Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.2.15. Особливості числення і сплати податку на прибуток підприємствами, що мають відособлені підрозділи

Якщо у вашої організації є відособлені підрозділи, нараховувати і сплачувати податок на прибуток, належний надходженню до федерального бюджету, ви повинні по місцю знаходження головного офісу.

Складніше справа йде з нарахуванням і сплатою податку, належного до бюджету суб'єкта РФ і бюджету муніципальної освіти. Адже ви повинні робити це по місцю знаходження кожного підрозділу, включаючи головний офіс. При цьому ви будете виходити з частки прибутку, що доводиться на ці підрозділи.

Як же знайти цю частку? Стаття 288 НК РФ наказує розраховувати її як середню арифметичну величину питомої ваги среднесписочной чисельності працівників (або витрат на оплату труда) і питомої ваги залишкової вартості майна кожного підрозділу в загальній сумі цих показників, що амортизується загалом по підприємству.

При цьому питома вага среднесписочной чисельності працівників і залишкової вартості майна, що амортизується треба визначати на кінець звітного періоду.

Якщо підрозділи вашої організації знаходяться на територіях різних суб'єктів РФ або муніципальних освіт, то податок на прибуток вам треба нараховувати, застосовуючи ставки, діючі на цих територіях.

Сплачувати суми авансових платежів і суми податку, обчисленого по підсумках податкового періоду, до регіональних і місцевих бюджетів ви повинні по місцю знаходження відособлених підрозділів не пізніше за термін, встановлений статтею 289 НК РФ для подачі податкових декларацій.

Приклад 3.2.14

Таблиця 3.2.5

- -

¦ Показник ¦Підрозділ, ¦Підрозділ, ¦Загалом по перед-¦

¦ ¦розташоване в¦розташований в¦приятию ¦

¦ ¦регіоні А ¦регіоні Би ¦ ¦

¦ ¦-¦-¦-¦

¦ ¦Величина ¦Частка, %¦Величина ¦Частка, %¦Величина ¦Частка, %¦

¦ ¦показника¦ ¦показника¦ ¦показника¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦ 1 ¦ 2 ¦3 = 2: ¦ 4 ¦5 = 4: ¦ 6 ¦ 7 ¦

¦ ¦ ¦6 х 100¦ ¦6 х 100¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Среднеспісоч- ¦ 100 ¦ 20 ¦ 400 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 100 ¦

¦ная числен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ность работни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ков, чол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦

¦Залишкова ¦ 200 000 ¦ 50 ¦ 200 000 ¦ 50 ¦ 400 000 ¦ 100 ¦

¦вартість ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦амортизується-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦го майна,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦крб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

- -

Виходячи з даних, приведених в таблиці 3.2.5, визначимо частку прибутку, що доводиться на кожне з підрозділів:

Регіон А: частка прибутку рівна 35% ((20% + 50%): 2);

Регіон Би: частка прибутку рівна 65% ((80% + 50%): 2).