На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Розділ III. Про право на одноразову допомогу громадян, звільнених з військової служби

У даному розділі мова піде про право на одноразову допомогу громадянина, звільненого з Збройних Сил Російської Федерації. Про це право говориться в п.3 ст. 18 Федеральних закони "Про статус військовослужбовців".

Необхідно підкреслити, що суб'єктом даних правовідносин є саме громадянин, звільнений з Збройних Сил Російської Федерації, а не військовослужбовець, як це вказане в нормі Закону. Представляється, що використання в нормі Закону поняття, що розглядається "військовослужбовець" потрібно сприймати як деяку неурегулированность, "технічну помилку". Адже при буквальному застосуванні п.3 ст. 18 Закону вказана в йому одноразова допомога ніхто і ніколи не зможе отримати. Військовослужбовець ніколи не зможе реалізувати право на його отримання, оскільки одним з обов'язкових юридичних фактів повинне бути дострокове звільнення з Збройних Сил Російської Федерації за станом здоров'я. Таке право може виникнути тільки у колишнього військовослужбовця - громадянина, який придбаває цей "цивільний" статус після звільнення з армії. У Законі говориться об военнослужащем, таким чином, виходить "замкнене коло".

Практика виплат одноразових посібників, що Є свідчить про те, що міністерства, відомства і організацій, які виробляють ці виплати, з розумінням сприймають вказану некоректність норми закону. Вони розглядають право громадян на одноразову допомогу і проводять його виплату тільки громадянам, звільненим з Збройних Сил Російської Федерації (ФСБ Росії і інш.).

Нова редакція даної норми принципово відрізняється від редакції п. 3 ст. 18 Закони Російської Федерації "Про статус військовослужбовців" 1993 р. У новій редакції визначено, що для виникнення права громадянина, звільненого з Збройних Сил Російської Федерації, на отримання одноразового посібника в розмірі 60 окладів грошового змісту необхідний наступний юридичний склад (сукупність юридичних фактів):

- отримання військовослужбовцем пошкодження здоров'я при виконанні обов'язків військової служби;

- визнання військовослужбовця внаслідок отриманого пошкодження здоров'я непридатним для подальшого проходження військової служби,

- дострокове звільнення військовослужбовця в зв'язку з вищевикладеними фактами.

Відмітимо, що право на одноразову допомогу виникає при наявності наступних умов: а) причинний зв'язок пошкодження здоров'я з військовою службою; б) міра придатності до військової служби; в) певна основа звільнення з армії.

Розглянемо більш детально дані умови.

1. Причинний зв'язок.

Отримання пошкодження здоров'я при виконанні обов'язків військової служби. Даний факт встановлюється визначенням причинного зв'язку пошкодження здоров'я з обов'язками військової служби.

У ст. 10 Інструкції (наказ міністра оборони Російської Федерації 1999 р. N 55) підкреслюється, що право на отримання одноразового посібника, встановленого п.3 ст. 18 Федерального закону "Про статус військовослужбовців", придбавають військовослужбовців (некоректне формулювання, точніше - не військовослужбовці, а громадяни звільнені з Збройних Сил Російської Федерації) при встановленні причинного зв'язку каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання з виконанням обов'язків військової служби в формулюваннях "військова травма" або "захворювання отримано при виконанні обов'язків військової служби в зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС". Вказаний причинний зв'язок і категорія придатності військовослужбовців до військової служби визначаються військово-лікарськими комісіями відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу.

Нагадаємо, що у відповідності зі ст. 51 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян від 22 липня 1993 р. тільки органи військово-лікарської експертизи встановлюють причинний зв'язок пошкодження здоров'я з військовою службою у військовослужбовців, а також у громадян, звільнених з військової служби.

У ст. 41 постанови Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123 визначене, що для встановлення військово-лікарськими комісіями причинного зв'язку пошкодження здоров'я, отриманого військовослужбовцями, з виконанням обов'язків військової служби, висновку ВВК про причинний зв'язок пошкодження здоров'я виносяться в формулюваннях - "військова травма", "захворювання отримане освидетельствуемим при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) в зв'язки з аварією на Чорнобильській АЕС" і "захворювання радіаційно зумовлене отримане при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків) в зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС". Дані формулювання відбиваються в п.12 свідчення про хворобу.

