На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Розділ XIII. Порядок взаєморозрахунків страхувальника і страхувальника

Стаття 12. Порядок взаєморозрахунків страхувальника і страхувальника

Коментар до п.1

Оклади грошового змісту застрахованих осіб і їх чисельність є одними з основних складових для числення витрат на проведення обов'язкового державного страхування життя і здоров'я (актуарная калькуляція). Актуарние розрахунки дозволяють правильно визначати страхові платежі за договором.

У залежності від способу числення страхові внески класифікуються на середні, статечні і індивідуальні премії*(39).

Середні премії встановлюються в тому випадку, коли страхувальник абстрагується від індивідуальних особливостей об'єктів страхування і вдається до числення середньою арифметичною для всієї сукупності.

Статечна премія встановлюється у разі обліку величини ризику об'єкта, який включений в страхову сукупність. Для її числення необхідна відповідна статистична інформація, що стосується окремих ризикових ознак (оклади грошового змісту застрахованих осіб). При збільшенні або зменшенні цих показників відповідно збільшується або меншає страхова премія. У зв'язку з цим і з'явилися закріплені законом взаємні обов'язки сторін: недоотримані або зайво отримані в зв'язку з вказаними обставинами суми страхових внесків підлягають доплаті або поверненню. По угоді сторони можуть враховувати дані обставини при визначенні розмірів страхових внесків на черговий період дії договору страхування

Індивідуальна премія встановлюється в тому випадку, коли страхувальник бере до уваги тільки індивідуальні особливості об'єкта страхування і не вдається до числення середньою арифметичною для всієї сукупності особливостей об'єкта страхування.

Коментар до п.2

За формою оплати страхові внески поділяються на одноразові, поточні, річні і розстрочені премії.

Одноразовий внесок - страхова премія, яку страхувальник сплачує страхувальнику за весь період страхування уперед. Сума одноразового внеску визначається до моменту укладення договору страхування.

Поточний внесок являє собою частину загальних зобов'язань страхувальника, т. е. є частиною одноразового внеску.

Річний внесок є одноразовим внеском, що вноситься за договорами, що мають річний термін дії.

Одноразовий річний внесок може бути розділений на рівні частини (щомісячні, квартальні, піврічні). Ці частини річного внеску, які сплачуються страхувальником в рахунок укладеного договору, носять назву розстроченого страхового внеску. Практика свідчить, що в обов'язковому державному страхуванні життя і здоров'я застосовується в основному розстрочений страховий внесок.