На головну   всі книги   до розділу   зміст
1 2 3 6 7 8 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

з 69. Поняття, задачі, види і етично-правові основи допиту

69.1. Допит - найбільш поширена слідча дія, що полягає в отриманні від допитуваного імені свідчень, що мають ^качение для розсліджувати справи. Допит є самим доступним, але в той же час досить складною слідчою дією, що вимагає від слідчого не тільки високої професійної майстерності і ерудиції, але і глибокого знання психології, логіки, уміння будувати правильні взаємовідносини з різними категоріями людей.

Задачами допиту є отримання від допитуваного імені найбільш об'єктивної і повної інформації про розсліджувати подію, причетних до нього осіб і інакші обставини, що має значення для справи.

128

свідки

потерпілого

підозрюваного

обвинуваченого

підсудного

експерта

Від процесуального положення допитуваного

~

- малолітнього

- неповнолітнього

- дорослого

Від віку

69.2.

ВИДИ ДОПИТУ в залежності:

Від його послідовності

Від суб'єкта проведення допиту

Від змісту

- первинний - повторний

- слідчим

- основний - додатковий

- органом дізнання

- прокурором

- начальником слідчого відділу

' - судом

693. Забезпечення законності при допиті означає виконання слідчим вимог кримінально-процесуального закону, що регламентує проведення слідчої дії, що розглядається. До їх числа законодавець відносить: участь оборонця в допиті підозрюваного і обвинуваченого (ст. 47 і 49 УПК), педагога в допиті неповнолітніх свідків і обвинувачених (ст. 159, 397 УПК), а також дотримання положень ст. 51 Конституції РФ, що регламентує питання свідчий імунітету і інш.

69.4. Допит по своїй суті повинен носити яскраво виражений етичний характер, який виявляється у всіх діях слідчого при підготовці і проведенні допиту і, зокрема: при роз'ясненні обвинуваченому значення щиросердого розкаяння і активного сприяючого розкриттю злочину як обставини, пом'якшувального відповідальність; при роз'ясненні обвинуваченому кожного доказу, особливо такого, який отриманий із застосуванням науково-технічних коштів; при попередженні свідка про відповідальність за надання явно помилкових свідчень; в багатьох інших випадках.

129

69.5. Питання для самостійного викладу:

1. Чим відрізняється допит як процесуально-криміналістична категорія від психологічного поняття допиту?

2. Повторний і додатковий допити: поняття, значення, відмінності один від одного.

3. Що таке свідчий імунітет і на які категорії осіб він розповсюджується?

4. Які наслідки порушення етичних норм при організації і проведенні допиту?