На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Схема 11. Право на одноразову допомогу, встановлену п.3 ст. 18 Федеральних закони "Про статус військовослужбовців", громадян, звільнених з військової служби

Докази

- -

¦Наказ командира про виключення¦

¦військовослужбовця з списків¦

¦ Юридичний склад - > ¦особистого складу частини з форму-¦

¦ - ¦ ¦лировкой об достроковому увольне-¦

¦ ¦Дострокове звільнення¦¦ ¦нді з Збройних Сил Россий-¦

¦ ¦з Збройних Сил¦ ¦ской Федерації ¦

¦ ¦Російської Федерації¦ -

¦ - -

¦ - ¦Наказ командира про звільнення¦

¦ ¦Звільнення з Воору-¦ ¦з Збройних Сил Російської¦

¦ ¦женних Сил Россий-¦ ¦Федерації з формулюванням: "по¦

¦ ¦ской Федерації в¦- > ¦стану здоров'я (подп."в"¦

Суб'єкти ¦ ¦зв'язку з отриманням¦ ¦п.1 ст. 51 Закону) - в зв'язку з¦

- - ¦ ¦пошкодження здоров'я¦ ¦визнанням ВВК не придатним до у-¦

¦Громадяни,¦ ¦ - ¦енной службі" ¦

¦звільнені¦/¦ - -

¦з військової¦\¦ ¦Визнання не придатними¦ -

¦служби ¦ ¦ ¦до військової служби¦ ¦Пункт 13 свідчення про боле-¦

- - ¦ ¦внаслідок отриманий-¦- > ¦зни з формулюванням: "не придатний¦

¦ ¦ного пошкодження¦ ¦до військової служби" ¦

¦ ¦здоров'я ¦ -

¦ - -

¦ - ¦Пункт 12 свідчення про боле-¦

¦ ¦Отримання поврежде-¦ ¦зни з формулюванням: ¦

¦ ¦ния здоров'я, приве-¦ ¦ "військова травма", "захворювання¦

¦ ¦дшего до звільнення¦ ¦отримане освидетельствуемим¦

¦ ¦з Збройних Сил¦- > ¦при виконанні обов'язків¦

¦ ¦Російської Федера-¦ ¦військової служби в зв'язку з ава-¦

¦ ¦ції, при виконанні¦ ¦рией на Чорнобильській АЕС" або¦

¦ ¦обов'язків військової¦ ¦ "захворювання радіаційно обус-¦

¦ ¦служби ¦ ¦ловленное отримано при испол-¦

¦ - ¦ненді обов'язків військової¦

¦служби в зв'язку з аварією на¦

¦Чорнобильській АЕС" ¦

- -

- -

*(1) Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Договорноє право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання услуг.- М., 2002.- С.499.

*(2) См.: Райхер В. К. Суспільно-історичні типи страхования.- М.- Л., 1947.- С.16.

*(3) См.: Рейтман Л. И. Страховоє дело.- М, 1992.- С.39.

*(4) См. там же.- С.40.

*(5) См. абз.2 ст. 4 Закони Російської Федерації "Про організацію страхової справи в Російській Федерації".

*(6) См. абз.3 ст. 4 Закони Російської Федерації "Про організацію страхової справи в Російській Федерації".

*(7) См. абз.4 ст. 4 Закони Російської Федерації "Про організацію страхової справи в Російській Федерації".

*(8) См.: Рейтман Л. И. Указ соч.- С.42.

*(9) См. п.1 ст. 3 Закони Російської Федерації "Про організацію страхової справи в Російській Федерації".

*(10) Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Указ. соч.- С.652.

*(11) Там же.- С.653.

*(12) Суворов М. Д. Про приватноправовий характер інституту страхування // Правоведеніє.- 1997.- N 4.- С.135.

*(13) См.: Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Указ. соч.- С.655.

*(14) Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Указ. соч.- С.663.

*(15) Фогельсон Ю. Б. Комментарій до страховому законодательству.- М., 1999.- С.205-206.

*(16) См.: Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Указ. соч.- С.664.

*(17) Ковалевский М. А. Констітуционние принципи в обов'язковому страхуванні військовослужбовців і проблеми відповідальності страхувальника // Страхове право.- 2002.- N 4.- С.52.

*(18) Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Договорноє право. Книга третя: Договори про виконання робіт і надання услуг.- М., 2002.- С.554.

*(19) Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Указ. соч.- С.635.

*(20) См. постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 26 грудня 2002 р. N 17-П у справі про перевірку конституционности абз.2 п.4 ст. 11 Федерального закону "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, облич рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, співробітників установ карно-виконавчої системи і співробітників федеральних органів податкової поліції" в зв'язку з жалобою громадянина М. А. Будиніна (Російська газета.- 2003.- 9 січня).

