На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.2.16. Перенесення збитків на майбутнє

Частина збитків, виниклих внаслідок господарської діяльності підприємства, можна перенести на майбутнє, тобто зменшувати на них податкову базу наступних років по податку на прибуток. Але при цьому в розрахунок беруться не всі збитки. Крім того, порядок перенесення їх на майбутнє суворо регламентований.

Розглянемо цей порядок відносно збитків, що утворилися в різний час і внаслідок різних причин. Зручніше усього це зробити із застосуванням схем.

Схема 1 "Списання збитків, що утворилися на 01.01.2001 м."

- -

¦Якщо за станом на 01.01.2001 м. у підприємства є непогашений¦

¦збиток (п.3 ст. 10 Федерального закону від 06.08.2001 N 110-ФЗ), опреде-¦

¦ленний для цілей оподаткування: ¦

- -

¦

¦

- -

¦протягом 10 років, наступних за податковим періодом, в якому отриманий¦

¦збиток, бухгалтер має право зменшувати на даний збиток податкову базу по¦

¦податку на прибуток. При цьому бухгалтер повинен: ¦

- -

¦

¦

- -

¦визначити, прибуток або збиток склався у підприємства за поточний нало-¦

¦говий період для цілей оподаткування ¦

- -

¦ ¦

¦ ¦

- - -

¦ прибуток ¦ ¦ збиток ¦

- - -

¦ ¦

¦ ¦

- - -

¦визначити суму, рівну 30% від¦ ¦Збиток попередніх періодів не¦

¦величини прибутку (алоговой ба-¦ ¦переноситься на рік, в якому¦

¦зи) за податковий період ¦ ¦, що тче також отриманий збиток. ¦

- - -

¦ ¦

¦ ¦

- - -

¦зменшити податкову базу за ті-¦ ¦Цей збиток може бути пері-¦

¦кущий податковий період на суму¦ ¦несен цілком або частково на¦

¦(частина суми) збитку минулих¦ ¦наступний рік з подальших¦

¦податкових періодів ¦ ¦дев'яти років з урахуванням положень¦

- - ¦абзацу другого справжнього¦

¦ ¦пункту ¦

¦ -

¦ ¦

¦ ¦

- - -

¦Якщо збиток не був погашений¦ ¦Перенесення збитків, получених¦

¦повністю, він переноситься на¦ ¦більш ніж в одному податковому¦

¦наступний рік у вказаному вище¦ ¦періоді, виготовляється в тій¦

¦порядку доти, поки не ис-¦ ¦черговості, в якій вони¦

¦течуть 10 років із закінчення перио-¦ ¦понесені. ¦

¦так, в якому був отриманий пері-¦ -

¦збиток, що носиться на майбутнє. ¦

- -

Схема 2 "Списання збитків, що утворилися на 31.12.2001 м."

- -

¦Якщо за станом на 31.12.2001 м. у підприємства є непогашений¦

¦збиток (п.4 ст. 10 Федерального закону від 06.08.2001 N 110-ФЗ), опреде-¦

¦ленний для цілей оподаткування: ¦

- -

¦

¦

- -

¦Перевірити, чи був збиток (для цілей оподаткування прибуло) на¦

¦01.07.2001 ¦

- -

¦

¦

- -

¦Порівняти збиток на 01.07.01 із збитком на 31.12.01¦

- -

¦ ¦

¦ ¦

- - -

¦Якщо збиток на 01.07.01 більше¦ ¦Якщо збиток на 01.07.01 менше¦

¦збитку на 31.12.01 або рівний йому,¦ ¦збитку на 31.12.01 ¦

¦те: ¦ -

- - ¦

¦ ¦

¦ ¦

- - -

¦збиток, що склався на кінець 2001¦ ¦збиток, що склався на кінець¦

¦року, береться для перенесення на бу-¦ ¦2001 року, береться для перенесення¦

¦дущее повністю; ¦ ¦на майбутнє лиш в частині, не пре-¦

¦збиток переноситься в порядку,¦ ¦вишающий збиток на 01.07.01; ¦

¦передбаченому ст. 283 НК РФ. ¦ ¦збиток переноситься в порядку,¦

- - ¦передбаченому (п.1 ст. 283 НК¦

¦РФ). ¦

- -

Схема 3 "Списання збитків, отриманих при розрахунку бази

перехідного періоду"

- -

¦Якщо збиток палучился внаслідок розрахунку податкової бази перехідного¦

¦періоду при переході підприємство з визначення виручки "по оплаті" на¦

¦визначення доходів і витрат методом нарахування, то: ¦

- -

¦

¦

- -

¦Податкова база перехідного періоду признається рівної нулю. Цей збиток¦

¦не повинен учитиватся при розрахунку податку на прибуток. Він не підлягає пе-¦

¦реносу на майбутнє (п.6 ст. 10 Федеральних закони від 06.08.2001 N¦

¦110-ФЗ) ¦

- -

Схема 4 "Списання збитків, що утворилися за періоди, починаючи з

2002 р."

- -

¦Якщо, починаючи з 2002 року, в результаті своєї господарської деятельнос-¦

¦ти платник податків по підсумках податкового періоду отримав збиток, то: ¦

- -

¦

¦

- -

¦Збиток, отриманий внаслідок порівняння доходів і витрат, опреде-¦

¦ленних у відповідності з гл.25 НК, може бути перенесений на майбутнє в по-¦

¦рядке, передбаченому (п.1 ст. 283 НК РФ) ¦

- -