На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ І ПРИМІТКИ

Введення

(**1) См. Матеріали Пленуму ЦК КПРС. 22 листопада 1982 р. М., 1983,

з. 9, 27; Про скликання чергового XXVII з'їзду КПРС і задачі, пов'язане

з його підготовкою і проведенням: Доповідь Генеральдого секретаря ЦК

КПРС М. С. Горбачева на Пленумі ЦК КПРС 23 квітня 1986 р.- Вісті,

]985, 24 апр.

(**2) Основин В. С. Про деякі методологічні питання реалізації

конституційних норм.- В кн.: Теоретичні питання реализат-ции

Конституції СРСР. М., 1982, з. 16.

(**3) Там же, з. 115.

(**4) Топорнин Б. Н. Теоретічеськиє питання реалізації Констітуциї.- Конститу-ции

Там же, з. 5.

(**5) См., наприклад: Барабашев Г. В. Відповідальність органів

управління перед Советамі.- Сов. держава і право, 1981, № 5,

з. 4-12.

(**6) См. Ойгензіхт В. А. Рец. на кн.: О. Е. Лейст. Санкції і

відповідальність по радянському праву (теоретичні проблеми). М.,

1981.- Правознавство, 1982, № 6, з. 111.

(**7) Дубинин Н. П., Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Генетіка,

поведінка, відповідальність ( природі антигромадських вчинків

і шляхах їх попередження). М., 1982, з, в.

(**8) Степана І. М. Політічеськиє закони соціалізму і Констітуция.- Конститу-ция

Сов. держава і право, 1984, № 1, з. 14.

Розділ 1

(**1) Кучинський В. А. Юрідічеськиє аспекти відповідальності личности.- лич-ности

В кн.: Актуальні проблеми теорії соціалістичної держави

і права. М., 1974, з. 194.

(**2) Цит. по: Муздибаев К. Психология, відповідальність. Л., 1983,

з. 9.

(**3) Філософський словник. М., 1980, з. 267.

(**4) Тархов В. А. Ответственность по радянському цивільному праву.

Саратов, 1973, з. 5.

(**5) См. Муздибаев К. Указ, соч., з. 5.

(**6) Халфина Р. О. Общеє вчення про правовідношення. М., 1974, з.

316.

(**7) Там же, з. 316. 317.

(**8) Галаган И. А. Право, свобода і соціальна відповідальність

особистості (До критики буржуазних концепцій).-В кн.: Право і боротьба

ідей в сучасному світі. М., 1980, з. 112.

(**9) См. Ленін В. І. Государство і революция.- Полн. собр. соч.

т. 33, з. 09.

(**10) Ойзерман Т. И. Марксистсько-ленінське розуміння свободи

М., 1967, з. 27.

(**11) См. Ерши Д. О варіації відповідальності в різних галузях

права.- Jogtudomanyi kozlony, Будапешт, 1976, №, 1, з. 6-9.

(**12) Даль В. І. Толковий словник живої великорусского мови.

М., 1935. т. 2, з. 742.

(**13) Енгельс Ф. Проїсхожденіє сім'ї, приватної власності і государства.- го-сударства

Маркс До., Енгельс Ф. Соч., 2-е изд. м. 31, з. 812,

(**14) Шюсслер Г. Маркс і революційний характер соціалістичного

государства.- Сов. держава і право, 1984, № 1, з. 40.

(**15) См. Олексія С. С. Общая теорія соціалістичного права,

Свердловськ, 1964, з. 182; Братусь С. Н. Юрідічеська відповідальність

і законність. М., 1976, з. 42; Еременко Ю. П., Рудінський Ф. М.

Проблема відповідальності в радянському державному праве.-В кн.:

Юридична відповідальність в радянському суспільстві. Волгоград, 1974,

з. 33; Тархов В. А. Понятіє юридичної ответственности.- Право-веління,

1973, №2, з. 34; Сироватская Л. А. Ответственность по

радянському трудовому праву. М., 1974 з. 39-40; Колосов Ю. М. Ответственность

в міжнародному праві. М., 1975, з. 21; Строгович

М. С. Сущность юридичної ответственности.- Сов. держава і

право, 1979, №5, с.72-73; Бельский К. С. Персональная відповідальність

і дисципліна в державному управленії.-Там же, 1984,

№ 3, з. 68; і інш.

(**16) П'ятаків А. В. Ответственность по радянському трудовому праву.- пра-ву

Сов. держава і право, 1981, № 12, С. 31.

(**17) Назаров Б. Л. Про юридичний аспект позитивної соціальної

ответственности.- Там же, № 10, з. 37. Детальніше про поняття позитивної

юридичної відповідальності і її ролі в державно-правовій

сфері див.: Боброва Н. А. Гарантії реалізації державно-правових

норм. Воронеж, 1984, з. 115-119.

(**18) См. Гальперін И. М. Рец. на кн.: Карна відповідальність

і покарання. Берлін, 1082.- Сов. держава і право, 1984, №5,

з. 136, 137.

(**19) Краснов М. А. Юрідічеська відповідальність - цілісне правове

явление.- Там же, № 3, з. 77.

(**20) См. Барабашев Г. В. Ответственность органів управління

перед Советамі.- Там же, 1981, № 5, з. 7; Бачило И. Л. Компетенция

і відповідальність суб'єктів управления.- Там же, № 11, з. 21;

Боброва Н. А. Ответственность як засіб зміцнення законності

в державно-правових отношениях.- В кн.: Юридичні гарантії

застосування права і режим соціалістичної законності в СРСР. Ярославль,

1977, з. 56; Зражевская Т. Д. Ответственность по радянському

державному праву. Воронеж, 1980, з. 47.

(**21) Краснов М. А. Указ. соч., з. 77.

(**22) См. Назаров Б. Л. Ответственность юридическая.- Юридичний

енциклопедичний словник. М., 1984, з. 232.

(**23) Горшенев В. М. Структура, правового статусу громадянина в

світлі Конституції СРСР 1977 года.- В кн.: Правопорядок і правовий

статус особистості в розвиненому соціалістичному суспільстві в світлі Конституції

СРСР 1977 року. Саратов, 1980, з. 54.

(**24) См. Боброва Н. А. Гарантії реалізації державно-правових

норм, з. 91-98.

(**25) См., наприклад: Бельский К. С. Персональная відповідальність

і дисципліна в державному управленії.- Сов. держава і право,

1984, № 3, з. 71.

(**26) См. Реалізація прав громадян в умовах розвиненого соціалізму.

М., 1983., з. 40; Р ечицкий В. В. Констітуционние гарантії забезпечення

участі громадян СРСР в управлінні державними і суспільними

делами.- Правознавство, 1984, № 11, з. 40.

(**27) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 33, з. 99.

(**28) См. Просвирнин Ю. Г. Гарантії депутатської діяльності

в розвиненому соціалістичному суспільстві. Воронеж, 1982, з. 18-23.

(**30) Там же, з. 19.

(**31) Маркс До., Енгельс Ф. Соч., т. 1.9, з. 32.

(**31) Бельский К. С. Об відповідальності Ради Міністрів автономної

республики.- В кн.: Теоретичні питання реалізації Конституції

СРСР. М., 1982, з. 349.

