На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Схема 9. Порядок оформлення і виплати одноразового посібника

- -

- - -

¦- громадяни, звільнений-¦ виплата одноразового посібника ¦Організація,¦

¦ ние з військовою¦ < ¦ або обоснований відмова у виплаті ¦виплати еди-¦

¦- члени сімей воен-¦ одноразових посібників ¦новременних ¦

¦ нослужащих ¦ <¦- члени сімей граж-¦ -

¦ даний, звільнених з¦ ^

¦ військової служби ¦ ¦

- - ¦

^ ¦

взаимо- ¦ ¦

дейст- ¦ ¦

вие по ¦ ¦

оформ- ¦ ¦

лению ¦ ¦

докуме- ¦ ¦

нтов ¦ ¦

- - ¦

¦- командири і на-¦ ¦

¦ чальники (я¦ ¦

¦ членів сімей у-¦ ¦

¦ еннослужащих) ¦ - ¦

¦- військові комісари¦- > ¦ документи ¦-

¦ ( громадян,¦ -

¦ звільнених з воен-¦

¦ ний служби, і¦

¦ членів їх сімей) ¦

- -

- -

Оформлення і відправка документів не більш ніж через 30 днів після

настання права на одноразову допомогу