Нерідкі випадки, коли у військовослужбовця є декілька захворювань, причому одне захворювання отримане при виконанні обов'язків військової служби ( "військова травма"), а інше з виконанням обов'язків військової служби не пов'язане ( "захворювання отримане в період військової служби"). Обидва формулювання про причинний зв'язок цих захворювань зафіксовані в свідченні про хворобу. Яке формулювання буде враховуватися при визначенні права на одноразову допомогу?

Ще раз звернемося до правових норм п.3 ст. 18 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" і підкреслимо, що законодавець одним з обов'язкових юридичних фактів визначив визнання військовослужбовця внаслідок отриманого пошкодження здоров'я непридатним для подальшого проходження військової служби. Таким чином, у випадку, що розглядається необхідно визначити, внаслідок якого захворювання військовослужбовець був визнаний непридатним для подальшого проходження військової служби.

Для цього звертаємося до п.13 свідчення про хворобу, в яких вказуються міра придатності військовослужбовця до військової служби і статті Розкладу хвороб, по яких ця міра придатності визначалася (по якій саме хворобі військовослужбовець визнаний непридатним). І якщо визнання військовослужбовця непридатним до військової служби сталося саме внаслідок військової травми, т. е. внаслідок захворювання, отриманого при виконанні обов'язків військової служби, то це повністю відповідає нормі закону і є однією з основ для виникнення права на одноразову допомогу. А якщо військовослужбовець хоч і визнаний непридатним до військової служби, але по іншому захворюванню, не пов'язаному з виконанням обов'язків військової служби, то таке право у нього не виникає

Таким чином, незмінна умова, що визначає право військовослужбовця на одноразову допомогу в розмірі 60 окладів грошового змісту, сформульована законодавцем однозначно і змін не зазнало: отримане військовослужбовцем пошкодження здоров'я повинне бути пов'язане з виконанням обов'язків військової служби.

Представляється, що нова редакція норми, що розглядається більш вдала і конкретна. Раніше правовою нормою п.3 ст. 18 Закону Російської Федерації 1993 р. встановлювалися умови обов'язкового отримання пошкодження здоров'я військовослужбовцем в зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, яке виключало б можливість для подальшого проходження військової служби. Така норма, особливо поняття що "виключає можливість подальшого проходження військової служби", породжувала суперечливі підходи до її тлумачення і застосування, в тому числі і судами.

2. Міра придатності до військової служби.

Визнання військовослужбовця внаслідок отриманого пошкодження здоров'я непридатним для подальшого проходження військової служби. Нова редакція п.3 ст. 18 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" врегулювала і проблему, що стосується міри придатності військовослужбовця. З мір придатності військовослужбовців, що є, які визначаються ВВК, законодавцем взята одна міра придатності, що дає право на одноразову допомогу: "непридатний для подальшого проходження військової служби".

Міра придатності військовослужбовця до військової служби фіксується в п.13 свідчення про хворобу.

Примітка

Форма свідчення про хворобу визначена додатком N 8 до Інструкції про порядок проведення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах Російської Федерації (наказ міністра оборони Російської Федерації від 20 серпня 2003 р. N 200):

Свідчення про хворобу N

- -

" " 20 м. військово-лікарською комісією

- - - - -

- -

(указати найменування комісії)

у напрямі

- -

(указати посадову особу, дату, номер документа)

оглянутий:

1. Прізвище, ім'я, по батькові

- -

- -

2. Дата народження , в Збройних Силах РФ

- - -

(день, місяць, рік)

- -

(день, місяць, рік)

3. Вояцьке звання

- -

4. Посада , спеціальність

- -

- -

5. Військова частина

- -

6. Поступив на військову службу:

а) по заклику

- -

(день, місяць, рік і якою призовною комісією району,

міста, суб'єкта Російської Федерації)

б) за контрактом

- -

(день, місяць, рік, ким відібраний)

контракт укладений до

- -

(день, місяць, рік)

7. Зростання див. Маса тіла кг. Коло грудей (спокійно)

- - -

див.

- -

8. Жалоби

- -

- -

- -

- -

- -

- -

9. Анамнез

- -

(азать, коли виникло захворювання, коли і при яких

- -

обставинах отримано каліцтво (поранення, травма, контузія);

- -

наявність або відсутність довідки про травму.