(*32) См. Витрук Н. В. Юрідічеськиє гарантії правового статусу

граждан.- В кн.: Гарантії правильного застосування радянських правових

норм і зміцнення соціалістичної законності. Київ, 1670, з. 79;

його ж. Механізм реалізації політичних прав і свобод граждан.В

кн.: Радянська держава в умовах розвиненого соціалістичного

суспільства. М., 1978, з. 97; Авакьян С. А. Державно-правова

ответственность.- Сов. держава і право, 1975, № 10, з. 16; Ку-чинский

В. А. Політіко-правовий механізм реалізації і охорони

конституційних прав граждан.-В кн.: Актуальні теоретичні проблеми.

розвитку державного права і радянського будівництва. М.,

1976, з. 98; Проблеми гарантії здійснення і захисти прав громадян.

Тарту, 1977; Миронов О. О. Констітуционноє регулювання в розвиненому

соціалістичному суспільстві. Саратов, 1982, В цій книзі, як і в

колишніх публікаціях, О. О. Міронов роздільно розглядає реалізацію

конституційних норм і їх правову охорону; разом з тим конкретний

зміст заходів захисту конституції дозволяє бачити в них

гарантія реалізації конституційно-реалізуючий процесу, починаючи із

<забезпечення конституционности системи органів Радянської держави

і верховенства Конституції в радянській правовій системі >, (з. 102).

Цікаво, що Л. А. Морозова, загалом погодившись з виділенням

цих двох компонентів механізму дії Конституції, все-таки правильно

робить обмовку про умовність такої класифікації, оскільки

< охорона не є самостійною ланкою > (Сов. держава і право,

1983, № 16, з. 129).

(**38) Братусь С. Н. Юрідічеська відповідальність і законність. М.,

1976, з. 81.

(**34) См. Чхиквадзе В. М. Актуальние проблеми радянської юридичної

науки. М., 1967, з. 29, Попков В. Д. Советський гражданин.Вестн.

МГУ. Право. 19б8, № 1, з. 11-12; Горшенев В. М. Способи

і організаційні форми правового регулювання в радянському суспільстві.

М., 1972, з. 102, 104; Воєводін Л. Д. Указ. соч., з. 34, 67;

Еременко Ю. П. Рудінський Ф. М. Проблема відповідальності.

в радянському державному праве.- В кн.: Юридична відповідальність

в радянському суспільстві. Волгоград, 1974, вип. 9, з. 33.

(**35) Просвірнін Ю. Г. Указ. соч., з. 22.

(**36) См. Лукашева Е. А. Социалістічеськоє правосвідомість і законність.

М., 1973, з. 125.

(**37) См. Кудрявцев В. Н. Право і поведінка. М., 1978, з. 110.

(**38) Теорія держави і права. Л., 1985, з. 357.

(**39) См. Пискотин М. И. Проблеми вдосконалення державного

управління в світлі рішень XXVI з'їзду КПСС.- В кн.:

XXVI з'їзд КПРС і питання розвитку державного права, радянського

будівництва і управління. М., 1982, з. 101.

(**40) Б. Н. Топорнін зазначає, що <ет чітких критеріїв виявлення

функцій, що і зумовлює повну неясність того, які основні

цілі, напряму і кошти регулюючого впливу > (опор-нин

Б. Н. Теоретічеськиє питання реалізації Констітуциї.- В кн.:

Теоретичні питання реалізації Конституції СРСР. М., 1982, з. 6).

(**41) См. Шафир М. А. Констітуционная законність і її гарантії.В

кн.: XXVI з'їзд КПРС і питання розвитку державного права,

радянського будівництва і управління, з. 38.

(**42) См. Мальцев В. А. Прінцип підзвітності в системі місцевої

Ради. Воронеж, 1961, з. 17-25 і слід.

(**43) См. Кудрявцев В. Н. Указ. соч., т. 72.

(**44) Специфіка конституційних норм-принципів дозволила В. Д. Мазаєву

висунути, нарівні з традиційними, такий спосіб реалізації

конституційних норм (а саме конституційних установок) як проходження

> (див. Мазаев В. Д. Реалізация конституційних норм: Ав-тореф.

канд. дис. Саратов, 1982, з. 15).

(**45) Астемирос З. А. Понятіє юридичної відповідальності - Сов.

держава і право, 1979, № 6, з. 60.

(**46) Вайхельт В. Совершенствованіє конституцій і правопорядок

при социализме.- Сов. держава і право, 1983, № 3, з. 102.

(**47) Сальників В. П. Правовая культура личности.- В кн.:

XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави і права, М., 1982,

з. 179.

(**48) См. Вайхельт В. Совершенствованіє конституцій і правопорядок

при соціалізмі, з. 103.

(**49) См. Матеріали XXVI з'їзду КПРС. М., 1981, з. 50-51.

(**50) Матеріали Плівка ЦК КПРС. 14-15 червня 1983 року. М., 1983,

з. 6.

(**51) Там же, з. 36.

(**52) Там же, з. 37, 39, 40.

(**53) Правда, 1984, 10 апр.

(**54) У загальній теорії права з досягненням правомірної поведінки

суб'єктів права зв'язується сама суть реалізації правових норм

(див. Олександра Н. Г. Право і законність в період розгорненого

будівництва комунізму. М., 1961. з, 206; Лазарев В. В Застосування

радянського права. Казань, 1972, з. 6; Дюрягин И. Я. Прімененіє

норм радянського права. Свердловск, 1973, з. 8; Витрук Н. В.

Особистість, її права і свободи.- Ізв. вищих навчань. закладів. Проблеми

правознавства. Київ, 1977, вип. 36, з. 36).

(**55) В. Д. Мазаєв відмічає: < По-перше, правомірна поведінка

може активно сприяти соціальним перетворенням, бути соціально

пасивним і навіть гальмувати розвиток суспільних відносин,

що позначається на характеристиці реалізації. По-друге, в багатьох

випадках правомірна діяльність - не самоціль > (Мазаєв В. Д.

Роль соціального інтересу в реалізації конституційних норм.- Правознавство,

1983, № 1, з. 45).

(**56) У літературі раніше наміталася позиція, зв'язуюча реалізацію

правових норм не тільки з формальним критерієм правомірності,

але і з досягненням соціальної мети, яку переслідує дана норма

(див. Голунский С. А. Про творчу роль соціалістичного права в

період розгорненого будівництва коммунизма.- Сов. держава і

право, 1961, № 10, з. 52; Основин В. С. Норми радянського державного

права. М., 1963, з., 93).

(**57) См. Лейст О. Е. Санкциї і відповідальність по радянському праву

(теоретичні проблеми). М., 1981; з. 218-223.

(**58) См. Бачило И. Л. Організация радянського державного

управління (правові проблеми). М., 1984, з. 31.

(**59) См. Бачило И. Л. Проблеми відповідальності в управленії.Сов.

державу і право, 1979, № 4, з. 138-139.

(**60) Ойгензіхт В. А. Рец. на: Лейст О. Е. Санкциї і відповідальність

по радянському праву (теоретичні проблеми).- Правознавство,

1982, № 6.