*(21) Серебровский В. И. Ізбранние труди по спадковому і страховому праву.- М., 1999.- С.369.

*(22) См.: Шахів В. В. Страхованіє: Підручник для вузов.- М., 1997.- С.156.

*(23) Ковалевский М. А. Констітуционние принципи в обов'язковому страхуванні військовослужбовців і проблеми відповідальності страхувальника // Страхове право.- 2002.- N 4 - С.51.

*(24) См.: Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Договорноє право. Загальні положения.- М., 1997.- С.290.

*(25) См.: Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Указ. соч.- С.291.

*(26) См.: Брагинский М. И., Вітрянський В. В. Договорноє право: Загальні положения.- М., 1998.- С.243.

*(27) У зразок договору внесені зміни на основі постанови Конституційного Суду Російської Федерації від 26 грудня 2002 р. N 17-П у справі про перевірку конституционности абз.2 п.4 ст. 11 Федерального закону "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, облич рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, співробітників установ карно-виконавчої системи і співробітників федеральних органів податкової поліції" в зв'язку з жалобою громадянина М. А. Будиніна, Федерального закону від 7 липня 2003 р. N 114-ФЗ і Федерального закону від 30 червня 2003 р. N 86-ФЗ.

*(28) См. ст. 957 ГК РФ.

*(29) См. п.2 ст. 937 ГК РФ.

*(30) См. постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 26 грудня 2002 р. N 17-П у справі про перевірку конституционности абз.2 п.4 ст. 11 Федерального закону "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, облич рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, співробітників установ карно-виконавчої системи і співробітників федеральних органів податкової поліції" в зв'язку з жалобою громадянина М. А. Будиніна (Російська газета.- 2003.- 9 січня).

*(31) Ковалевский М. А. Аналіз правових позицій Конституційного Суду Російської Федерації, що містяться в його постанові про визнання неконституційним абзацу 2 пункту 4 статті 11 Закону про обов'язкове страхування військовослужбовців і прирівняних до них осіб // Страхове право.- 2003.- N 1.- С.53.

*(32) См. п.1 ст. 957 ГК РФ.

*(33) См. п.1 ст. 11 Закони Російської Федерації "Про організацію страхової справи в Російській Федерації".

*(34) См. п.1 ст. 954 ГК РФ.

*(35) См. гл.25 ГПК РФ.

*(36) См.: Шахів В. В. Страхованіє: Підручник для вузов.- М., 1997.- С.111.

*(37) См.: там же.- С.112.

*(38) См.: Шахів В. В. Указ. соч.- С.104.

*(39) См.: Шахів В. В. Страхованіє: Підручник для вузов.- М., 1997.- С.117.

*(40) См.: Страхування від А до Я / Під ред. Л. І. Корчевської, К. Е. Турбиной.- М., 1996 р.- С.189.

*(41) Иоффе О. С., Товстої Ю. К. Новий Цивільний кодекс РСФСР.- Л., 1965.- С.231.

*(42) См. п.2 постанови Конституційного Суду Російської Федерації від 25 січня 2001 р. N 1-П у справі про перевірку конституционности положення п.2 ст. 1070 ГК РФ в зв'язку з жалобами громадян Богданова, Зернова, Кальянова і Труханова.

*(43) См. п.5.2 постанови Конституційного Суду Російської Федерації від 19 червня 2002 р. N 11-П у справі про перевірку конституционности ряду положень Закону Російської Федерації від 18 червня 1992 р. "Про соціальний захист громадян, що зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС", федеральних законів від 12 лютого 2001 р. "Про внесення змін і доповнень в Закон Російської Федерації "Про соціальний захист громадян, що зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС", від 19 червня 2000 р. "Про мінімальний розмір оплати труда" і від 7 серпня 2000 р. "Про порядок встановлення розмірів стипендій і соціальних виплат в Російській Федерації в зв'язку із запитами Верховного Суду Російської Федерації і Жовтневого районного суду м. Краснодара, жалобами громадян і громадських організацій чорнобильців".

*(44) См. абз.3 п.2 постанови Конституційного Суду Російської Федерації від 26 грудня 2002 р. N 17-П про перевірку конституционности положення абз.2 п.4 ст. 11 Федерального закону "Про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, покликаних на військові збори, облич рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ Російської Федерації, Державної протипожежної служби, співробітників установ і органів карно-виконавчої системи і співробітників федеральних органів податкової поліції".

*(45) Приклади приведені на період дії ГПК РСФСР.