На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Схема 7. Причинний зв'язок пошкодження здоров'я (ст. 41 постанови уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123)

при визначенні права на одноразову допомогу, встановлену п.2 ст. 18

Федеральних закони "Про статус військовослужбовців", членів сімей

військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби

- -

¦Наявність причинного зв'язку¦

¦пошкодження здоров'я з¦

¦виконанням обязаннос-¦

¦тей військової служби (п.12¦

¦свідчення про хворобу:¦

- - ¦ "військова травма", "забо-¦

¦ Члени сімей ¦ ¦левание отримано освиде-¦ -

¦ громадян, ¦- > ¦тельствуемим при испол-¦- > ¦Одноразове¦

¦ звільнених з ¦ ¦ненді обов'язків воен-¦ ¦ допомога ¦

¦військової служби¦ ¦ний служби в зв'язку з¦ -

- - ¦аварією на Чорнобильській¦ ^

¦АЕС", або "захворювання¦ ¦

¦радіаційно зумовлений-¦ ¦

¦ное отримано при испол-¦ ¦

¦ненії обов'язків воен-¦ ¦

- - ¦ний служби в зв'язку з¦ ¦

¦ Члени сімей ¦ ¦аварією на Чорнобильській¦ ¦

¦військовослужбовців¦- ¦АЕС"). ¦ ¦

- - ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Стаття 41 постанови¦ ¦

¦ ¦Уряду Російської¦ ¦

¦ ¦Федерації від 25 лютого¦ ¦

¦ ¦2003 р. N 123 ¦ ¦

¦ - ¦

¦ - ¦

¦ ¦Наявність обставин,¦ ¦

¦ ¦визначених як испол-¦ ¦

¦ ¦нение обов'язків воен-¦ ¦

- - > ¦ний служби (п.1 ст. 37¦-

¦Федерального закону "Про¦

¦вояцький обов'язок і¦

¦військову службу"), ука-¦

¦занних в матеріалах ор-¦

¦ганов, що проводили рас-¦

¦проходження за фактом сме-¦

¦рти військовослужбовця ¦

- -