На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

Зміст

Введення

1. Система оподаткування Російської Федерації

2. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств

3. Податки, що сплачуються сільськогосподарськими організаціями

3.1. Єдиний сільськогосподарський податок

3.1.1. Загальні умови застосування системи оподаткування

для сільськогосподарських товаровиробників

3.1.2. Платники податків

3.1.3. Об'єкт оподаткування

3.1.4. Податкова база

3.1.5. Податковий період

3.1.6. Податкові ставки

3.1.7. Порядок обчислення і сплати єдиного

сільськогосподарського податку, податкова звітність

3.1.8. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по єдиному

сільськогосподарському податку

3.2. Податок на прибуток організацій

3.2.1. Коли сільськогосподарські товаровиробники сплачують

податок на прибуток?

3.2.2. Об'єкт оподаткування, податкова база, класифікація

доходів і витрат

3.2.3. Доходи від реалізації

3.2.4. Внереализационние доходи

3.2.5. Доходи, що не враховуються для цілей оподаткування

3.2.6. Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією

3.2.7. Внереализационние витрати

3.2.8. Витрати, ті, що не враховуються при оподаткуванні прибули

3.2.9. Облік резервів

3.2.10. Особливості обліку окремих видів доходів і витрат

3.2.11. Методи визнання доходів і витрат

3.2.12. Звітні періоди, податковий період, податкові ставки,

податкова звітність, порядок обчислення і сплати податку

на прибуток

3.2.13. Організація податкового обліку на підприємстві

3.2.14. Роздільний облік доходів і витрат від різних видів

діяльності

3.2.15. Особливості числення і сплати податку на прибуток

підприємствами, що мають відособлені підрозділи

3.2.16. Перенесення збитків на майбутнє

3.2.17. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по податку

на прибуток

3.3. Податок на додану вартість

3.3.1. Платники податків, звільнення від виконання

обов'язків платника податків

3.3.2. Об'єкт оподаткування

3.3.3. Операції, не належні оподаткуванню

3.3.4. Місце і момент реалізації товарів, робіт, послуг

3.3.5. Податкові ставки

3.3.6. Податкова база, податковий період

3.3.7. Податкове вирахування

3.3.8. Рахунок-фактура, порядок ведіння книги купівель і книги

продажу

3.3.9. Порядок обчислення ПДВ, податкова звітність

3.3.10. Особливості оподаткування експортних операцій

3.3.11. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету

3.3.12. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по податку

на додану вартість

3.4. Податок з продажу

3.4.1. Платники податків, об'єкт оподаткування

3.4.2. Операції, не оподатковувані податком з продажу

3.4.3. Податкова база, податковий період, податкові ставки

3.4.4. Порядок обчислення і сплати податку з продажу

3.4.5. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по податку з продажу

3.5. Земельний податок

3.5.1. Платники податків

3.5.2. Особливості, які повинні враховувати

сільськогосподарські організації, що орендують землі

у пайовиків

3.5.3. Об'єкти оподаткування

3.5.4. Податкова база

3.5.5. Ставки земельного податку

3.5.6. Пільги по податку

3.5.7. Порядок обчислення земельного податку

3.5.8. Порядок сплати земельного податку

3.5.9. Податкова звітність

3.5.10. Облік розрахунків з бюджетом по земельному податку

3.6. Транспортний податок

3.6.1. Платники податків

3.6.2. Об'єкт оподаткування

3.6.3. Податкова база, податковий період, податкові ставки

3.6.4. Порядок обчислення і сплати транспортного податку

3.7. Податок на доходи фізичних осіб

3.7.1. Платники податків, податкові агенти

3.7.2. Об'єкт оподаткування, податкова база, податковий період

3.7.3. Особливості визначення деяких видів доходів

3.7.4. Доходи, не належні оподаткуванню

3.7.5. Податкове вирахування

3.7.6. Податкові ставки

3.7.7. Числення НДФЛ податковим агентом, складання податкової

звітності

3.7.8. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по податку

на доходи фізичних осіб

3.8. Єдиний соціальний податок

3.8.1. Платники податків

3.8.2. Об'єкт оподаткування

3.8.3. Податкова база

3.8.4. Виплати, не належні оподаткуванню

3.8.5. Податкові пільги

3.8.6. Податковий і звітний періоди

3.8.7. Податкові ставки

3.8.8. Числення податку, складання податкової звітності

3.8.9. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по єдиному

соціальному податку

3.9. Страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування

3.9.1. Платники внесків

3.9.2. База для нарахування страхових внесків

3.9.3. Страхові тарифи

3.9.4. Звітний і розрахунковий періоди

3.9.5. Числення і сплата внесків, складання звітності

3.9.6. Бухгалтерський облік розрахунків з ПФР по страхових внесках

на обов'язкове пенсійне страхування

3.10. Страхові внески на здійснення обов'язкового соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

і професійних захворювань

3.10.1. Платники внесків

3.10.2. Виплати, на які нараховуються страхові внески

3.10.3. Виплати, на які не нараховуються страхові внески

3.10.4. Страхові тарифи

3.10.5. Числення і сплата внесків, складання звітності

3.10.6. Бухгалтерський облік розрахунків з ФСС РФ по страхових внесках

на обов'язкове страхування від нещасних випадків

на виробництві і професійних захворювань

3.11. Податок на майно підприємств

3.11.1. Платники податків

3.11.2. Майно, оподатковуване податком

3.11.3. Майно, не оподатковуване податком

3.11.4. Звітні періоди, податковий період

3.11.5. Визначення середньорічної вартості майна

3.11.6. Ставки податку

3.11.7. Числення і сплата податку на майно, податкова

звітність

3.11.8. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по податку

на майно

3.12. Єдиний податок на ставлений дохід

3.12.1. Загальні положення

3.12.2. Платники податків

3.12.3. Об'єкт оподаткування, податкова база, податковий період,

податкова ставка

3.12.4. Порядок обчислення і сплати єдиного податку на ставлений

дохід

3.12.5. Бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом по єдиному податку

на ставлений дохід

Додаток