На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 73. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених

73.1. Одним з джерел доказу є свідчення підозрюваних і обвинувачених. Їх значення важко переоцінити, оскільки обставини, при яких довершений злочин, краще усього відомі особам, його що здійснив. Ось чому навіть при наявності безперечних доказів надто бажано отримати об'єктивні свідчення від обвинуваченого, зрозуміло, якщо він здійснив злочин і визнає себе винним. «»;,

Аналізуючи думку вчених і практиків про тактику допиту підозрюваних і обвинувачених, важко погодитися з думкою, що тактичні особливості допиту підозрюваного підлеглі тим же процесуальним правилам, що і допит обвинуваченого. Це торкається, в основному, і тактичних прийомів, що використовуються при допиті (Кріміналістіка.- СПб., 1995.- С.313.). Справа в тому, що підозрюваний з'являється, як правило, на первинному етапі розслідування, коли слідчий не має в своєму розпорядженні достатні докази про його причетність до довершеного злочину. До моменту допиту обвинуваченого слідчий такими доказами розташовує і може використати їх в процесі допиту.

У зв'язку з цим доцільно розглянути соціально-правовий статус підозрюваного і обвинуваченого, а також особливості тактики допиту тієї або інакшої категорії осіб.

137

73.2.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДОЗРЮВАНОГО

Підозрюваним признається: а) особа, заримована у відповідності зі ст. 122 УПК; б) особа, до якого застосована міра припинення до пред'явлення звинувачення

Підозрюваний має право знати в чому він підозрюється

В положенні підозрюваного особа може перебувати певний термін

Підозрюваний з'являється на первинному етапі розслідування

До моменту допиту як підозрюваний слідчий, частіше за все, не має в своєму розпорядженні докази про його причетність до соверешнию злочину

Якщо підозрюваний заримований або арештований: а) він повинен бути допитаний протягом 24 годин; б) до справи допускається оборонець

Задачею допиту підозрюваного є: а) виявлення його причетності до злочину; б) з'ясування обставин затримання; в) при запереченні причетності - виявлення алібі

73.3. Тактика допиту підозрюваного будується в залежності від позиції допитуваного і ситуації, чого склався до моменту допиту. Якщо підозрюваний спійманий на місці злочину, здійснив злочин в умовах очевидності, не приховує своєї причетності до довершеного діяння, то тактика допиту носить частіше за все безконфліктний характер і зусилля слідчого повинні бути направлені на детализацію свідчень як про довершений злочин, так і про особистість підозрюваного, його найближче оточення. З'ясування цих обставин відкладати не можна, оскільки нерідка після першого допиту підозрювані змінюють свої свідчення.

Якщо підозрюваний заперечує причетність до довершеного злочину, то з'ясовуються обставини затримання (арешту),

138

встановлюється його алібі, а також необхідні відомості про особистість і найближче оточення допитуваного. Докази при допиті підозрюваного частіше за все не пред'являються, оскільки в більшості випадків системою доказів до цього моменту слідчий не розташовує.

73.4.

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБВИНУВАЧЕНОГО

Обвинуваченим признається обличчя, відносно якого згідно із законом винесена постанова про залучення як обвинувачений

Постанова про залучення як обвинувачений виноситься при наявності достатніх доказів в здійсненні злочину

Обвинувачення пред'являється не пізніше двох діб з моменту винесення постанови про залучення як обвинувачений

Слідчий зобов'язаний допитати обвинуваченого негайно після пред'явлення звинувачення

В положенні обвинуваченого особа може знаходитися в період терміну попереднього слідства

Обвинувачений з'являється на первинному або подальшому етапах розслідування

73.5. Тактика допиту обвинуваченого в безконфліктній ситуації відрізняється від допиту підозрюваного в аналогічній ситуації, оскільки обвинуваченому пред'явлене обвинувачення в здійсненні конкретного злочину, а слідчий має в своєму розпорядженні відповідні докази, знає його позицію і підготовлений до викриття допитуваного в здійсненні суспільно небезпечного діяння, якщо він вирішив змінити свої свідчення. Безконфліктна ситуація найбільш сприятлива. Задача слідчого - з'ясувати всі епізоди злочинної

139

діяльності, співучасників, обставини, що сприяли здійсненню злочину. Абсолютно безконфліктні ситуації навряд чи можуть бути. Обвинувачений може по можливості применшити свою роль в розсліджувати події і т. д. Все це повинен врахувати слідчий при підготовці і проведенні допиту.

73.6.

У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ НАСТУПНІ ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ:

Переконання

Допит з пред'явленням доказів

Створення перебільшеного уявлення про обізнаність слідчого

Допущення легенди

Послідовність

Метод непрямого допиту

Раптовість

Форсування темпу допиту

Демонстрація можливостей розслідування

73.7. Питання для самостійного викладу:

1. 15-летний підліток, що здійснив квартирну крадіжку, виявлений оперативними співробітниками в процесі огляду місця випадку. Він дав письмове пояснення до збудження карної справи про обставини крадіжки. Підліток не був заримований, оскільки збиток був відшкодований батьками. Міра припинення відносно нього вибрана не була. Після збудження карної справи його треба було допитати. Виникає питання: як хто (свідка, підозрюваний і т. д.)? Обгрунтуйте свій висновок.

140

2. Підозрюваний розказує про обставини довершеного злочину, але наполегливо ухиляється від деталізування свідчень. Які тактичні прийоми допиту треба в цьому випадку застосувати?

3. У продовженні якого часу обличчя може знаходитися як підозрюваний?

4. У чому укладається тактичний прийом допиту обвинуваченого, який складається в створенні у обвинуваченого перебільшеного уявлення про обізнаність слідчого?

5. Розкрийте зміст тактичного прийому, який отримав назву непрямого допиту.