- -

Вплив хвороби на виконання обов'язків військової служби,

- -

результати попередніх медичних оглядів, що застосовувалися

- -

лікувальні заходи і їх ефективність, перебування у відпуску по

- -

хвороби, лікування в санаторіях і інш.)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

10. Знаходився на обстеженні і лікуванні

- -

(указати медичні установи

- -

охорони здоров'я, військово-медичні установи і час перебування в них)

11. Дані об'єктивного дослідження

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

12. Результати спеціальних досліджень (ентгенологических,

лабораторних, інструментальних і інш.)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

13. Висновок ВВК:

а) Діагноз і причинний зв'язок каліцтва (поранення, травми, контузії),

захворювання:

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

б) категорія придатності до військової служби (одность до служби по

військово-обліковій спеціальності і інш.):

На основі статті _ графи _ розкладу хвороб і ТДТ

(риложение до Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого

постановою Уряду Російської Федерації 2003 року N 123)

- -

- -

- -

- -

14. В супроводжуючому має потребу, не має потребу (непотрібне закреслити)

- -

(указати при необхідності кількість супроводжуючих, вигляд

- -

транспорту, необхідність проїзду в окремому купе (каюті)

Голова комісії

- -

(вояцьке звання, підпис, ініціал імені, прізвище)

Секретар

- -

(вояцьке звання, підпис, ініціал імені, прізвище)

М. П.

Поштова адреса комісії:

- -

- -

Висновок штатної військово-лікарської комісії:

- -

- -

- -

- -

- -

Примітка. Номер свідчення про хворобу відповідає порядковому номеру, під яким оглянутий записаний в книзі протоколів засідань військово-лікарської комісії.

Нерідко військовослужбовці признаються непридатними до військової служби в зв'язку із захворюванням, отриманим не при виконанні обов'язків військової служби. У таких випадках міра придатності не має ніякого значення, оскільки вже відсутня основа для отримання одноразового посібника (немає причинного зв'язку захворювання з виконанням обов'язків військової служби).

3. Дострокове звільнення військовослужбовця.

У Федеральному законі "Про вояцький обов'язок і військову службу" немає однозначного визначення поняття "дострокове звільнення". У ст. 51 цього Закону вказані тільки основи, коли військовослужбовець, що проходить службу за контрактом, може бути достроково звільнений з військової служби (п.2), коли він має право на дострокове звільнення (п.3), коли військовослужбовець, що не має звання офіцера і що проходить військову службу по заклику, має право на дострокове звільнення (п.4), коли військовослужбовець, що має звання офіцера і що проходить військову службу по заклику, має право на дострокове звільнення (п.5) і коли військовослужбовець, що проходить службу за контрактом, по висновку атестаційної комісії може бути звільнений з військової служби достроково (п.6).

Аналізуючи правові норми, що стосуються дострокового звільнення, передусім необхідно визначити поняття "дострокове звільнення". Розглянемо питання, яке іноді виникає при розв'язанні питання про дострокове звільнення військовослужбовців, що досягли граничного віку перебування на військовій службі (нагадаємо, що ст. 49 Федерального закону "Про вояцький обов'язок і військову службу" встановлений граничний вік перебування на військовій службі, наприклад, для полковника - 50 років, для військовослужбовців що мають звання майора, - 45 років). Чи Можна брати за критерій дострокового звільнення вік? Якщо, наприклад, полковник звільняється у віці 52 років, його звільнення з Збройних Сил Російської Федерації дострокове чи ні? Представляється, що оцінка даного факту за віком неправильна.

Федеральним законом "Про вояцький обов'язок і військову службу" (п.3 ст. 49) і Положенням про порядок проходження військової служби, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. N 1237 (ст. 10), передбачений висновок контракту на термін до 10 років включно з військовослужбовцями, що досягли граничного віку перебування на військовій службі і що виявили бажання продовжувати військову службу. Даний контракт так само юридично "повноцінний", як і будь-який інший контракт. Військовослужбовця, його що уклав, так само, як і інші військовослужбовці, має відповідні права і обов'язки.

