На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.3.4. Місце і момент реалізації товарів, робіт, послуг

Товар вважається реалізованим на території РФ, якщо в момент початку відвантаження або транспортування він знаходився в Росії, або, знаходячись в момент реалізації (переходу права власності на нього) в Росії, взагалі не відвантажувався і не транспортувався.

Але як визначити, чи була робота виконана (послуга надана) на території РФ чи ні? Доказом може служити наступне:

- роботи (послуги) пов'язані з нерухомим майном (за винятком судів і космічних об'єктів), що знаходиться на території РФ;

- роботи (послуги) пов'язані з рухомим майном, що знаходиться на території РФ;

- покупець робіт (послуг) (його представництво, філія і т. п.) зареєстрований на території РФ.

Документами, підтверджуючими місце виконання робіт (надання послуг), є контракт і акти виконаних робіт (наданих послуг).

Для того, щоб визначити момент реалізації, передусім треба відповісти на питання: який метод передбачений вашою обліковою політикою - по відвантаженню або по оплаті?

Якщо по відвантаженню - вдень реалізації буде визнаний день відвантаження (передачі) товару (робіт, послуг). Якщо по оплаті - день оплати відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг).

Оплата - це припинення зустрічного зобов'язання покупця (замовника) перед платником податків.

Зверніть увагу, що припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем власного векселя оплатою вважати не можна. Товари (роботи, послуги), за які покупець не заплатив, а видав власний вексель, будуть визнані оплаченими лише тоді, коли цей вексель буде погашений або проданий третій особі.

Приклад 3.3.2

ЗАТ "Урожай" визначає виручку "по оплаті". У січні ЗАТ "Урожай" реалізовувало ГСМ на суму 120 000 крб., в тому числі ПДВ - 20 000 крб.:

Дебет 62 субрахунок "Розрахунки з покупцем" Кредит 90

- 120 000 крб.;

Дебет 90 Кредит 76 субрахунок "Розрахунки по неоплаченому ПДВ"

- 20 000 крб.

У тому ж місяці ЗАТ "Урожай" отримало від покупця на розрахунковий рахунок 90 000 крб., а на залишок боргу (30 000 крб.) організація - покупець видала власний вексель з датою погашення по пред'явленні, але не раніше 1 квітня того ж року:

Дебет 51 Кредит 62 субрахунок "Розрахунки з покупцем"

- 90 000 крб.;

Дебет 62 субрахунок "Векселі отримані" Кредит 62 субрахунок "Розрахунки з покупцем"

- 30 000 крб.

У січні ЗАТ "Урожай" повинно нарахувати ПДВ до бюджету:

Дебет 76 субрахунок "Розрахунки по ПДВ" Кредит 68 субрахунок "Розрахунки по ПДВ"

- 15 000 крб. (90 000 крб.: 120% х 20%).

У квітні ЗАТ "Урожай" пред'явило отриманий раніше вексель до погашення і отримало за нього 30 000 крб. на свій розрахунковий рахунок:

Дебет 51 Кредит 62 субрахунок "Векселі отримані"

- 30 000 крб.

Отже, в квітні ЗАТ "Урожай" повинно нарахувати до бюджету що залишилася частина ПДВ:

Дебет 76 субрахунок "Розрахунки по ПДВ" Кредит 68 субрахунок "Розрахунки по ПДВ"

- 5000 крб. (30 000 руб: 120% х 20%).