На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22

АНОТАЦІЯ

Н. А. Боброва, Т. Д. Зражевська

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

В СИСТЕМІ ГАРАНТІЙ

КОНСТИТУЦІЙНИХ

НОРМ

(державно-правові аспекти)

Воронеж

Видавництво Воронежського університету

1985

В монографії показано співвідношення стимулюючої, правообеспе-чительной

і правоохоронної функції гарантій і відповідальності,

розкриті особливості відповідальності по радянському державному

праву в механізмі охорони конституційних норм. Значна увага

приділена аналізу конституційного контролю. Досліджуються поняття, критерії

і специфіка ефективності юридичної відповідальності як гарантії,

влаштовуються рекомендації по вдосконаленню всього механізму

охорони норм Конституції.

Розрахована на студентів, аспірантів і викладачів юридичних

вузів і технікумів, слухачів університетів правових знань, мережі

партійної освіти, партійних і радянських працівників і всіх,

хто цікавиться проблемами юридичної відповідальності, охорони конституційних

норм, соціалістичної законності і правопорядку.

Друкується по постанові

Редакційно-видавничої поради

Воронежського університету

Науковий редактор - д-р юр. наук проф. В. С. Основін

Рецензенти:

д-р юр. наук проф. В. Т. Кабишев,

д-р юр. наук Ю. П. Еременко

(6) Видавництво

Воронежського університету, 19й5