(**61) Строгович М. С. Сущность юридичної ответственности.Сов.

держава і право, 1979, № 5, з. 74.

(**62) См. Барабашев Г. В. Ответственность органів управління

перед Советами.-Там же, 1981, № 5, з. 4-13.

(**63) Відомості Верховної Поради СРСР, 1980, № 36, ст. 736.

(**64) См. Правда, 1981, 2 апр.

(**65) См. Лейзеров А. Т. Дальнейшеє вдосконалення сесійної

роботи місцевих Советов.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і питання

розвитку..., з. 118-119.

(**66) См. Радянська держава і Право/Під ред. С. С. Кравчука. М.,

1976, з. 181.

(**67) Назаров Б. Л. Констітуционние правовідношення особистості і

государства.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави

і права. М., 1982., з. 172.

(**68) Скалок В. О. Актуальние проблеми реалізації Констітуциї.В

кн.: Теоретичні питання реалізації Конституції СССР М. 1982,

з. 18.

(**69) <Думається, що < загальних >, всеосяжних правовідносин в

реальному житті не існує > (Маркова Е. И. До питання про особливості

деяких суб'єктивних конституційних прав громадян

СССР.- В кн.: Проблеми зміцнення соціалістичної законності і

правопорядку. Куйбишев, 1979, з..10). Правда, термін < всеосяжні >

застосовно до загальних правовідносин (по суті, конституційним)

і подальші міркування Е. І. Маркової вказують на мимовільне

змішення понять, коли загальне правовідношення як правовий стан

між суб'єктами виросло до < всеосяжного > правовідношення з невизначеним

субъектним складом.

(**70) Авакьян С. А. Державно-правова ответственность.Сов.

держава і право, 1975, № 10, з. 17.

(**71) См., наприклад: Самощенко И. С., Фарукшин М. X. Ответственность

по радянському законодавству. М., 1971, з. 43; Сахи-пов

М. С. Проблема відповідальності в колгоспному праві. Алма-Ата,

1974, з. 10; роботи С. Н. Братуся і інш.

(**72) < Механізм впливу > і < механізм реалізація > норми розмежував

В. М. Горшенев (див. Горшенев В. М. Указ. соч., з. 48).

(**73) См. Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 50, с.125, 129; т. 37,

з. 401.

(**74) Там же, т. 2, з. 293.

(**75) Там же, т. 45, з. 116.

(**76) Призначення охоронних норм <стоїть в тому, щоб самим

своїм існуванням перешкоджати виникненню відносин, передбачених

нормою, а якщо вони виникли, домагатися найшвидшого їх

виявлення, усунення (якщо це можливе) і покарання винних >

(Халфіна Р. О. Общеє вчення про правовідношення. М., 1974, з. 59).

(**77) См. Радянське державне Право/Під ред. С. С. Кравчука.

М, 1975, з. 182.

(**78) Скалок В. О. Актуальние проблеми реалізації Констітуциї.В

кн.: Теоретичні питання реалізації Конституції СРСР. М., 1982,

з. 119.

(**79) Рудинский Ф. М. Про реалізацію конституційних норм, що гарантують

честь і достоїнство личности.- Там же, з. 80.

(**80) Шафир М. А. Про правову охорону Констітуциї.- Там же,

з. 59.

(**81) См. Тархов В. А. Ответственность по радянському цивільному

праву. Саратов, 1973, з. 7, 11, 16; Халфіна Р. О. Указ. соч., з. 322;

і інш.

(**82) Юридичний словник. М., 1986, т. 2, з. 71.

(**83) См. Еременко Ю. П., Рудінський Ф. М. Указ. соч. з. 29.

(**84) См. Теорія держави і права. Л., 1982, з. 355.

(**85) См. Горшенев В. М. Укав. соч., з. 96.

(**86) Тархов В. А. Указ. соч., з. 15.

(**87) См. Малеин Н. С. Неотвратімость і індивідуалізація ответственности.- ответ-ственности

Сов. держава і право, 1982, № 11, з. 60-66.

(**88) См. Галаган И. А. Адміністратівная відповідальність в СРСР.

Воронеж, 1970, з. 102; Сахипов М. С. Проблема відповідальності в

колгоспному праві. Алма-Ата, 1974, з. 64; Самощенко И. С., Фарук-шин

М. X. Ответственность по радянському законодавству. М., 1971,

з. 123.

(**89) Правопорушник з'являється не як об'єкт примусового впливу,

а як суб'єкт правовідношення, і його правове положення характеризується

не тільки обов'язком відповідати за скоєне, але і конкретно

певним об'ємом прав (див. Теорія держави і права. Л., 1982,

з. 355).

(**90) См., наприклад: Безпалий І. Т. Развітіє і вдосконалення

контрольної діяльності в практиці Верховних Рад союзних республик.- рес-публик

В кн.: Актуальні проблеми радянського державного права

в світлі рішень XXVI з'їзду КПРС. М., 1978, з. 39-54: Соціальний

контроль в СРСР. Воронеж, 1981; Селивон Н. Ф. Контрольная функція

місцевих Рад. Київ, 1980; Габричидзе Б. Н. Констітуционние

основи контрольної діяльності Советов.- Сов. держава і

право, 1981, №7, з. 3-12; Шорина Е. В. Контроль за діяльністю

органів державного управління в СРСР. М., 1981: Кри-венко

Л. Т. Роль Конституції в формуванні нової практики контролю

Верховних Рад за діяльністю підзвітних органов.- Сов.

держава і право, 1982, №5; Манохин В. М. Общегосударственная

контрольна діяльність - сфера адміністративно-правового регулирования.- регу-лирования

В кн.: XXVI з'їзд КПРС л актуальні проблеми радянської

юридичної науки і практики. Саратов, 1982, з. 127-133.; Тура-нов

В. И. Народний контроль в СРСР. Куйбишев, 1982; і інш.

(**91) Основин В. С., Глебов А. П. Рец. на кн.: Політична

організація і управління суспільством при соціалізмі. М., 1976.- Правознавство,

1977, № 3, з. 114.

(**92) Мурашин Г. А. Некоторие питання вдосконалення діяльності

правоохоронних органов.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і

питання розвитку державного права, радянського будівництва і

управління. М., 1982, з. 61.

(**93) Деякими авторами робляться спроби відмежувати захист

норм від їх охорони. Причому одні з цих авторів називають захистом

те, що інші вважають охороною, і навпаки. На нашій думку, не треба

протиставляти поняття охорони і захисту правових норм, хоч

і є певний нюанс відмінності: < захист від... >, < охорона чого... >.

Так, А. В. Міцкевич пише, що <ажним напрямом залишається забезпечення

захисту прав громадян від незаконних дій посадових осіб,

а також охорони трудових і інакших прав громадян > (Міцкевич А. В.

Вдосконалення законодавства в світлі рішень XXVI з'їзду

КПСС.-В кн.: XXVI з'їзд КПРС і актуальні проблеми юридичної

науки і практики. Саратов, (1982, з. 18). См. також: Кабалкин

А. Ю., Мозолін В. П. Охрана правий граждан- Сов.

