На головну   всі книги   до розділу

Зміст

Анотація
Зміст
Уведення
Глава I. Преамбула Федерального закону N 52-ФЗ
Глава II. Об'єкти обов'язкового державного страхування життя і здоров'я
Глава III. Суб'єкти обов'язкового державного страхування
Глава IV. Особливий порядок ліцензування діяльності страховиків і додаткових заходів контролю за їхньою діяльністю
Глава V. Страхові випадки
Глава VI. Розміри страхових сум
Глава VII. Договір обов'язкового державного страхування
Глава VIII. Виконання страхувальником обов'язків по обов'язковому державному страхуванню
Глава IX. Фінансування витрат на обов'язкове державне страхування
Глава X. Страхова премія і страхові внески
Глава XI. Підстави звільнення страховика від виплати страхової суми
Глава XII. Порядок і умови виплати страхових сум
Глава XIII. Порядок взаєморозрахунків страхувальника і страховика
Глава XIV. Розгляд споровши, зв'язаних з обов'язковим державним страхуванням
Глава I. Одноразова допомога як особлива форма соціального захисту
Глава II. Про право на одноразову допомогу членів родини загиблого (померлого) військовослужбовця
Глава III. Про право на одноразову допомогу громадян, звільнених з військової служби
Глава IV. Розгляд споровши, зв'язаних з виплатою одноразової допомоги
Схема 1. Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я військовослужбовців і одноразові допомога в загальному обсязі матеріального забезпечення і компенсацій, гарантованих державою у випадку одержання військовослужбовцями ушкодження здоров'я
Схема 2. Об'єкти обов'язкового державного страхування життя і здоров'я по Федеральному законі від 28 березня 1998 р. N 52-ФЗ
Схема 3. Суб'єкти обов'язкового державного страхування життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них в обов'язковому державному страхуванні осіб
Схема 4. Выгодоприобретатели по обов'язковому державному страхуванню життя і здоров'я військовослужбовців і прирівняних до них в обов'язковому державному страхуванні осіб
Схема 5. Право військовослужбовців (громадян, покликаних на військові збори) на страхові суми, установлені Федеральним законом 1998 р. N 52-ФЗ
Схема 6. Право членів родин військовослужбовців (громадян, покликаних на військові збори) на страхові суми, установлені Федеральним законом 1998 р. N 52-ФЗ
Схема 7. Причинний зв'язок ушкодження здоров'я (ст.41 постанови уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123)
Схема 8. Причинний зв'язок ушкодження здоров'я (ст.41 постанови Уряду Російської Федерації від 25 лютого 2003 р. N 123)
Схема 9. Порядок оформлення і виплати одноразової допомоги
Схема 10. Право на одноразову допомогу, установлена п.2 ст.18 Федерального закону " Про статус военнослужащихquоt;, членів родин військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби
Схема 11. Право на одноразову допомогу, установлена п.3 ст.18 Федерального закону " Про статус военнослужащихquоt;, громадян, звільнених з військової служби
Додаток 2