Головна

всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.12.3. Об'єкт оподаткування, податкова база, податковий період, податкова ставка

Об'єктом оподаткування є ставлений дохід, податковою базою - його величина, виражена в рублях.

Якщо ви ведете декілька видів діяльності, належних оподаткуванню, визначати податкову базу слідує окремо на кожний вигляд діяльності.

Розрахунок податкової бази будується в два етапи:

1) базова прибутковість на кожний оподатковуваний вигляд діяльності множиться на величину фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності:

Таблиця 3.12.1

- -

¦ Вид діяльності ¦ Фізичний показник ¦Базова прибутковість¦

¦ ¦ ¦в місяць на 1 ед.¦

¦ ¦ ¦фізичного поки-¦

¦ ¦ ¦зателя, крб. ¦

¦-¦-¦-¦

¦Надання побутових послуг ¦Кількість працівників,¦ 5000 ¦

¦ ¦включаючи індивідуального¦ ¦

¦ ¦підприємця ¦ ¦

¦-¦-¦-¦

¦Надання ветеринарних вус-¦Кількість працівників,¦ 5000 ¦

¦луг ¦включаючи індивідуального¦ ¦

¦ ¦підприємця ¦ ¦

¦-¦-¦-¦

¦Надання послуг по ремон-¦Кількість працівників,¦ 8000 ¦

¦ту, техобслуговуванню і¦включати індивідуального¦ ¦

¦миттю автотранспортних¦підприємців ¦ ¦

¦коштів ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦

¦Роздрібна торгівля через¦Площа торгового залу ¦ 1200 ¦

¦стаціонарні торгові за-¦(кв. м) ¦ ¦

¦ли ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦

¦Роздрібна торгівля через¦Торговий місце ¦ 6000 ¦

¦стаціонарні точки, що не¦ ¦ ¦

¦мають торгових залів, і¦ ¦ ¦

¦через нестаціонарну тори-¦ ¦ ¦

¦говую мережа ¦ ¦ ¦

¦-¦-¦-¦

¦громадське ¦харчування Площа залу обслуговування¦ 700 ¦

¦ ¦відвідувачів (кв. м) ¦ ¦

¦-¦-¦-¦

¦Автотранспортні послуги ¦Кількість 4000 ¦

¦ ¦автомобілів ¦ ¦

¦, що використовуються¦ -¦-¦-¦

¦Разносная торгівля, осу-¦Кількість працівників,¦ 3000 ¦

¦ществляемая индивидуаль-¦включати індивідуального¦ ¦

¦ними підприємцями ¦підприємця ¦ ¦

- -

Якщо протягом податкового періоду величина фізичного показника змінилася, ви повинні врахувати цю зміну з початку того місяця, в якому ця зміна сталася.

2) отриманий показник множиться на коефіцієнти К1, К2, К3.

К1 = (1000 + Коф): (1000 + Ком), де:

Коф - кадастрова вартість землі по місцю ведіння діяльності, оподатковуваної єдиним податком на ставлений дохід (на основі даних Державного земельного кадастру);

Грудка - максимальна кадастрова вартість землі для даного виду діяльності (на основі даних Державного земельного кадастру);

1000 - вартісна оцінка інших чинників, що впливають на величину базової прибутковості, приведена до одиниці площі.

Коефіцієнт К2 встановлюють суб'єкти РФ. К2 повинен знаходитися в межах від 0,1 до 1 включно.

Коеффициенти-дефлятори К3 публікуються в порядку, встановленому Урядом РФ.

Якщо протягом податкового періоду сталася зміна коректуючих коефіцієнтів, то застосовувати нові коефіцієнти треба тільки з початку наступного кварталу.

Податковим періодом по єдиному податку на ставлений дохід є квартал.

Податкова ставка по цьому податку рівна 15 відсоткам від величини ставленого доходу.

Якщо ви ведете діяльність, оподатковувану єдиним податком на ставлений дохід, на території різних суб'єктів РФ, ви повинні:

1) встати на облік в податкових органах кожного регіону в термін не пізніше п'яти днів з початку ведіння на його території оподатковуваної діяльності;

2) нараховувати і сплачувати даний податок виходячи з податкової бази і податкової ставки, визначеної на кожний оподатковуваний вигляд діяльності по кожному регіону окремо.