держава і право, 1983, № 4, з. 37.

(**94) Витрук Н. В. Механізм реалізації політичних прав і свобод

громадян, з. 97.

(**95) См. Конституційні основи правосуддя в СРСР. М., 1981,

з. 260-268.

(**96) См там же з. 272-279.

(**97) Вильданов Р. X. Сущность буржуазних конституцій. М.,

1969 з. 8.

(**98) В. М. Косяков вважає, що стан критики в радянській пресі

відображає стан критики в суспільстві (див. Косяків В. М. Про шляхи

боротьби із затиском суспільної критики.- Сов. держава і право,

1982, № 9, з. 24).

(**99) Ваксберг А. Тема без вариаций.- Ллється. газ., 1982. 4 авг.

(**100) Цвик М. В. Демократічеськиє тенденції розвитку радянського

права.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорій держави і права,

з. 52.

Розділ II

(**1) См. Зражевская Т. Д. Ответственность по радянському державному

праву. Воронеж, 1980, с.32, 157.

(**2) Це питання зачіпалося нами у виступі на засіданні <Круглого

стола > журналу < Радянська держава і право > з проблеми системи

радянського права і перспектив її розвитку (див. Сов. держава і

право, 1982, № 6, з. 99-100).

(**3) См. Галаган И. А. Адміністратівная відповідальність в СРСР.

Воронеж, 1970, з. 78-79.

(**4) Олексія С. С. Структура радянського права. М., 1975, з. 120.

(**5) У юридичній літературі вже було звернено увага на те,

що потрібно розрізнювати два поняття: відповідальність за порушення правових

норм і правову відповідальність; < за порушення правових норм не

завжди обов'язково повинна слідувати юридична відповідальність, а

може бути застосована у вказаних в законі випадках і обшественная відповідальність

> (Сахипов М. С. Проблема відповідальності в колгоспному

праві. Алма-Ата, 1974, з. 70).

(**6) Барабашев Г. В. Ответственность органів управління перед

Советамі.- Сов. держава і право, 1981, №5, з. 4.

(**7) См. Ремнев В. И. Руководітель органу управління: критерії

підбору і компетенция.- Там же, 1972, № 5, з. 71; Бачило И. Л.

Інститут відповідальності в управленії.- Там же, 1977, № 6, з. 46;

Бельский К. С. Персональная відповідальність і дисципліна в державному

управленії.- Там же, 1984 № 3, з. 70; і інш.

(**8) Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. Вніманіє: конфлікт! Новосибірськ.

1983, з. 7.

(**9) См. Муздибаев К. Психология відповідальності. Л., 1983,

з. 25-26.

(**10) См. Афанасьев В. Г. Человек в управлінні суспільством. М.,

1977, з. 281.

(**11) См. Муздибаєв К. Указ. соч., з. 16.

(**12) См. Самощенко И. С., Фарукшин М. X. Ответственность

до радянському законодавству. М., 1971, з. 70-72. Деякі

автори конструюють ще більш складну комплексну основу юридичної

відповідальності: 1) фактична основа (ак сукупність

юридичних фактів, т. е. склад правопорушення плюс індивідуальний

акт); 2) нормативне (ридическая відповідальність існує лише

остільки, оскільки вона нормативно зумовлена); 3) державно-правова

основа (аво відповідних органів і посадових осіб

на застосування державно-примусових заходів відповідальності, виражене

в компетенції) (См. Галаган И. А. Указ. соч., з. 152-156).

Останні два елементи не що інакше, як передумови відповідальності.

(**13) Самощенко И. С., Фаруктян М. X. Предпосилки правовий

ответственности.- Правознавство, 1970, № 5, з. 30.

(**14) Ці санкції можуть бути як власне державно-правовими

так і < отсилочними >. Як пише О. Е. Лейст, <в як би опосередкованого

і складного зв'язку санкція ні знаходилася з тією або інакшою нормою >.

вона є необхідним атрибутом кожної правової норми (див.

Лейст О. Е. Санкциї в радянському праві, т., 1962, з. 25).

(**15) Усього десять років тому С. А. Авакьян відмічав: < У літературі

по теорії державного права стало вже майже аксиоматичним положення

про те, що державно-правові норми не мають такого

структурного елемента, як санкція. Це положення увійшло практично

у всі підручники по радянському державному праву > (вакьян

С. А. Санкциї в радянському державному праве.- Сов. держава і

право, 1973. № 11, з. 29).

(**16) Щонайменше дивно розглядати представницькі органи

в якості < правопорушників >.

(**17) См. Сов. держава і право, 1975, № 12, з. 141,

(**18) Авакьян С. А. Реалізация норм радянського державного

права.- Там же. 1984, № 1, з. 19.

(**19) Авакьян С. А. Державно-правова ответственность.Там

же, 1975, № 10. з. 19.

(**20) См. Фарберов Н. П. Марксистстко-ленінська концепція соціалістичної

демократії.-В кн.: Проблеми теорії соціалістичної

держави і права. М., 1977, з. 12-13.

(**21) Авакьян С. А. Державно-правова відповідальність,

з. 17.

(**22) Туранов В. И. Прівлеченіє до відповідальності органами народного

контролю. М., 1972. з. 25.

(**23) Наприклад, п. 2 і 3 ст. 254 КЗОТ РСФСР говорять о <здійсненні

винних дій працівником >, про здійснення <аморальної провини

>, несумісних з виконанням даних трудових функцій, а конкретним

змістом їх наповнює саме життя.

(**24) Авакьян С. А. Державно-правова відповідальність,

з. 31.

(**25) См. Галаган И. А. Указ. соч., з. 153: Сахипов М. С. Указ.

соч., з. 20 і 82: Еременко Ю. П., Рудінський Ф. М. Указ. соч.,

з. 38.

(**26) Тархов В. А. Указ. соч., з. 21.

(**27) Колосов Ю. М. Указ. соч., з. 14.

(**28) Авакъян С. А. Санкциї в радянському государствениом праві,

з. 311.

Особлива значущість об'єкта державно-правових порушень

зумовлює висунення на перший план критеріїв політичного змісту,

в числі яких С. А. Авакьян називає критерії, що виражаються

такими поняттями, як < інтереси трудящих >, <інтереси народу

>, < політична лінія держави > і т. п. (див. Авакьян С. А.

Державно-правова відповідальність, з. 22). Саме по цих критеріях

політичного змісту відбуваються розмежування таких схожих

по складу правопорушень, як: 1) діяння, несумісні з громадянством

СРСР, за які застосовується позбавлення громадянства; 2) особливо

небезпечні державні злочини, наприклад антирадянська агітація

і пропаганда, зрада Батьківщині. У першому випадку великий політичний

резонанс зумовлює < пріоритет > державно-правовій відповідальності,

робить позбавлення громадянства політично доцільною мірою.

(**29) Склади правопорушень в державному праві формулюються

вказівкою на їх родові ознаки (див. Еременко Ю. П.,

Рудінський Ф. М. Указ. соч., з. 40).

(**30) См. Авакьян С. А. Державно-правова відповідальність

з. 22.

