На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 74. Тактика допиту неповнолітніх

74.1. Підготовка до допиту неповнолітніх, незалежно від процесуального положення, має свою специфіку. Треба враховувати особливості психіки, властиві тим або інакшим віковим категоріям неповнолітніх, мікро- і макросреду, в яких вони жили і виховувалися, поведінка, потреби, інтереси і схильності особи, якого передбачається викликати на допит. Невід'ємним елементом підготовки до допиту є виявлення шляхів і коштів встановлення психологічного контакту з неповнолітнім. Межі і об'єм з'ясування вказаних відомостей залежить від процесуального положення допитуваного, важливості інформації, якою має в своєму розпорядженні допитуваний.

74.2. Тактика допиту неповнолітніх свідків залежить від вікових і індивідуальних особливостей підлітків, від їх відношення до розсліджувати події і до неповнолітнього обвинуваченого.

74.3.

НЕПОВНОЛІТНІ, ДОПИТУВАНІ В ЯКОСТІ СВІДЕТЕЛЕЙ_

- Очевидці злочину або інакшої події.

- Неповнолітні з найближчого оточення обвинуваченого.

Підлітки з числа співучасників, справа на яких припинена (ст. 7-9, ст. 5 п.5 УПК).

Підлітки, відносно яких відмовлено в збудженні карної справи (ст. 10 УПК). Малолітні свідки.

141

74.4. При підготовці до допиту неповнолітніх свідків треба з'ясувати: в якій сім'ї виховується неповнолітній, відношення до однолітків, риси вдачі, взаємовідношення з учасниками події, чи доцільна участь в допиті педагога, психолога, законного представника.

При допиті даної категорії осіб переважна вільна розповідь. Формулюючи питання, треба враховувати підвищену прищеплюваність неповнолітніх, схильність до фантазування, їх легку збудливість.

74.5. Неповнолітні потерпілі звичайно об'єктивні в своїх свідченнях. Однак, треба враховувати, що зусилля потерпілих були направлені не на сприйняття події, а на захист від посягання. Суспільно небезпечне діяння травмує психіку потерпілого, принижує його достоїнство, що може з'явитися причиною замовчування (заперечення).

74.6. З урахуванням того, що неповнолітні, злочини, що здійснили, більш об'єктивні в своїх свідченнях, чому дорослі, їх допит в конфліктній ситуації - явище не так часте.

При підготовці до допиту цієї категорії осіб треба всебічно вивчити особистість допитуваного, умови його життя і виховання, найближче оточення. Дуже важливо обвинувачення неповнолітньому пред'явити своєчасно.

При допиті в конфліктній ситуації рекомендується використати тактичні прийоми, пов'язані з впливом на позитивні емоції допитуваного з метою спонукання до розкаяння, метод переконання, пред'явлення доказів в їх логічній послідовності і інш. Важливо також вжити заходів до нейтралізації кругової поруки, небажання «видати» співучасників злочину і розкрити їх дійсну роль. Треба пояснити підлітку, в чому укладається істинне значення почуття дружби, товариства.

74.7. Питання для самостійного викладу:

1. Які процесуальні вимоги і тактичні рекомендації до участі в допиті неповнолітніх (свідків і т. д.) третіх осіб?

2. У чому особливості вивчення особистості неповнолітнього підозрюваного і обвинуваченого при підготовці до їх допиту? Чи Є різниця?

3. Які процесуальні вимоги і тактичні прийоми при допиті неповнолітніх підозрюваних?

142