений податкове вирахування ПДВ.

По будівлях і спорудах "вхідний" ПДВ можна відшкодовувати не раніше того місяця, з якого по них почне нараховуватися амортизація. По інших основних коштах, а також нематеріальних активах - не раніше місяця, в якому вони були введені в експлуатацію.

У відношенні ПДВ з витрат на відрядження необхідно відмітити наступне. По витратах на найм житла вирахування ПДВ можна робити тільки при наявності рахунку-фактури. Про це говориться в пункті 42 Методичних рекомендацій по застосуванню розділу 21 "Податок на додану вартість" НК РФ, затвердженої наказом МНС Росії від 20 грудня 2000 р. N БГ-3-03/447.

Основою для вирахування сум ПДВ, сплачених за проїзд до місця відрядження і зворотно, є сума податку, виділена в проїзному документі (квитку). Якщо вартість постільної приналежності не включена у вартість квитка, то основою для податкового вирахування ПДВ по таких витратах повинен бути рахунок-фактура.

Говорячи про податкове вирахування ПДВ, необхідно звернути увагу на наступне. Іноді сплачені постачальникам суми ПДВ не підлягають вирахуванню і повинні включатися у вартість придбаних товарів, робіт, послуг. Це правило діє у випадку, якщо ви не є платником ПДВ або якщо ви придбаваєте товари, роботи, послуги:

1) для провадження і (або) реалізації товарів, робіт, послуг, звільненого від оподаткування ПДВ,

2) для провадження і (або) реалізації товарів, робіт, послуг, що використовується у видах діяльності, по яких ви сплачуєте єдиний податок на ставлений дохід;

3) для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), якщо місцем їх реалізації не є територія РФ;

4) для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), операції по реалізації (передачі) яких не є об'єктом оподаткування ПДВ.

На практиці часто зустрічаються ситуації, коли платник податків не знає зазделегідь, в яких цілях будуть ним використані товари, що придбаваються, роботи, послуги. Якщо згодом виявиться, що вони були використані у вищенаведених цілях, а податкове вирахування ПДВ вже зроблене, то ви повинні відновити ці суми ПДВ до сплати до бюджету.

Однак, не завжди легко розділити "вхідний" ПДВ між видами діяльності, оподатковуваними і не оподатковуваним ПДВ. Стаття 170 НК РФ наказує розділяти його в пропорції, в якій товари, що придбаваються, роботи, послуги використовуються у тому або інакшому вигляді діяльності. Цю пропорцію треба визначати виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких підлягають оподаткуванню/звільненому від оподаткування, в загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період.

Приклад 3.3.6

Організація крім рослинництва займається роздрібною торгівлею в регіоні, в якому така діяльність оподатковується єдиним на ставлений дохід. "Вхідний" ПДВ за цей місяць становив 100 000 крб., в тому числі ПДВ, сплачений постачальникам при придбанні товарів, реалізованих в роздріб - 20 000 крб. (підлягає включенню у вартість товарів, що продаються в роздріб).

Отже, ділити між оподатковуваним і не оподатковуваним видами діяльність треба не весь "вхідний" ПДВ, а тільки 80 000 крб. (100 000 - 20 000), оскільки велику його частину складає ПДВ по придбаних послугах загальногосподарський значення.

Вартість відвантаженої за місяць покупцям сільськогосподарської продукції становить 480 000 крб., вартість відпущених в роздріб товарів - 120 000 крб., разом - 600 000 крб.

Частка "вхідного" ПДВ, та, що відноситься до оподатковуваного виду діяльності становив 80% (480 000 крб.: 600 000 крб. х 100%).

Значить, в звітному місяці організація може зробити податкове вирахування в сумі 64 000 крб. (80 000 крб. х 80%).

На суму "вхідного" ПДВ (16 000 крб.), що залишилася потрібно зменшити фінансовий результат від реалізації товарів, проданих в роздріб.

Якщо ви не ведете роздільного обліку "вхідного" ПДВ по різних видах діяльності, то всю суму ПДВ по придбаних товарах, роботах, послугам не можна буде прийняти до вирахування.

Правда, якщо частка сукупних витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), операції по реалізації яких не підлягають оподаткуванню, не перевищує 5 відсотків загальної величини сукупних витрат на виробництво, роздільний облік "вхідного" ПДВ ви можете не вести. При цьому все суми ПДВ по товарах, що придбаваються, роботах, послугах, ви маєте право взяти до вирахування.