(**31) СУ РСФСР, 1922, № 10, ст. 90; СУ РСФСР, 1919. № 6, ст. 578;

Цит. по: Безуглов А. А. Советський депутат (осударсвенно-право-завивання

статус). М., 1971, з. 201-202.

(**32) В. І. Ленін писав про принцип <ойной відповідальність членів

партії за порушення законів і партійних рішень з тим, щоб виключити

всяку можливість <використання положення пануючої

партії для ослаблення відповідальності > (Полн. собр. соч., т. 44, з. 564).

(**33) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 42, з. 221.

(**34) <У особистому значенні різниця між зрадником по слабості і

зрадником по наміру і розрахунку дуже велика; відносно політичному

цієї різниці немає, бо. .. фактична доля мільйонів людей. ..

не міняється від того, чи віддані мільйони робітників і бідних селян

зрадниками по слабості або зрадниками з користі > (Ленін В. І.

Полн. собр. соч., т. 40, з. 131-132).

(**35) < Відповідальність подібного роду. .. несуть всі суб'єкти державно-правових

відносин. Можна говорити про відповідальне (озна-тельном

) здійснення радянським народом всієї повноти своєї влади,

про використання громадянами конституційних прав і свобод, організації

трудящими виборів в Ради, обговорення проектів законів...

Не можна не бачити інтенсивної, зумовленої свідомістю своєї відповідальності

діяльності Союзу ССР в плані створення загальносоюзної економіки

і соціально-культурного будівництва в країні; тут же потрібно

відмітити відповідальність будь-якої союзної республіки за розвиток її

господарства в інтересах народу цієї держави і всій федерації... >

(Авакьян С. А. Державно-правова відповідальність, з. 47-(18).

(**36) Відомості Верховної Поради СРСР, 1965, № 36, ст. 515.

(**37) Там же, 1981, № 21, ст. 741.

(**38) Збірник нормативних актів з питань роботи Рад депутатів

трудящих. М., 1974, вип. 2, з. 171.

(**39) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 44, з. 369-370.

(**40) Барабашев Г. В. Указ. соч., з. 7.

(**41) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 45, з. 53.

(**42) Шафир М. А. Про правову охорону Констітуциї.- В кн.: Теоретичні

питання реалізації Конституції СРСР. М., 1982, з. 59.

Розділ III

(**1) Еременко Ю. П. Советська Конституція і законність Саратов,

1982, з. 145.

(**2) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 4, з. 252.

(**3) Ленін В. І. Там же, т. 16, з. 14.

(**4) Маркс К. К критиці гегелевской філософії права.- Маркс До.,

Енгельс Ф. Соч., т. 1, з. 284.

(**5) Степана І. М. Політічеськиє закони соціалізму і Конституції

(філософсько-правовий нарис.).- Сов. держава і право, 1984,

№ 1, з. 11.

(**6) Чиркин В. Е. Про системний аналіз соціалістичних державно-правових

отношений.- Правознавство, 1986, № 3, з. 10.

(**7) У літературі, в тому числі у вказаній статті В. Е. Чиркина

(ати, стаття містить плідні ідеї про системну єдність, єдність

конституційних відносин, і фраза про < отпочкованії > конституційного

права, на наш погляд, випадає з концептуальної основи

статті), правильно вказується на < елементи конституционности > в Древній

Греції і Древньому Римі (див. Чиркин В. Е. Про системний аналіз

..., з. 10-11; Топорнин Б. Н. Становленіє і розвиток марксистсько-ленінського

вчення об соціалістичну конституції.- В кн.: Теоретичні

основи Радянської Конституції. М., 1981, з. 3). Разом з тим

елементи конституционности в державно-політичній організації

рабовласницького ладу і конституціоналізм як породження конституційного

ладу - явища різні.

(**8) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 2, з. 13.

(**9) См., наприклад: Топорнин Б. Н. Основние напряму розвитку

исследовалий з проблем реалізації Радянської Констітуциї.В

кн.: XXVI з'їзд КПРС і питання розвитку державного права,

радянського будівництва і управління. М., 1982, з. 9; Лазарев Л. В.

Соціальна дія Конституції.-В кн.: Теоретичні питання реалізації

Конституції СРСР. М., 1985, з. 60.

(**10) См., наприклад: Еременко Ю. П. Указ. соч., з. 134; Наза-рів

Б. Л. Констітуционние правовідношення особистості і государства.В

кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави і права. М.,

1982, з. 171.

(**11) Мальцев Г. В. Іллюзії рівноправності. М., 1982, з. 65.

(**12) См. Боброва Н. А. Про конституційні гарантії основних

прав, свобод і обов'язків громадян СССР.- Сов. держава і право,

(**13) Маркс К. Енгельс Ф. Соч., т.. 20, з. 104-105.

(**14) См., наприклад: Шидрих А. Равноправіємужчини і жінки в

праві і действительности. und Recht, 1978, №5, з. 210-214.

Хованец Я. Юрідічеськоє і фактична рівноправність націй і народності

в ЧССР.- Pravny obzor, 1978, №1, з. 5-17.

(**15) См. Матеріали XXVI з'їзду КПРС. М., 1981, з. 59, Об 60-й г-довщине

освіти СРСР: Постанова ЦК КПРС від 19 лютого

1982 р. М., 1982, с.12.

(**16) Андропов Ю. В. Ученіє Карла Маркса і деякі питання

соціалістичного будівництва в СССР.- Комуніст, М., 1983, № 3,

з. 15.

(**17) Венгеров А. Б. Право і розподільні відносини в радянському

обществе.- Сов. держава і право, 1983, № 10, з. 15, 16.

(**18) Орзих М. Ф. Возрастаніє особової цінності - закономірність

зрілого социализма.-В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії

держави і права, з. 175.

(**19) См. Серкова В. В. Правової аспект проблеми соціального равенства.- ра-венства

Там же, з. 177, 178.

(**20) См. Конституційні основи правосуддя в СРСР, з. 292- 293.

(**21) См., наприклад: Дубинин Т. Т. Констітуционний принцип рівноправності

громадян і проблеми звільнення від карної ответственности.- ответственнос-ти

В кн.: Актуальні проблеми зміцнення соціалістичної законності

і правопорядку. Куйбишев, 1982, з. 3-14.

(**22) Нива, 1914, № 5, з. 632 в-632 м.

(**23) Барабашев Г. В. Ответственность органів управління перед

Советамі.- Сов. держава і право, 1981, № 5, з. 7.

(**24) Баймаханов М. Т. Терріторіальние аспекти розвитку, функцій

Рад народних депутатов.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і питання

розвитку державного права, радянського будівництва і управління,

з. 89.

(**25) См. Пискотин М. И. Проблеми вдосконалення державного

управління в світлі рішень XXVI з'їзду КПСС.-Там же,

з. 166.

(**26) Ямпольская Ц. А., Манд Р. Договори між громадськими

організаціями і державними органами в соціалістичних

странах.- Сов. держава і право, 1983, № 3, з. 106.

(**27) Мурадьян Е. М. Социальноє дія і резонанс судового

решения.- Там же, з. 53.

