На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Схема 3. Суб'єкти обов'язкового державного страхування життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них в обов'язковому державному страхуванні осіб

- - -

¦Страхувальник¦- > ¦Страхувальник¦

- - -

Федеральні органи ис- ¦ ¦ Страхові організації,

полнительной влади, в ¦ ¦ маючі дозволи

яких передбачена ¦ ¦ (ліцензії) на осущест-військова

служба, служба ¦ ¦ вление обов'язкового

¦ ¦ державного стра¦

¦ хования і до-Військовослужбовці,

що уклали

¦ ¦ зі страхувальниками і при- - ¦ говори обов'язкового

равненние до них в ¦Застраховані¦ ¦ державного стра-обов'язковому

государ- - ¦ хования

ственном страхуванні ¦

особи ¦

¦

Фізичні особи, назна- -

ченние для отримання ¦Вигодопріобретателі¦

страхової суми, якщо -

станеться страховий

випадок