Згідно п.11 ст. 38 вказаних Закони і п.4 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби закінченням військової служби вважається дата (день) виключення військовослужбовця з списків особистого складу частини. При цьому в подп.2 п.4 ст. 3 Положення вказано, що військовослужбовець повинен бути виключений з списків особистого складу вояцької частини в день витікання терміну його військової служби, а звільнений достроково - не пізніше за закінчення терміну служби. Термін же військової служби закінчується: а) для військовослужбовців, що проходять військову службу по заклику, - у відповідне число останнього місяця терміну військової служби по заклику; б) для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, - у відповідні місяць і число останнього року терміну контракту або у відповідне число останнього місяця терміну контракту, якщо контракт укладений на термін до одного року (п.3 ст. 3 Положення).

Таким чином, дострокове звільнення - це звільнення військовослужбовця до закінчення терміну військової служби.

Потрібно ще раз підкреслити, що дострокове звільнення військовослужбовця повинне обов'язково статися в зв'язку з тими обставинами, які були розглянуті вище, т. е. в зв'язку з визнанням його непридатним до військової служби внаслідок пошкодження здоров'я, отриманого при виконанні обов'язків військової служби. При таких обставинах військовослужбовець підлягає звільненню з Збройних Сил Російської Федерації у відповідності з подп.1 "в" ст. 51 Федерального закону "Про вояцький обов'язок і військову службу". Тільки така основа, такий юридичний факт свідчить про наявність права на отримання одноразового посібника в розмірі 60 окладів грошового змісту.

Для визначення права колишнього військовослужбовця на одноразову допомогу, що розглядається оформляються документи, встановлені п.18 Інструкції (наказ міністра оборони Російської Федерації 1999 р. N 55):

- заява на отримання одноразового посібника за формою згідно з додатком N 3 до Інструкції;

- довідка за формою згідно з додатком N 4 до Інструкції;

- копія свідчення про хворобу;

- виписка з наказу командира вояцької частини про виключення військовослужбовця з списків особистого складу вояцької частини.

Форма особистої заяви колишнього військовослужбовця, бажаючої отримати одноразову допомогу, визначена додатком N 3 до Інструкції (наказ міністра оборони Російської Федерації 1999 р. N 55):

Керівнику

- -

(найменування страхової організації)

від

- -,

(прізвище, ім'я по батькові)

- -

що проживає за адресою:

- -.

- -

посвідчення особи (паспорт)

серія N видане

- - -,

- -

(ким і коли видано)

Заяву

Прошу Вас розглянути питання про виплату мені одноразового посібника

з нагоди дострокового звільнення з військової служби в зв'язку з визнанням

мене не придатним до військової служби внаслідок каліцтва (анения, травми,

контузії), захворювання, отриманих в зв'язку з виконанням обов'язків

військової служби.

Виплату прошу зробити через

- -

(вказуються номер рахунку, найменування

- -

відділення (філії) банку на території Російській Федерації

- -

і його повні платіжні реквізити)

До заяви прикладаю наступні документи:

1.

- -

2.

- -

3.

- -

" " м.

- - - -

Підпис заявника

- -

М. П. Підпис завіряю

- -

(прізвище, ініціали)

- -

(посада, підпис, ініціал імені, прізвище завіряючої посадової

особи)

Форма довідки військового комісара визначена в додатку N 4 до Інструкції (наказ міністра оборони Російської Федерації 1999 р. N 55):

Кутовий штамп

військкомату

Довідка

Повідомляю, що

- -,

(вояцьке звання, Ф. І. Про.)

що проходив військову службу (військові збори) по

- -

у військовій частині

- - -,

(контракту, заклику)

оборони, що відноситься до Міністерства Російської Федерації, ВВК визнаний не

придатним до військової служби внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії),

захворювання, отриманих ним при виконанні обов'язків військової служби, і

достроково звільнений з військової служби наказом

- -

від " " м. N .

- - - -

Оклади грошового змісту :

- -

(прізвище, ініціали)

а) оклад по штатній вояцькій посаді

- -

(цифрами і прописом)

по тарифному розряду

- -;

(цифрами і прописом)

б) оклад по вояцькому званню

- -.

(цифрами і прописом)

Довідка направлена для розв'язання питання про виплату одноразового

посібника у відповідності з п.3 ст. 18 Федерального закону "Про статус

військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ.

Додатки: 1.

- -

2.

- -

Військовий комісар

- -

(підпис, ініціал імені, прізвище)

М. П.

Начальник фінансового органу

- -

(підпис, ініціал імені, прізвище)