На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 4 5 8 9 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 70 71 72 73 74 75 79 80 81 84 85 86 90 92 95 97 98 99 100 104 106 108 111 112 113 115 116

3.11.5. Визначення середньорічної вартості майна

Щоб визначити податкову базу, необхідно розрахувати середньорічну вартість майна організації, а потім зменшити її на вартість майна, не оподатковуваного податком.

Пільги, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам, ми вже розглянули вище. Залишилося з'ясувати, як бухгалтеру знайти середньорічну вартість майна.

Її розраховують за кожний звітний (податковий) період. Для її визначення податковою службою розроблений спеціальний алгоритм розрахунку:

1) підсумовується вартість майна, що склався на наступні дати: на 1 січня звітного року, на перше число місяця, наступного за звітним періодом місяця;

2) отриманий результат ділиться на 2;

3) до нього додається вартість майна на кожне перше число всіх інших кварталів звітного періоду;

4) показник пункту 3 ділиться на 4 (число кварталів в році).

Вказаний порядок приведений в Розділі II Додатку "Б" до Розрахунку по податку на майно підприємств.

Так що бухгалтер, заповнюючи декларацію по податку на майно, обов'язково повинен зробити цей розрахунок.