(**28) Степана І. М. Общенародная державна влада і

радянська правова система.- В кн.: Актуальні теоретичні проблеми

розвитку радянського державного права і радянського будівництва.

Саратов, 1976, з. 28.

(**29) См. Топорнин Б. Політічеська система соціалізму на сучасному

етапе.- Комуніст, М., 1971, № 12, з. 91; Матузов Н. И.

Особистість, права., демократія. Саратов, 1972, з. 266.

(**30) Барабашев Г. В. XXVI з'їзд КПРС і задачі науки радянського

державного права.- Вестн. МГУ. Право. 1976, № 3. з. 7.

(**31) См. Дениса А. І. Общая система соціалістичної демократії.

М., 1975, з. 188.

(**32) Лукашева Е. А. Соціально-етичні проблеми социалисти-честкой

законности.- Сов. держава і право, 1982, № 4, з. 15-16.

(**33) Братусь С. Н. Про деякі актуальні питання теорії права.- пра-ва

В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави і права,

з. 106.

(**34) <сновние помилки прихильників теорія позитивної відповідальності

складаються в тому, що вони ототожнюють обов'язок з відповідальністю

... > (Братусь С. Н. Указ. соч., з. 106).

(**35) Як правильне еамечает В. А. Сапун, <соціальна відповідальність

не тотожна обов'язку, боргу. Головне - рівень, міра і об'єм

виконання наказаних правом вимог, досягнення певного

позитивного ефекту, зв'язаний з необхідністю дати звіт за

реалізацію юридичних обов'язків > (Сапун В. А. Социальная відповідальність

і форми її вияву в правовому регулированії.- В

кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави і права, з. 109).

(**36) Федотов М. А. Системологичеський аспект реалізації конституційних

прав, свобод і обов'язків радянських граждан.- В кн.:

Теоретичні питання реалізації Конституції СРСР. М., 1982, з. 84.

(**37) См. Страшун Б. А. Роль конституційних звичаїв в реалізації

Основного Закону СССР.-Там же, з. 33.

(**38) Назаров Б. Л. Констітуционние правовідношення особистості і

государства.-В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави

і права, з. 170-171.

(**39) Скалок В. О., Мишкин А. В. Про специфіку конституційно-правового

метода.-В кн.: Теоретичні питання реалізації Конституції

СРСР, з. 62.

(**40) См. Матузов Н. И. Суб'ектівние права громадян СРСР. Саратов,

1966, з. 127; Явич Л. С. Общая теорія права. М., 1976, з. 153154;

і інш.

(**41) См. Зражевская Т. Д. Ответственность по радянському державному

праву як одне з коштів забезпечення законності в

сфері народовладдя в СРСР, - В кн.: Правові проблеми вдосконалення

демократії в умовах розвиненого соціалізму. Иваново, 1980,

з. 27.

(**42) Горшенев В. М. Теорія соціалістичної законності в світлі

Конституції СРСР 1977 года.- Сов. держава і право, 1979.

№ 11, з. 15.

(**43) См. Еременко Ю. П. Советська Конституція і законність, Саратов,

1982.

(**44) Цит. по: Маймін Е. А. Пушкин. Життя і творчість. М., 1981,

з. 9.

(**45) Лазарев В. В. Соціально-психологічні аспекти застосування

права. Казань, 1982, з. 72-73.

(**46) Глушенко И. В. Укрепленіє законності - закономірність

розвитку соціалістичного общества.- В кн.: Проблеми держави

і права. М., 1975, вип. 10, з. 33.

(**47) См. Стучка П. И. Ученіє про Радянську державу і його конституцію.

М., 1926, з. 221.

(**48) См. Курский Д. І. Ізбранние статті і мови. М., 1958, з. 111.

(**49) Лазарев В. В. Некоторие методологічні проблеми пізнавальної

і практичної діяльності в правовий сфере.- В кн.:

XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави і права, з. 98.

(**50) Никитинский В. И. Преодоленіє протиріч в законодавстві

в Процесі правоприменительной деятельности.- Сов. держава

і право, 1983, № 2, з. 17.

(**51) Скалок В. О. Актуальние проблеми реалізації Констітуциї.В

кн.: Теоретичні питання реалізації Конституції СРСР. М., 1982,

з. 117.

(**52) См. Нікитінський В. И. Указ. соч., з. 17-18.

(**53) Там же, з. 16; Ю. А. Агешин також зазначає, що <чи проаналізувати

чинне законодавство, то можна виявити ряд дільниць

правового регулювання, де верховенство закону забезпечується

не в повній мірі > (Агешин Ю. А. Політіка, право, мораль. М., 1982,

з. 129).

(**54) Шеремет К. Ф.. Актуальні проблеми радянського будівництва

в світлі "рішень XXVI з'їзду КПСС.-В кн.: XXVI з'їзд КПРС і питання

розвитку..., з. 78.

(**55) Полянский В. В. До питання про дію конституційних

норм.- Там же, з. 29.

(**56) Патюлин В. А. Государство і особистість. М., 1977, з. 64-66.

(**57) У літературі висловлена думка про неприпустимість зниження конституційно

(і законодавче) встановленого рівня гарантій. < На

жаль, підзаконні нормативні акти, що видаються в союзних республіках,

не завжди відповідають цій вимозі, яка повинна

бути непорушним > (Товстої Ю. К. Проблеми здійснення і захисту

прав граждан.- В кн.: Проблеми гарантії здійснення і захисти

прав громадян. Тарту, 1977, з. 19).

(**58) См. Патюлин В. А. Государство і особистість: конституційні

принципи взаимоотношений.- Сов. держава і право, 1978,

№ 5, з. 10.

(**58) См. Селиванов А. А. Про деякі питання забезпечення ефективності

правових норм.- В кн.: Проблеми теорії соціалістичної

держави і права. М., 1977, з. 78.

(**60) Мурадьян Е. М. Социальноє дія і резонанс судового

решения.- Сов. держава і право, 1983, № 3, з. 48.

(**61) Старовойтов Н. Г. Некоторие проблеми реалізація конституційних

положень про Ради народних депутатов.- В кн.: Теоретичні

питання реалізації Конституції СРСР, з. 100.

(**62) Куманин Е. В. Юрідічеська політика і розвиток права в

умовах зрілого социализма.- Сов. держава і право, 1983, № 3,

з. 129.

(**63) См. Соціалістичний образ життя: Державно-правові

проблеми. М., 1980, з. 9.

(**64) Еременко Ю. П. Указ. соч., з. 68.

(**65) Вайхельт В. Совершенствованіє конституцій і правопорядок

при социализме.- Сов. держава і право, 1983, № 3, з. 99.

(**66) Там же.

(**67) Зорькин В. Д. Марксизм-ленінізм про розвиток суті соціалістичного

права.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорія

держави і права, з. 87-88.

(**68) Мурадьян Е. М. Социальноє дія і резонанс судового

решения. держава і право, 1983, № 3, з. 49.

(**69) Відомості Верховної Поради СРСР, 1979, № 49, ст. 842, 843,

846.

