На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Зміст

Введення

Часть I. Обов'язкове державне страхування

Глава I. Преамбула Федерального закону N 52-ФЗ

Розділ II. Об'єкти обов'язкового державного страхування життя

і здоров'я

Розділ III. Суб'єкти обов'язкового державного страхування

Розділ IV. Особливий порядок ліцензування діяльності страхувальників

і додаткові заходи контролю за їх діяльністю

Глава V. Страхові випадки

Розділ VI. Розміри страхових сум

Розділ VII. Договір обов'язкового державного страхування

Розділ VIII. Виконання страхувальником обов'язків по обов'язковому

державному страхуванню

Розділ IX. Фінансування витрат на обов'язкове державне

страхування

Глава X. Страхова премія і страхові внески

Розділ XI. Основи звільнення страхувальника від виплати страхової

суми

Розділ XII. Порядок і умови виплати страхових сум

Розділ XIII. Порядок взаєморозрахунків страхувальника і страхувальника

Розділ XIV. Розгляд суперечок, пов'язаних з обов'язковим

державним страхуванням

Розділ XV. Вступ Федерального закону N 52-ФЗ в силу

Частину II. Одноразова допомога

Глава I. Одноразова допомога як особлива форма соціального захисту

Одноразова допомога і відшкодування збитку, заподіяного здоров'ю

Розділ II. Про право на одноразову допомогу членів сім'ї загиблого

(вмерлого) військовослужбовця

Виконання наказу або розпорядження, відданого командиром

(начальником)

Знаходження на території вояцької частини протягом встановленого

розпорядком дня службового часу або в інший час, якщо це

викликане службовою необхідністю

Знаходження на лікуванні, проходження до місця лікування і зворотно

Проходження до місця військової служби і зворотно

Захист життя, здоров'я, честі і достоїнства особистості

Розділ III. Про право на одноразову допомогу громадян, звільнених

з військової служби

Розділ IV. Розгляд суперечок, пов'язаних з виплатою одноразового

посібника

Додаток 1

Схема 1. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я

військовослужбовців і одноразові допомоги в загальному об'ємі

матеріального забезпечення і компенсацій, гарантованих

державою у разі отримання військовослужбовцями пошкодження

здоров'я

Схема 2. Об'єкти обов'язкового державного страхування життя і

здоров'я згідно з Федеральним законом від 28 березня 1998 р. N 52-ФЗ

Схема 3. Суб'єкти обов'язкового державного страхування життя

і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них

в обов'язковому державному страхуванні осіб

Схема 4. Вигодоприобретатели по обов'язковому державному

страхуванню життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних

до них в обов'язковому державному страхуванні осіб

Схема 5. Право військовослужбовців (громадян, покликаних на військові збори)

на страхові суми, встановлені Федеральним законом

1998 р. N 52-ФЗ

Схема 6. Право членів сімей військовослужбовців (раждан, покликаних

на військові збори) на страхові суми, встановлені

Федеральним законом 1998 р. N 52-ФЗ

Схема 7. Причинний зв'язок пошкодження здоров'я (ст. 41 постанови

Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р.

N 123) при визначенні права на одноразову допомогу,

встановлену п.2 ст. 18 Федеральних закони "Про статус

військовослужбовців", членів сімей військовослужбовців, громадян,

звільнених з військової служби

Схема 8. Причинний зв'язок пошкодження здоров'я (ст. 41 постанови

Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р.

N 123) при визначенні права на одноразову допомогу,

встановлену п.3 ст. 18 Федеральних закони "Про статус

військовослужбовців", громадян, звільнених з військової служби

Схема 9. Порядок оформлення і виплати одноразового посібника

Схема 10. Право на одноразову допомогу, встановлену п.2 ст. 18

Федеральних закони "Про статус військовослужбовців", членів

сімей військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби

Схема 11. Право на одноразову допомогу, встановлену п.3 ст. 18

Федеральних закони "Про статус військовослужбовців", громадян,

звільнених з військової служби

Додаток 2