На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.2.13. Організація податкового обліку на підприємстві

З 1 січня 2002 р. організації повинні вести податковий облік доходів і витрат. Під ним розуміється система узагальнення інформація для визначення оподатковуваної бази по податку на прибуток на основі:

- первинних облікових документів (включаючи бухгалтерські довідки);

- аналітичних регістрів бухгалтерського обліку;

- розрахунку податкової бази.

Форми аналітичних регістрів не є уніфікованими. Платник податків розробляє їх самостійно, виходячи з специфіки виробничого процесу, наявності або відсутності тих або інакших господарських операцій і т. д. Податковий кодекс лише визначає набір обов'язкових реквізитів:

- найменування регістра;

- період (дата) складання;

- найменування господарських операцій;

- грошові і (при можливості) натуральні вимірювачі операцій;

- підпис особи, відповідального за складання регістра, і її розшифровка.

У регістрах групуються дані за звітний (податковий) період без відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

Розрахунок бази складається бухгалтером самостійно на основі аналітичних регістрів податкового обліку і містить наступні дані:

- період, за який визначається база (з початку року наростаючим підсумком);

- сума доходів від реалізації;

- сума витрат, що зменшують доходи від реалізації;

- прибуток від реалізації;

- сума внереализационних доходів;

- сума внереализационних витрат;

- прибуток від внереализационних операцій;

- разом податкова база;

- сума збитку, належна перенесенню.

Порядок ведіння податкового обліку встановлюється в обліковій політиці організації. Додатками до неї затверджуються форми аналітичних регістрів, що використовуються організацією.