(**70) Еременко Ю. П., Мазаєв В. Д. Реалізация Основного

Закону - умова функціонування конституційною законности.-В

кн.: Теоретичні питання реалізації Конституції СРСР, з. 157.

(**71) См. Кудрявцев В. Н. Право і поведінка. М., 1976, з. 108109.108-109

(**72) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 34, з. 175.

(**73) Детальніше про це див. Черменина А. П. Проблема відповідальності

в сучасної буржуазної етике.- Вопр. філософії, 1966,

№ 2, з. 81-86; Антонович І. І. Капіталізм і соціальний контроль.

М., 1978, гл. 1.

(**74) Маркс До., Енгельс Ф. Соч., т. 19, з. 26.

(**75) См. Мамут Л. С. Велікоє відкриття в науці об государстве.Сов.

державу і право, 1983, №3, з. 43.

(**76) См. Барабашев Г. В. Ответственность органів управління

перед Советамі.- Там же, 1981, № 5, з. 5.

(**77) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 35, з. 188.

(**78) См. Тюленев В. Г. Роль правових форм здійснення господарсько-організаторської

функції Радянського загальнонародного государства.- государст-ва

В кн. XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії держави і права,

з. 35- 37.

(**79) Никитинский В. И. Преодоленіє протиріч в законодавстві

в процесі правоприменительной деятельности.- Сов. держава

і право, 1983, № 6, з. 13.

(**80) Мурадьян Е. М. Социальноє дія і резонанс судового

решения.- Там же, № 3, з. 47.

(**81) Рене Давид. Основні правові системи сучасності

(порівняльне право). М., 1967, з. 222.

(**82) См. Еременко Ю. П. Указ. соч., з. 131.

(**83) См. Махненко А. X. Государственноє право зарубіжних соціалістичних

країн. М., 1970, з. 298.

(**84) См. Щетинин Б. В. Проблеми теорії радянського державного

права. М., 1969 з. 167.

(**85) Там же, з. 168.

(**86) Формування вищих органів держави Верховною Радою

зумовлює їх повну підзвітність, подконтрольность і відповідальність

вищому представницькому органу влади. Це положення також

конституційно гарантоване: < Верховна Порада СРСР здійснює

контроль за діяльністю всіх підзвітних йому державних органів

> (ст. 126 Конституції СРСР). Крім того, практично всі нормативні

акти, що визначають статус Президії Верховної Поради

СРСР, Поради Міністрів, Генерального прокурора, Верховного Суду

СРСР і Комітету народного контролю, підкреслюють стан подконтрольности

цих органів Верховній Пораді СРСР (., наприклад, ст. 119,

130, 165, 152 Конституції СРСР і аналогічні статті конституцій союзних

і автономних республік; ст. 17, 60-66 Регламенти Верховної Поради

СРСР; ст. 5 Закону СРСР про Раду Міністрів СРСР; ст. 12 Закону

СРСР про народний контроль СРСР; ст. 6 Закону СРСР про Прокуратуру

СРСР).

(**87) См. Гуреев П. П., Лазарев Л. В. Регламент Верховної

Поради СРСР. М., 1981, з. 39-40.

(**88) См. Махненко А. X. Указ. соч., з. 299.

(**89) Конституція СРСР: Политико-правовий коментар. М., 1982,

з 324

(**90) См. там же, з. 302.

(**91) См. Коментар до Закону про статус народних депутатів в

СРСР. М., 1961, з. 120-124.

(**92) Конституція СРСР: Политико-правовий коментар, з. 313.

(**93) См. Калиничев Ф. И. Презідіум Верховної Поради СРСР.

М., 1969. з. 41.

(**94) Нікитінський В. И. Указ. соч., з. 116.

(**95) См. Шафир М. А. Компетенция СРСР і союзних республік.

М., 1968, з. 219-220; Ильинский И. П., Щетінін Б. В. Констітуционний

контроль і охорона конституційної законності в соціалістичних

странах.- Сов. державі і право, 1969, № 9, з. 48; Муха-медшин

К. Д. Деятельность Президії Верховної Поради союзної

республіки по зміцненню законності. М., 1975, з. 32; і інш.

(**96) Нікитінський В. И. Указ. соч., з. 120.

(**97) См. там же.

Розділ IV

(**1) Іваненко О. Ф. Некоторие проблеми теорії юридичної ответственности.- от-ветственности

В кн.: Юридична відповідальність в радянському суспільстві.

Волгоград,. 1974, з. 4.

(**2) І. А. Галаган говорить об < статутній формі відповідальності >

(См. Галаган И. А. Адміністратівная відповідальне. сть в СРСР. Воронеж.

1970 з. 122-131, 135).

(**3) Наприклад, посадова особа виконкому, на яку покладена

відповідальність за виконання рішення Ради або виконкому, періодично

звітує (в конкретних організаційних відносинах) перед

суб'єктом, контролюючим дане виконання (апример, оргинструк-тором

).

(**4) См.: Радько Т. Н. Юрідічеська відповідальність як загальна

форма реалізації соціальних функцій права.- В кн.: Юридична

відповідальність в радянському суспільстві, з. 20.

(**5) Неприйнятність трактування відповідальності як правовідношення

особливо наочно виявляється на прикладі конструкції карного

правовідношення, критиці, що не раз піддається. См. про це детально:

Лейст О. Е. Юрідічеська відповідальність - фундаментальна

категорія правової науки..- В кн.: Держава, право, демократія.

М., 1978, з. 140-141.

(**6) См., наприклад: Ради депутатів трудящих, 1975, № 3, з. 96

( < сувора вказівка > ); № 6, з. 99 ( < догана >, < вказівка > ) і т. п.

(**7) Наприклад, нагадування депутату: < Рішенням постійної комісії

з справ молоді від 14 січня: 1979 р. звертається Ваша увага

на самоусунення від роботи в комісії і нагадується, що кожний

місяць, другий понеділок, проводяться засідання комісії > (рхив

Ради народних депутатів Радянського району м. Куйбишева).

(**8) Аналіз цих заперечень див.: Боброва Н. А. Гарантії реалізації

державно-правових норм. Воронеж, 1984, з. 65, 120-126.

(**9) П. М. Рабінович пише: < ... в багатьох випадках юридична норма,

< працююча > в неоднакових регулятивних ситуаціях в поєднанні

з різними іншими нормами права, здатна виконувати як процесуальну

функцію, так і < матеріальну > функцію (Рабінович.

П. М. Процессуальние норми права і соціалістична законність-В

кн.: Юридичні гарантії правильного застосування радянських правових

норм і зміцнення соціалістичної законності. Київ, 1970, з. 69).

(**10) По відгуку депутатів Верховної Поради СРСР процедура цієї

стадії особливо складна: < Питання про відгук депутата Верховної Поради

СРСР обговорюється і вирішується на зборах виборців відповідного

виборчого округу... по підприємствах, установах, колгоспах,

вояцьких частинах, а також по місцю проживання виборців > (т.)( 5

Закони СРСР про порядок відгуку депутата Верховної Поради СРСР).

(**11) При невиконанні посадовими особами обов'язків по наданню

сприяння депутатам в здійсненні їх повноважень Рада або

його органи можуть у встановленому порядку накладати дисциплінарні

стягнення на цих посадових облич або входити до відповідних

органів з уявленнями про накладення на вказаних облич дисциплінарних

стягнень аж до звільнення від посади (т.)( 26

Закони СРСР про статус народних депутатів в СРСР).

(**12) См. Ярматов А. Я. Гарантії депутатської діяльності М.

1978, з. 38.

(**13) Авакьян С. А. Реалізация норм радянського государстаенного

права.- Сов. держава і право, 1964, № 1 з. 18.

(**14) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т..15, з. 368.

(**15) См., наприклад: Фаткуллин Ф. Н., Чулюкин Л. Д. Социальная

цінність і ефективність правової норми. Казань, 1977; Ефективність

дії правових норм. Л., 1977; Ефективність правових норм.

М., 1980 і інш.

(**16) Лише в галузевих юридичних науках є дослідження

ефективності окремих видів покарань (див. Шаргородський

М. Д. Система накаеаний і їх еффективность. держава і

право, 1968, № 11), або розглядається відповідальність як умова ефективності

застосування норм (див. Ковріга. З. Ф. Кримінально-процесуальна

відповідальність. Воронеж, (1984, з. 141-159).

(**16) См. Моралева К. А. До питання про ефективність норм державного

(конституційного) права.- В кн.: Ефективність дії

правових норм. Л., 1977; Федосова В. А. Еффектівность дії

норм радянського державного права. Воронеж, 1984,

(**17) См., наприклад: Ефективність правових норм, з. 22.

(**19) См. Иконицкая И. А. Проблеми ефективності в земельному

праві. М.. 1979, з. 30, 42: Коврига З. Ф. Кримінально-процесуальна

відповідальність, з. 142: Федосова. В. А. Еффектівность дії

норм радянського державного права, з. 20-24, і інш.

(**20) См. Ділова ініціатива і норма права., - Вісті, 1985, 24

янв.

(**21) См. Рабинович П. М. Основние тенденції розвитку правового

регулювання (до методології дослідження).- В кн.: XXVI з'їзд

КПРС і проблеми теорії держави і права. М., 1982, з.. 115.

(**22) Барабашев Г. В. Расширеніє досліджень в області радянського

державного права на сучасному етапе.- В кн.: Актуальні

теоретичні проблеми розвитку державного права і радянського

будівництва. М., 1976. з. 22.

(**23) Шеремет К. Ф. Актуальние проблеми радянського будівництва

в світлі рішень XXVI з'їзду КПСС.- Там же, з. 83, 84.

(**24) См. Сов. держава і право, 1982. № 11, з. 3.

(**25) См. там же, з. 3.

(**26) Проблеми теорії государстра і права. М., 1979, з. 310.

(**27) Квіток В. В. Вопроси підвищення ефективності управле-ния-В

кн.; XXVI з'їзд КПРС і питання розвитку державного

права, радянського будівництва і управління, з. 176.

(**28) См. Атаманчук Г. В. Право і комплексне планування економічного

развития.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми теорії

держави і права. М., 1982, з. 65.

(**29) См. Матеріали XXVI з'їзду КПРС. М., 1981, з. 40.

(**30) См. Лазарев Б. М., Бачило И. Л. Організаційно-правові

проблеми управления.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і питання розвитку

..., з. 194.

(**31) См. Федосова В. А. Указ. соч., з. 34.

(**32) Там же, з. 48-49.

(**33) См. Указ Президії Верховної Поради СРСР від 3 липня

1979 р.- Відомості Верховної Поради СРСР. 1979, № 28, ст. 479.

(**34) Ленін В. І. Полн. собр.. соч., т. 18, з. 176.

(**35) См. Графський В. Г. Буржуазние технократи проти демократії.- демокра-тии

Сов. держава і право, 1980, № 4, з. 117.

(**36) Вовків Ю. Е. Социальная політика Радянської держави і

становлення безкласовою структури общества.- Там же, 1983, №2, з. 7.

(**37) См. Загальна теорія держави і права. Т. 2. Загальна теорія права.

Л., 1974, з. 15.

(**38) Явич Л. С. Конкретние правовідношення - особлива форма соціального

існування права.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і проблеми

теорії держави і права., з. 89.

(**39) Братусь С. Н. Про деякі актуальні питання теорії права.- пра-ва

Там же, з. 103.

(**40) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т.. 30, з. 99.

(**41) Там же, т. 45, з. 244.

(**42) Маркс До., Енгельс Ф. Соч., т. 37, з. 417.

(**43) Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 42, з. 378.

(**44) Агешин Ю. А. Політіка і право.- В кн.: Держава, право,

демократія. М., 1978, з. 70.

(**45) См. Ваксберг А. Мастер вільної борьби.- Ллється. газ., 1983,

№ 27.

(**46) Щербак А. И. Об відповідальності посадових осіб в державному

управленії.- В кн.: XXVI з'їзд КПРС і питання розвитку

..., з. 239.

(**47) Квіток В. В. Указ. соч., з. 175.

(**48) См. Цвик М. В. Всестороннеє розгортання соціалістичної

демократії - основний напрям розвитку політичної системи социализма.- со-циализма

Сов. держава і право, 1983, № 3, з. 136.

(**49) См. Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 3б, з. 481.

(**50) См. Лебедев М. П. Політічеська система соціалізму і подолання

протиріч суспільного развития.- В кн.: XXVI з'їзд

КПРС і проблеми теорії держави і права, з. 23.

(**51) См. Ленін В. І. Полн. собр. соч., т. 42, з. 278.

ЗМІСТ

Введення . 3

Розділ I. Роль відповідальності в системі гарантій конституційних норм . 7

ї 1. Поняття юридичної відповідальності, причини її многофункциональности . 7

ї 2. Функції відповідальності в механізмі гарантування конституційних норм. 18

ї 3. Стимулююча функція гарантій і відповідальність. 26

ї 4. Правообеспечительная функція гарантій і відповідальність. 34

ї 5. Правоохоронна функція гарантій і ответстственность. 41

Розділ II. Відповідальність по радянському державному праву в системі

гарантій конституційних норм. 49

ї 1. Відповідальність по радянському державному праву як вигляд юридичної

відповідальності. 49

ї 2. Передумови державно-правової відповідальності.

Особливості державно-правових санкцій . 56

ї 3. Основи державно-правової відповідальності.

Правопорушення в державно-правовій сфері. 61

Розділ III. Конституційний рівень відповідальності:

соціальна і юридична природа . 71

ї 1. Конституційна відповідальність як елемент конституційного ладу. 71

ї 2. Конституційна відповідальність як вища форма

соціальної і правової відповідальності. 81

ї 3. Конституційна законність і конституційна відповідальність. 68

ї 4. Конституційний контроль і конституційна відповідальність. 98

Розділ IV. Особливості реалізації і ефективність відповідальності

(державно-правовий аспект) . 114

ї 1. Реалізація державно-правової відповідальності. 114

ї 2. Поняття і особливості ефективності конституційної відповідальності. 124

ї 3. Особливості показників ефективності конституційної відповідальності . 130

Бібліографічні посилання і примітки. 138